28.2.5. Plug-in Topologie Checker

../../../../_images/topology_checker.png

Fig. 28.14 De plug-in Topologie Checker

Topologie beschrijft de relaties tussen punten, lijnen en polygonen die de objecten vertegenwoordigen van een geografische regio. Met de plug-in Topologie Checker kunt u uw vectorbestanden nakijken en de topologie controleren door middel van verschillende regels voor de topologie. Deze regels controleren met ruimtelijke relaties of uw objecten ‘Equal’, ‘Contain’, ‘Cover’, ‘CoveredBy’, ‘Cross’ zijn, ‘Disjoint’, ‘Intersect’, ‘Overlap’, ‘Touch’ zijn of ‘Within’ elkaar liggen. Het is afhankelijk van uw individuele vragen welke regels voor topologie uw wilt toepassen op uw vectorgegevens (bijv:, normaal gesproken zult u geen uitschieters in lijnlagen accepteren, maar als zij doodlopende straten weergeven wilt u ze niet verwijderen uit uw vectorlaag).

QGIS heeft een ingebouwde mogelijkheid voor het bewerken van topologie, die geweldig is voor het maken van nieuwe objecten zonder fouten. Maar bestaande gegevensfouten en door de gebruiker geïntroduceerde fouten zijn moeilijk te vinden. Deze plug-in helpt u dergelijke fouten te vinden met behulp van een lijst met regels.

Het is zeer eenvoudig om regels voor topologie te maken met behulp van de plug-in Topologie Checker.

Voor puntlagen zijn de volgende regels beschikbaar:

 • Moet zijn bedekt door: Hier kunt u een vectorlaag kiezen uit uw project. Punten die niet zijn bedekt door de opgegeven vectorlaag verschijnen in het veld ‘Fout’.

 • Moet zijn bedekt door eindpunten van: Hier kunt u een lijnlaag kiezen uit uw project.

 • Moet liggen binnen: Hier kunt u een polygoonlaag kiezen uit uw project. De punten moeten binnen een polygoon liggen. Anders schrijft QGIS een ‘Fout’ voor het punt.

 • Moet geen duplicaten hebben: Wanneer een punt twee of meer malen wordt weergegeven, zal het verschijnen in het veld ‘Fout’.

 • Moet geen ongeldige geometrieën hebben: Controleert of de geometrieën geldig zijn.

 • Moet geen geometrieën met meerdere delen hebben: Alle punten die bestaan uit meerdere delen worden weggeschreven naar het veld ‘Fout’.

Voor lijnlagen zijn de volgende regels beschikbaar:

 • Eindpunten moeten zijn bedekt door: Hier kunt u een puntlaag selecteren uit uw project.

 • Moet geen uitlopers hebben: Dit zal de uitschieters in de lijnlaag weergeven.

 • Moet geen duplicaten hebben: Wanneer een lijnobject twee of meer keer wordt weergegeven, zal het verschijnen in het veld ‘Fout’.

 • Moet geen ongeldige geometrieën hebben: Controleert of de geometrieën geldig zijn.

 • Moet geen geometrieën met meerdere delen hebben: Soms is een geometrie in feite een verzameling van enkele (ééndelige) geometrieën. Een dergelijke geometrie wordt een geometrie met meerdere delen genoemd. Als het slechts één type eenvoudige geometrie bevat, noemen we het multi-punt, multi-lijn of multi-polygoon. Alle lijnen met meerdere delen worden weggeschreven naar het veld ‘Fout’.

 • Moet geen pseudo’s hebben: Een eindpunt van een lijngeometrie zou moeten zijn verbonden met de eindpunten van twee andere geometrieën. Als het eindpunt slechts is verbonden met één eindpunt van een andere geometrie wordt het eindpunt een pseudo-knoop genoemd.

Voor polygoonlagen zijn de volgende regels beschikbaar:

 • Moet bevatten: Polygoonlaag moet ten minste één puntgeometrie uit de tweede laag bevatten.

 • Moet geen duplicaten hebben: Polygonen uit dezelfde laag moeten geen identieke geometrieën hebben. Wanneer een polygoonobject twee of meer keer wordt weergegeven, zal het verschijnen in het veld ‘Fout’..

 • Moet geen gaten hebben: Aaneensluitende polygonen zouden geen gaten tussen hen moeten vormen. Administratieve grenzen zouden als voorbeeld kunnen worden genoemd (Polygonen van staten van de VS hebben geen gaten ertussen…).

 • Moet geen ongeldige geometrieën hebben: Controleert of de geometrieën geldig zijn. Enkele regels die definiëren of een geometrie geldig is zijn:

  • Polygoon-ringen moeten zijn gesloten.

  • Ringen die gaten definiëren zouden binnen ringen moeten liggen die de buitenste grenzen definiëren.

  • Ringen mogen zichzelf niet kruisen (zij mogen elkaar niet raken noch kruisen).

  • Ringen mogen andere ringen niet raken, uitgezonderd op een punt.

 • Moet geen geometrieën met meerdere delen hebben: Soms is een geometrie in feite een verzameling van enkele (ééndelige) geometrieën. Een dergelijke geometrie wordt een geometrie met meerdere delen genoemd. Als het slechts één type eenvoudige geometrie bevat, noemen we het multi-punt, multi-lijn of multi-polygoon. Een land dat bijvoorbeeld bestaat uit meerdere eilanden kan worden weergegeven als een multi-polygoon.

 • Moet niet overlappen: Aaneensluitende polygonen zouden geen gemeenschappelijk gebied moeten delen.

 • Moet niet overlappen met: Aaneensluitende polygonen uit één laag zouden geen gemeenschappelijk gebied moeten delen met polygonen uit een andere laag.