28.2. QGIS bronplug-ins gebruiken

Hieronder staat de lijst met bronplug-ins die worden geleverd met QGIS. Zij zijn niet noodzakelijkerwijze standaard ingeschakeld.

Pictogram

Plug-in

Omschrijving

Verwijzing handleiding

dbManager

DB Manager

Uw databases beheren binnen QGIS

Plug-in DB Manager

geometryChecker

Geometrie controleren

Fouten in geometrieën van vector controleren en repareren

Plug-in Geometrieën controleren

grassTools

GRASS 7

GRASS-functionaliteit

Integratie van GRASS GIS

grassLogo

GRASS GIS provider

GRASS GIS Processing-functionaliteit

Integratie van GRASS GIS

metasearch

MetaSearch Catalog Client

Werken met Metadata Catalogue Services (CSW)

MetaSearch Catalog Client

offlineEditingCopy

Offline bewerken

Offline bewerken en synchroniseren met database

Plug-in Offline bewerken

otb

OrfeoToolbox provider

OrfeoToolbox Processing provider

OTB toepassingsprovider

geoprocessing

Processing

Framework Processing ruimtelijke gegevens

QGIS framework Processing

saga

SAGA GIS provider

SAGA GIS Processing provider

SAGA

topologyChecker

Topology Checker

Topologische fouten zoeken in vectorlagen

Plug-in Topologie Checker

Notitie

Om de bronplug-ins grassTools GRASS 7, grassLogo GRASS GIS provider, otb OrfeoToolbox provider of saga SAGA GIS provider te kunnen gebruiken, moeten zij zijn geconfigureerd. Informatie is hier te vinden.