7. Gebruikersinterface van QGIS

De grafische gebruikersinterface (GUI) van QGIS wordt weergegeven in de afbeelding hieronder (de nummers 1 tot en met 5 in gele cirkels geven belangrijke elementen van de GUI van QGIS aan, en worden hieronder besproken).

../../../_images/startup.png

Fig. 7.1 Gebruikersinterface van QGIS met Alaska voorbeeld gegevensset

Notitie

De weergave van uw venster (titelbalk, etc) kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem en vensterbeheer.

De hoofd-GUI van QGIS GUI (Fig. 7.1) bestaat uit vijf componenten / typen componenten:

  1. Menubalk

  2. Werkbalken

  3. Panelen

  4. Kaartweergave

  5. Statusbalk

Scroll naar beneden voor gedetailleerde uitleg hiervan.

7.2. Panelen en werkbalken

Vanuit het menu Beeld (of kde Extra), kunt u widgets (Panelen ►) en werkbalken (Werkbalken ►) van QGIS in- en uitschakelen. Klik met rechts op de menubalk of de werkbalk en kies het item dat u wilt om het te (de)activeren. Panelen en werkbalken kunnen worden verplaatst en neergezet worden waar u wilt binnen de interface van QGIS. De lijst kan ook worden uitgebreid met het activeren van Bron- of externe plug-ins.

7.2.1. Werkbalken

De werkbalken verschaffen toegang tot de meeste functies in de menu’s, plus aanvullende gereedschappen voor het werken met de kaart. Elk item voor de werkbalk heeft pop-up Help beschikbaar. Ga met uw muis over het item en een korte beschrijving over het doel van het gereedschap zal worden weergegeven.

Beschikbare werkbalken zijn:

Tabel 7.16 QGIS Toolbars

Toolbar name

Belangrijkste verwijzing voor gereedschappen

Geavanceerd digitaliseren

Geavanceerd digitaliseren

Annotaties

Gereedschappen voor annotatie

Attributen

Werken met de attributentabel, Algemeen gereedschap

Databronnen beheren

Databronnen beheren

Database

Plug-in DB Manager

Digitaliseren

Het digitaliseren van een bestaande kaartlaag

GRASS

Integratie van GRASS GIS

Help

Label

De werkbalk Label

Lagen beheren

Gegevens openen

Kaart navigeren

De kaartweergave verkennen

Mesh Digitizing

Een laag met mazen bewerken

Plug-ins

Plug-ins

Project

Werken met projectbestanden, De kaarten opmaken, De Stijlbibliotheek

:guilabel:`Algoritmes van Processing `

Configureren van het framework Processing

Raster

Plug-ins

Selectie

Objecten selecteren

Regelmatige vorm digitaliseren

Vorm digitaliseren

Snappen

Tolerantie voor snappen en zoekradius instellen

Vector

Plug-ins

Web

Plug-ins, MetaSearch Catalog Client

Notitie

Plug-ins van derde-partijen kunnen de standaard werkbalk uitbreiden met hun eigen gereedschappen of hun eigen werkbalk verschaffen.

Tip

Werkbalken weer terugzetten

Als u per ongeluk een werkbalk hebt verborgen, kunt u die terughalen met Beeld ► Werkbalken ► (of kde Extra ► Werkbalken ►). Als, om enige reden, een werkbalk (of enig ander widget) totaal uit de interface verdwijnt, zult u tips vinden om het terug te krijgen in initiële GUI herstellen.

7.2.2. Panelen

QGIS verschaft vele panelen. Panelen zijn speciale widgets waarmee u kunt werken (opties selecteren, vakken selecteren, waarden vullen…) om meer complexe taken uit te voeren.

