28.2.3. MetaSearch Catalog Client

28.2.3.1. Introductie

MetaSearch is a QGIS plugin to interact with metadata catalog services, supporting both the OGC API - Records and OGC Catalog Service for the Web (CSW) standards.

MetaSearch verschaft een eenvoudige en intuïtieve benadering en gebruikersvriendelijke interface om catalogussen met metadata te doorzoeken binnen QGIS.

../../../../_images/metasearch-splash.png

Fig. 28.8 Zoeken en resultaten van services in MetaSearch

28.2.3.2. Werken met Metadata-catalogussen in QGIS

MetaSearch is standaard opgenomen in QGIS, met al zijn afhankelijkheden, en kan worden ingeschakeld vanuit Plug-ins beheren en installeren in QGIS.

OGC API - Records

OGC API - Records is an OGC (Open Geospatial Consortium) standard for the discovery of geospatial resources on the Web.

CSW (Catalog Service for the Web)

CSW (Catalog Service for the Web) is een OGC (Open Geospatial Consortium) specificatie die algemene interfaces definieert om metadata over gegevens, services, en andere potentiële bronnen te ontdekken, door te bladeren en te bevragen.

Opstarten

Klik op het pictogram metasearch of selecteer Web ► MetaSearch ► MetaSearch in het hoofdmenu van QGIS om MetaSearch op te starten. Het dialoogvenster MetaSearch zal verschijnen. De GUI bestaat uit drie tabs: Services, Zoek en Instellingen.

Catalogus-services beheren

../../../../_images/metasearch-services.png

Fig. 28.9 Catalogus-services beheren

De tab Services stelt de gebruiker in staat alle beschikbare catalogus-services te beheren. MetaSearch verschaft een standaard lijst van Catalogus-services, die kunnen worden toegevoegd door op de knop Standaard services toevoegen te drukken.

Klik op het keuzevak voor selecteren om alle vermelde items voor Catalog Service te zoeken.

Een item Catalog Service toevoegen:

 1. Klik op de knop Nieuw

 2. Enter a Name for the service, as well as the URL (endpoint). Note that for OGC CSW 2.0.2 Catalogs, only the base URL is required (not a full GetCapabilities URL). For OGC API - Records Catalogs, the URL should be the path to the collection endpoint

 3. If the Catalog requires authentication, enter the appropriate User name and Password credentials.

 4. Klik op OK om de service aan de lijst met items toe te voegen.

Een bestaand item Catalog Service bewerken:

 1. Selecteer het item dat u wilt bewerken

 2. Klik op de knop Bewerken

 3. En pas de waarden voor Naam of URL aan

 4. Klik op OK.

Selecteer, om een item Catalogus-service te verwijderen, het item dat u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen. U zult worden gevraagd het verwijderen te bevestigen.

MetaSearch staat het laden en opslaan van verbindingen naar een XML-bestand toe. Dit is handig wanneer u instellingen tussen toepassingen moet delen. Hieronder staat een voorbeeld van de bestandsindeling XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<qgsCSWConnections version="1.0">
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="Data.gov CSW" url="https://catalog.data.gov/csw-all"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="Geonorge - National CSW service for Norway" url="https://www.geonorge.no/geonetwork/srv/eng/csw"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="Geoportale Nazionale - Servizio di ricerca Italiano" url="http://www.pcn.minambiente.it/geoportal/csw"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="LINZ Data Service" url="http://data.linz.govt.nz/feeds/csw"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="Nationaal Georegister (Nederland)" url="http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/csw"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="RNDT - Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali - Servizio di ricerca" url="http://www.rndt.gov.it/RNDT/CSW"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="UK Location Catalogue Publishing Service" url="http://csw.data.gov.uk/geonetwork/srv/en/csw"/>
  <csw type="OGC CSW 2.0.2" name="UNEP/GRID-Geneva Metadata Catalog" url="http://metadata.grid.unep.ch:8080/geonetwork/srv/eng/csw"/>
</qgsCSWConnections>

