MetaSearch Catalog Client

Introductie

MetaSearch is een plug-in voor QGIS om te werken met metadata catalogus services, die de standaard OGC Catalog Service voor het web (CSW) ondersteunen.

MetaSearch verschaft een eenvoudige en intuïtieve benadering en gebruikersvriendelijke interface om catalogussen met metadata te doorzoeken binnen QGIS.

../../../../_images/metasearch-splash.png

Zoeken en resultaten van services in MetaSearch

Installatie

MetaSearch is standaard opgenomen in QGIS 2.0 en hoger. Alle afhankelijkheden zijn binnen MetaSearch opgenomen.

Installeer MetaSearch vanuit Plug-ins beheren en installeren in QGIS, of handmatig vanaf https://plugins.qgis.org/plugins/MetaSearch.

Werken met Metadata-catalogussen in QGIS

CSW (Catalog Service for the Web)

CSW (Catalog Service for the Web) is een OGC (Open Geospatial Consortium) specificatie die algemene interfaces definieert om metadata over gegevens, services, en andere potentiële bronnen te ontdekken, door te bladeren en te bevragen.

Opstarten

Klik op het pictogram metasearch of selecteer Web ‣ MetaSearch ‣ MetaSearch in het hoofdmenu van QGIS om MetaSearch op te starten. Het dialoogvenster MetaSearch zal verschijnen. De GUI bestaat uit drie tabs: Services, Zoek en Instellingen.

Catalogus-services beheren

../../../../_images/metasearch-services.png

Catalogus-services beheren

De tab Services stelt de gebruiker in staat alle beschikbare catalogus-services te beheren. MetaSearch verschaft een standaard lijst van Catalogus-services, die kunnen worden toegevoegd door op de knop Standaard services toevoegen te drukken.

Klik op het selectievak van de keuzelijst voor alle vermelde items van catalogus-services.

Klik, om een item Catalogus-service toe te voegen, op de knop Nieuw en voer een Naam in voor de service, als ook de URL (eindpunt). Onthoud dat alleen de basis-URL is vereist (geen volledige URL GetCapabilities). Als de CSW authenticatie vereist, voer dan de toepasselijke inloggegevens in voor Gebruikersnaam en Wachtwoord. Klikken op OK zal de service toevoegen aan de lijst met items.

Selecteer, om een item van een bestaande Catalogus-service te bewerken, het item dat u wilt bewerken en klik op de knop Aanpassen en pas de waarden voor Naam of URL aan en klik dan op OK.

Selecteer, om een item Catalogus-service te verwijderen, het item dat u wilt verwijderen en klik op de knop Verwijderen. U zult worden gevraagd het verwijderen te bevestigen.

MetaSearch staat het laden en opslaan van verbindingen naar een XML-bestand toe. Dit is handig wanneer u instellingen tussen toepassingen moet delen. Hieronder staat een voorbeeld van de bestandsindeling XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<qgsCSWConnections version="1.0">
  <csw name="Data.gov CSW" url="https://catalog.data.gov/csw-all"/>
  <csw name="Geonorge - National CSW service for Norway" url="https://www.geonorge.no/geonetwork/srv/eng/csw"/>
  <csw name="Geoportale Nazionale - Servizio di ricerca Italiano" url="http://www.pcn.minambiente.it/geoportal/csw"/>
  <csw name="LINZ Data Service" url="http://data.linz.govt.nz/feeds/csw"/>
  <csw name="Nationaal Georegister (Nederland)" url="http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/csw"/>
  <csw name="RNDT - Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali - Servizio di ricerca" url="http://www.rndt.gov.it/RNDT/CSW"/>
  <csw name="UK Location Catalogue Publishing Service" url="http://csw.data.gov.uk/geonetwork/srv/en/csw"/>
  <csw name="UNEP/GRID-Geneva Metadata Catalog" url="http://metadata.grid.unep.ch:8080/geonetwork/srv/eng/csw"/>
</qgsCSWConnections>

Klik op de knop Laden om een lijst met items te laden. Een nieuw venster zal verschijnen; klik op de knop Bladeren en navigeer naar het XML-bestand met de items die u wilt laden en klik op Openen. De lijst met items zal worden weergegeven. Selecteer de items uit de lijst die u wilt toevoegen en klik op Laden.

Klikken op de knop Service info geeft informatie weer over de geselecteerde Catalogus-service zoals identificatie van de service, service-provider en contactinformatie. Klik op de knop GetCapabilities response als u het ruwe antwoord van XML wilt bekijken. Een afzonderlijk venster zal openen dat de Capabilities XML zal weergeven.

Zoeken in Catalogus-services

../../../../_images/metasearch-search.png

Zoeken in Catalogus-services

De tab Zoeken stelt de gebruiker in staat Catalogus-services te bevragen op gegevens en services, verschillende zoekparameters in te stellen en resultaten te bekijken.

De volgende parameters voor het zoeken zijn beschikbaar:

 • Sleutelwoorden: vrije tekst sleutelwoorden om te zoeken;

 • Van: de Catalogus-service die bevraagd moet worden

 • Kaartbereik: het ruimtelijk gebied waarop gefilterd moet worden, gedefinieerd door Xmax, Xmin, guilabel:Ymax, en guilabel:Ymin. Klik op Stel globaal in om een globale zoekactie uit te voeren, klik op Kaartbereik om een zoekactie uit te voeren op alleen het zichtbare gebied of voer handmatig de gewenste aangepaste waarden in.

Klikken op de knop Zoeken zal de geselecteerde Metadata Catalogus doorzoeken. Zoekresultaten worden weergegeven in een lijst en zijn te sorteren door te klikken op de titel van de kolom. U kunt door de zoekresultaten navigeren met de richtingknoppen onder de zoekresultaten. Klikken op de knop Resultaten tonen als XML opent een venster met het antwoord van de service in ruwe indeling XML.

Klikken op een resultaat zal de volgende opties verschaffen:

 • als het record van de metadata een geassocieerd begrenzingsvak heeft, zal een voetafdruk van het begrenzingsvak worden weergegeven op de kaart;

 • dubbelklikken op het record geeft de metadata van het record weer met geassocieerde koppelingen voor toegang. Klikken op de koppelingen opent de koppeling in de webbrowser van de gebruiker;

 • als het record een ondersteunde webservice (WMS/WMTS, WFS, WCS, ArcGIS MapServer, ArcGIS FeatureServer, etc.) is, zullen de toepasselijke knop Gegevens toevoegen voor de gebruiker worden ingeschakeld om aan QGIS toe te voegen. MetaSearch zal verifiëren of dit een geldig service is bij het klikken op deze knop. De service zal dan worden toegevoegd aan de toepasselijke lijst met verbindingen in QGIS, en het toepasselijke dialoogvenster voor de verbinding zal dan verschijnen

../../../../_images/metasearch-record-metadata.png

Metadata record weergeven

Instellingen

../../../../_images/metasearch-settings.png

Instellingen voor MetaSearch

U kunt MetaSearch fijn afstemmen met de volgende instellingen:

 • Resultaten aanroepen: het aantal weer te geven resultaten per pagina bij het doorzoeken van catalogussen van metadata. Standaard waarde is 10;

 • Server time-out: het aantal seconden voor het blokkeren van een poging tot verbinden bij het doorzoeken van catalogussen van metadata. Standaard waarde is 10;