Werken met projectbestanden

Introductie van projecten van QGIS

De staat van een QGIS sessie wordt een project genoemd. QGIS werkt met één project tegelijk. Instellingen kunnen project-specifiek zijn, maar ook toepassingsbrede standaardinstellingen voor nieuwe projecten (bekijk het gedeelte Opties). QGIS kan de huidige staat opslaan in een projectbestand met de menuopties Project ‣ fileSave Opslaan of Project ‣ fileSaveAs Opslaan als….

Notitie

Als het door u geladen project in de tussentijd is aangepast zal QGIS u, standaard, vragen of u de wijzigingen wilt overschrijven. Dit gedrag wordt beheerd door de instelling checkbox Vraag om het project en wijzigingen in brondata op te slaan indien nodig in het menu Extra ‣ Opties ‣ Algemeen .

U kunt bestaande projecten in QGIS laden met Project ‣ fileOpen Openen…, Project ‣ Nieuw uit sjabloon of Project ‣ Recent geopend ‣.

Bij het opstarten zal een lijst met de meest recente projecten worden weergegeven, inclusief schermafdrukken, namen en bestandspaden (voor maximaal tien projecten). Dit is een handige en snelle manier om toegang te krijgen tot recent gebruikte projecten. Dubbelklik op een item in de lijst om het corresponderende project te openen. Als u in plaats daarvan een nieuw project wilt maken, voeg eenvoudigweg een nieuwe laag toe en de lijst verdwijnt waardoor ruimte wordt gemaakt voor het kaartvenster.

Wanneer u de huidige sessie wilt opschonen en met een nieuwe wilt beginnen, ga naar Project ‣ fileNew Nieuw. Dit zal met de vraag komen of u het bestaande project wilt opslaan wanneer er wijzigingen zijn geweest sinds de laatste keer dat het werd geopend of voor het laatst werd opgeslagen.

../../../_images/new_project.png

Een nieuw project in QGIS beginnen.

De informatie die worden opgeslagen in een projectbestand omvat:

 • De toegevoegde lagen

 • Welke lagen kunnen worden bevraagd

 • De eigenschappen van de laag, inclusief symbologie en stijlen

 • Gebruikte coördinatensysteem voor het kaartvenster

 • De grootte en inhoud van de kaart zoals u deze het laatst zag

 • Afdruklay-outs

 • Elementen van afdruklay-out met instellingen

 • Instellingen voor atlas van afdruklay-out

 • Instellingen voor digitaliseren

 • Relaties voor tabellen

 • Projectmacro’s

 • Standaard stijlen voor project

 • Instellingen voor plug-ins

 • Instellingen voor QGIS Server van de tab Instellingen OWS in de Projecteigenschappen

 • Opgeslagen query’s in DB Manager

Het projectbestand wordt opgeslagen in indeling XML. Dit betekent dat het mogelijk is het bestand buiten QGIS te bewerken, als u weet waar u mee bezig bent. De opbouw van het XML bestand is verschillende malen gewijzigd ten opzichte van eerder versies van QGIS. Projectbestanden van oudere versies zouden niet goed meer kunnen werken.

Notitie

Standaard zal QGIS u waarschuwen voor verschillen tussen versies. Dit gedrag wordt beheerd in Extra ‣ Opties. Op de tab Algemeen zou u moeten selecteren checkbox Geef een waarschuwing bij het openen van een projectbestand uit een oudere versie van QGIS.

Wanneer u een project``.qgs`` opslaat in QGIS wordt er automatisch een back-up gemaakt van het projectbestand met de extensie .qgs~ en die wordt in dezelfde map opgeslagen als het projectbestand.

De extensie voor projecten van QGIS is .qgs, maar bij het opslaan vanuit QGIS, is de standaard om op te slaan in een gecomprimeerde indeling met de extensie .qgz. Het bestand .qgs wordt ingebed in het bestand .qgz (een zip-archief), samen met de ermee geassocieerde database voor SQLite (.qgd) voor hulpgegevens. U kunt bij deze bestanden komen door ze uit te pakken.

Notitie

Een gezipt project kan in het bijzonder handig zijn voor het mechanisme voor Eigenschappen Hulpopslag om de onderliggende database in te bedden.

Projecten kunnen ook worden opgeslagen/geladen in/uit een database van PostgreSQL met de volgende items van het menu Project:

 • Project ‣ Openen vanuit

 • Project ‣ Opslaan naar

Beide menuitems hebben een submenu met een lijst van extra implementaties voor het opslaan van projecten (momenteel alleen PostgreSQL). Klikken op de actie zal een dialoogvenster openen om een verbindingsnaam voor een database van PostgreSQL, naam voor het schema en project te selecteren.

Projecten die zijn opgeslagen in PostgreSQL kunnen ook worden geladen vanuit het paneel Browser van QGIS (de items zijn geplaatst in het schema waarin zij zijn opgeslagen), ofwel door ze te dubbelklikken of door ze naar het kaartvenster te slepen.

Uitvoer maken

Er zijn verschillende manieren om uitvoer te maken vanuit uw sessie van QGIS. We hebben het opslaan als een projectbestand al besproken in Introductie van projecten van QGIS. Andere manieren om uitvoerbestanden te maken zijn:

 • Afbeeldingen maken: Project ‣ saveMapAsImage Als afbeelding exporteren… opent een bestandsdialoogvenster waar u de naam, het pad en een afbeeldingstype (indeling PNG, JPG en nog vele andere indelingen) selecteert. Dit zal ook een world file maken (met de extensie PNGW or JPGW) dat in dezelfde map als uw afbeelding wordt opgeslagen. Dit world file wordt gebruikt voor geo-verwijzingen voor de afbeelding.

 • Exporteer project naar DXF: Project ‣ Exporteer project naar DXF… opent een dialoogvenster waarin u de ‘Symbologie modus’, de ‘Symbologie schaal’ en de vectorlagen kunt definiëren die u wilt exporteren naar DXF. Via de ‘Symbologie modus’ kunnen symbolen uit de originele QGIS Symbologie worden geëxporteerd met een hoge mate van betrouwbaarheid (bekijk gedeelte Nieuwe DXF-bestanden maken).

 • Exporteren naar PDF-bestanden: Project ‣ Importeren/Exporteren ‣ Kaart naar PDF exporteren… opent een dialoogvenster waar u het gedeelte (Bereik) van de kaart kunt definiëren dat moet worden geëxporteerd, de Schaal, Resolutie, Breedte uitvoer (pixels) en Hoogte uitvoer (pixels). U kunt ook kiezen voor Actieve decoraties tekenen en Annotaties tekenen, als ook voor Kaart rasteriseren.

 • Af te drukken kaarten ontwerpen: Project ‣ newLayout Nieuwe afdruklay-out… opent een dialoogvenster waar u het huidige kaartvenster kunt opmaken en afdrukken (bekijk gedeelte De kaarten opmaken).