Een lijst met items laden:

 1. Klik op de knop Laden. Een nieuw venster zal openen.

 2. Klik op de knop Bladeren en navigeer naar het XML-bestand met items dat u wilt laden.

 3. Klik op Openen. De lijst met items zal worden weergegeven.

 4. Selecteer de items die u uit de lijst wilt toevoegen en klik op Laden.

Click the Service Info button to display information about the selected Catalog Service such as service identification, service provider and contact information. If you would like to view the raw API response, click the Raw API Response button. A separate window will open displaying server information in raw JSON or XML format.

Zoeken in Catalogus-services

../../../../_images/metasearch-search.png

Fig. 28.10 Zoeken in Catalogus-services

De tab Zoeken stelt de gebruiker in staat Catalogus-services te bevragen op gegevens en services, verschillende zoekparameters in te stellen en resultaten te bekijken.

De volgende parameters voor het zoeken zijn beschikbaar:

 • Sleutelwoorden: vrije tekst sleutelwoorden om te zoeken;

 • Van: de Catalogus-service die bevraagd moet worden

 • Kaartbereik: het ruimtelijk gebied waarop gefilterd moet worden, gedefinieerd door Xmax, Xmin, guilabel:Ymax, en guilabel:Ymin. Klik op Stel globaal in om een globale zoekactie uit te voeren, klik op Kaartbereik om een zoekactie uit te voeren in het zichtbare gebied of voer handmatig de waarden in.

Klikken op de knop Zoek zal de geselecteerde Metadata Catalog doorzoeken. Zoekresultaten worden weergegeven in een lijst en kunnen worden gesorteerd door op de kolomkop te klikken. U kunt door de zoekresultaten navigeren met de richtingsknoppen onder de zoekresultaten.

Selecteer een resultaat en:

 • Click the View Raw API Response button to open a window with the service response in raw JSON or XML format.

 • Als het record van de metadata een geassocieerd begrenzingsvak heeft, zal een voetafdruk van het begrenzingsvak worden weergegeven op de kaart.

 • Dubbelklik op het record om de metadata van het record weer te geven met geassocieerde koppelingen voor toegang. Klikken op een koppeling opent de koppeling in de webbrowser van de gebruiker.

 • Als het record een ondersteunde webservice (WMS/WMTS, WFS, WCS, ArcGIS REST Service, etc.) is, zal de knop Gegevens toevoegen worden ingeschakeld. Bij het klikken op deze knop zal MetaSearch verifiëren of dit een geldig OWS is. De service zal dan worden toegevoegd aan de van toepassing zijnde lijst met verbindingen in QGIS, en het toepasselijke dialoogvenster voor de verbinding zal verschijnen.

../../../../_images/metasearch-record-metadata.png

Fig. 28.11 Metadata record weergeven

Instellingen

../../../../_images/metasearch-settings.png

Fig. 28.12 Instellingen voor MetaSearch

U kunt MetaSearch fijn afstemmen met de volgende Instellingen:

 • Server time-out: bij het doorzoeken van metadata catalogi, het aantal seconden voor het blokkeren van de verbindingspoging. Standaardwaarde is 10.

 • Verificatie SSL uitschakelen: optie om verificatie van SSLK uit te schakelen.

 • Resultaten van aanroepen: bij het doorzoeken van metadata catalogi, het aantal resultaten om per pagina weer te geven. Standaardwaarde is 10.

28.2.3.3. Catalog Server Errors

In some cases, the Catalog will work in a web browser, but not in MetaSearch. This may be due to the Catalog server’s configuration/setup. Catalog server providers should ensure URLs are consistent and up to date in their configuration (this is common in HTTP -> HTTPS redirection scenarios). Please see the pycsw FAQ item for a deeper explanation of the issue and fix. Although the FAQ item is pycsw specific it can also apply in general to other Catalog servers.