Hieronder staat een lijst met de standaardpanelen die worden verschaft door QGIS:

Tabel 7.17 QGIS Panels

Panel name

Snelkoppeling

Verwijzing

Geavanceerd digitaliseren

Ctrl+4

Het paneel Geavanceerd digitaliseren

Browser

Ctrl+2

Het paneel Browser

Browser (2)

Het paneel Browser

Debugging/Development Tools

F12

Paneel Gereedschappen voor debuggen/ontwikkeling

Elevation Profile

Geometry Validation

Digitaliseren

GPS Information

Ctrl+0

GPS-informatie

GRASS Tools

Integratie van GRASS GIS

Layer Order

Ctrl+9

Paneel Laagvolgorde

Layer Styling

Ctrl+3

Paneel Laag opmaken

Layers

Ctrl+1

Paneel Lagen

Log Messages

Paneel Logboekmeldingen

Overview

Ctrl+8

Paneel Overzichtskaart

Processing Toolbox

De Toolbox

Results Viewer

De Toolbox

Snapping and Digitizing Options

Tolerantie voor snappen en zoekradius instellen

Spatial Bookmark Manager

Ctrl+7

Bookmarking extents on the map

Statistics

Ctrl+6

Paneel Statistisch overzicht

Temporal Controller

Het paneel Tijdbeheer

Tile Scale

Tegelsets

Undo/Redo

Ctrl+5

Paneel Ongedaan maken/Opnieuw

Vertex Editor

Het paneel Punten bewerker

7.3. Statusbalk

De Statusbalk verschaft u algemene informatie over de kaartweergave, en verwerkte of beschikbare acties en biedt u gereedschappen om de kaartweergave te beheren.

7.3.1. balk Lokaliseren

Aan de linkerkant van de statusbalk, de balk Lokaliseren, een widget om snel te zoeken, helpt u enkele mogelijkheden of opties in QGIS te zoeken en uit te voeren:

  1. Klik in de tekstwidget om de zoekbalk Lokaliseren te activeren of druk op Ctrl+K.

  2. Typ een tekst die is geassocieerd aan het item waar u naar zoekt (naam, tag, sleutelwoord, …). Standaard worden de resultaten teruggegeven voor de ingeschakelde filters voor Lokaliseren, maar u kunt de zoekactie beperken tot een bepaald bereik door uw tekst te laten voorafgaan door het voorvoegsel voor filters van Lokaliseren, d.i. typen van l cad zal alleen de lagen teruggeven waarvan de naam cad bevat.

    Het filter kan ook worden geselecteerd met een dubbelklik in het menu dat wordt weergegeven bij het activeren van de widget Lokaliseren.

  3. Klik op een resultaat om de overeenkomstige actie uit te voeren, afhankelijk van het type item.

Tip

Beperken van het opzoeken tot bepaalde velden van de actieve laag

Standaard wordt een zoekactie met het filter “Objecten in alle lagen” (f) uitgevoerd op de gehele attributentabel van de laag. U kunt de zoekactie beperken tot een bepaald veld door het voorvoegsel @ te gebruiken. Bijv. f @name sal of @name sal geeft alleen de objecten terug waarvan het attribuut “name” ‘sal’ bevat. Tekst automatisch aanvullen is actief bij het schrijven en de suggestie kan worden toegepast met de toets Tab

Een meer geavanceerd beheer voor de bevraagde velden is mogelijk vanaf de tab Velden van de laag. Lees Eigenschappen Velden voor de details.

Zoeken wordt afgehandeld met threads, zodat resultaten altijd zo snel mogelijk beschikbaar komen, zelfs als een traag filter is geïnstalleerd. Zij verschijnen ook zodra zij worden tegengekomen door een filter, wat betekent dat bijv. een zoekfilter voor bestanden de resultaten één voor één zal teruggeven omdat de boom met bestanden moet worden gescand. Dit zorgt er voor dat de gebruikersinterface altijd reageert, zelfs als er een bijzonder traag filter aanwezig is (bijv. een die een online service gebruikt).

Notitie

Het locatie-gereedschap Nominatim kan zich anders gedragen (niet zoeken met automatisch invullen, vertraging in opgehaalde resultaten, …) ten opzichte van de OpenStreetMap Nominatim gebruiksbeleid.

Tip

Snelle toegang tot de configuratie van Lokaliseren

Klik op het pictogram search op de widget Lokaliseren op de Statusbalk om de lijst met filters weer te geven die u kunt gebruiken en een item Configureren dat de tab Lokaliseren van het menu Extra ► Opties… opent.

7.3.2. Acties rapporteren

In het gebied naast de Locatiebalk zal een overzicht van de acties die u hebt uitgevoerd worden weergegeven indien nodig (zoals het selecteren van objecten in een laag, laag verwijderen, afstand en richting verschuiven) of een lange beschrijving van het gereedschap waar u overheen gaat (niet beschikbaar voor alle gereedschappen).

In het geval van langdurige bewerkingen, zoals het verzamelen van statistieken in rasterlagen, het uitvoeren van algoritmes van Processing of het renderen van verscheidene lagen in de kaartweergave, wordt een voortgangsbalk weergegeven in de Statusbalk.

7.3.3. Het kaartvenster beheren

De optie tracking Coördinaten geeft de huidige positie van de muis weer en volgt die bij het verplaatsen over de kaartweergave. U kunt de eenheid instellen (en de precisie) op de tab Project ► Eigenschappen… ► Algemeen. Klik op de kleine knop aan de linker zijde van het tekstvak om te schakelen tussen de optie Coördinaten en de optie extents Bereiken dat de coördinaten van de huidige meest linksonder en meest rechtsboven gelegen punten van de kaart weergeeft, in kaarteenheden.

Naast de weergave van de coördinaten vindt u de weergave Schaal. Het geeft de schaal weer van het kaartvenster. Er is een keuzelijst die u in staat stelt te kiezen uit vooraf gedefinieerde en aangepaste schalen.

On the right side of the scale display, press the lockedGray button to lock the scale to use the magnifier to zoom in or out. The magnifier allows you to zoom in to a map without altering the map scale, making it easier to tweak the positions of labels and symbols accurately. The magnification level is expressed as a percentage. If the Magnifier has a level of 100%, then the current map is not magnified, i.e. is rendered at accurate scale relative to the monitor’s resolution (DPI). A default magnification value can be defined within Settings ► Options ► Rendering ► Rendering Behavior, which is very useful for high-resolution screens to enlarge small symbols. In addition, a setting in Settings ► Options ► Canvas & Legend ► DPI controls whether QGIS respects each monitor’s physical DPI or uses the overall system logical DPI.

Rechts naast het gereedschap Vergrootglas kunt u een huidige rotatie met de klok mee, in graden, definiëren voor uw kaartweergave.

On the right side of the status bar, the checkbox Render checkbox can be used to temporarily suspend the map view rendering (see section Controlling map rendering).

To the right of the checkbox Render function, you find the projectionEnabled EPSG:code button showing the current project CRS. Clicking on this opens the Project Properties dialog and lets you reproject the map view or adjust any other project property.

Tip

Berekenen van de correcte schaal in het kaartvenster

Wanneer u QGIS start is het standaard CRS WGS 84 (EPSG 4326) en zijn graden de eenheid. Dat betekent dat QGIS een coördinaat in uw laag zal interpreteren als zijnde gespecificeerd in graden. U kunt, om de juiste schaalwaarden te verkrijgen, ofwel handmatig deze instelling wijzigen, bijv. naar meters, op de tab Algemeen onder Project ► Eigenschappen… of u kunt het pictogram projectionEnabled EPSG:code gebruiken zoals hierboven weergegeven. In het laatste geval worden de eenheden ingesteld op wat de projectie voor het project specificeert (bijv. +units=us-ft).

Note that CRS choice on startup can be set in Settings ► Options ► CRS Handling.

7.3.4. Berichten

De knop messageLog Berichten ernaast opent het paneel Logboekmeldingen met informatie over onderliggende processen (opstarten van QGIS, laden van plug-ins, verwerken van gereedschappen…)