7. QGIS GUI

Interfața grafică cu utilizatorul (GUI) QGIS este prezentată în figura de mai jos (numerele de la 1 la 5 încercuite cu galben indică elemente importante ale GUI QGIS și sunt detaliate în continuare).

../../../_images/startup.png

Fig. 7.1 Interfața QGIS cu datele exemplificative pentru Alaska

Notă

Aspectul ferestrelor (bara de titlu, etc) poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare și de managerul de ferestre.

Interfața principală QGIS (Fig. 7.1) constă în cinci componente/tipuri de componente:

  1. Bara de Meniuri

  2. Bare cu instrumente

  3. Panouri

  4. Vizualizare Hartă

  5. Bara de Stare

Derulați în jos pentru explicații detaliate ale acestora.

7.2. Panouri și Bare de Instrumente

Din meniul Vizualizare (sau kde Setări), puteți activa/dezactiva controalele grafice ale QGIS (Panouri ►) și barele de instrumente (Toolbars ►). Pentru a le (dez)activa pe oricare dintre ele, faceți clic dreapta pe bara de meniu sau pe bara de instrumente, apoi alegeți elementul dorit. Panourile și barele de instrumente pot fi plasate oriunde în interfața QGIS. Lista poate fi extinsă și cu activarea pluginurilor De bază sau externe.

7.2.1. Bare de instrumente

Barele de instrumente oferă acces la majoritatea funcțiilor din meniuri, plus instrumente suplimentare pentru interacțiunea cu harta. Fiecare element din bara de instrumente are ajutor pop-up disponibil. Treceți mouse-ul peste element pentru a citi o scurtă descriere a scopului instrumentului.

Barele de instrumente disponibile sunt:

Tabelul 7.16 Barele de instrumente QGIS

Numele barei de instrumente

Referință principală pentru instrumente

Digitizare Avansată

Digitizare avansată

Adnotări

Instrumente de Adnotare

Atribute

Lucrul cu Tabela de Atribute, Instrumente generale

Managerul Surselor de Date

Gestiunea Surselor de Date

Baza de Date

DB Manager Plugin

Digitizare

Digitizarea unui strat vectorial existent

GRASS

Integrarea GRASS GIS

Ajutor

Etichetă

The Label Toolbar

Gestionare Straturi

Deschiderea datelor

Navigare pe Hartă

Exploring the map view

Digitizare Suprafață Poiledrică

Editing a mesh layer

Pluginuri

Plugin-uri

Proiect

Lucrul cu Fișierele Proiectelor, Așezarea în pagină a hărților, Biblioteca de Stiluri

Algoritmi de Procesare

Configuring the Processing Framework

Raster

Plugin-uri

Selecție

Selectare entități

Digitizare formă

Shape digitizing

Acroșare

Setting the snapping tolerance and search radius

Vector

Plugin-uri

Web

Plugin-uri, MetaSearch Catalog Client

Notă

Pluginurile terțe pot extinde bara de instrumente implicită cu propriile lor instrumente sau pot avea o bară de instrumente distinctă.

Sfat

Restaurare bare de instrumente

Dacă ați ascuns accidental o bară de instrumente, o puteți readuce folosind Vizualizare ► Bare de instrumente ► (sau kde Setări ► Bare de instrumente ►). Dacă, dintr-un motiv oarecare, o bară de instrumente (sau orice alt control grafic) dispare complet din interfață, veți găsi sfaturi pentru a o recupera prin restaurarea interfeței inițiale.

7.2.2. Panouri

QGIS oferă multe panouri. Panourile sunt controale grafice speciale cu care puteți interacționa (selectarea opțiunilor, bifarea casetelor, completarea cu valori…) pentru a efectua sarcini mai complexe.

Mai jos este o listă a panourilor implicite furnizate de QGIS:

Tabelul 7.17 Panouri QGIS

Numele panoului

Scurtătură

Referință

Digitizare Avansată

Ctrl+4

Panoul de Digitizare Avansată

Navigator

Ctrl+2

Panoul Navigatorului

Navigator (2)

Panoul Navigatorului

Instrumente de Depanare/Dezvoltare

F12

Debugging/Development Tools Panel

Profilul Elevației

Validarea Geometriei

Digitizing Properties

Informații GPS

Ctrl+0

Urmărirea live a GPS-ului

Instrumente GRASS

Integrarea GRASS GIS

Ordinea Straturilor

Ctrl+9

Layer Order Panel

Stilizarea Straturilor

Ctrl+3

Layer Styling Panel

Straturi

Ctrl+1

Panoul Straturilor

Jurnalul Mesajelor

Log Messages Panel

Vizualizare

Ctrl+8

Overview Panel

Bara Instrumentelor de Procesare

The Toolbox

Vizualizare Rezultate

The Toolbox

Opțiuni de Digitizare și Acroșare

Setting the snapping tolerance and search radius

Managerul Reperelor Spațiale

Ctrl+7

Bookmarking extents on the map

Statistici

Ctrl+6

Statistical Summary Panel

Controlerul Temporal

The temporal controller panel

Scara Plăcuței

Seturi de plăcuțe

Revenire/Refacere

Ctrl+5

Undo/Redo Panel

Editorul de Vertecși

The Vertex Editor Panel

7.3. Bara de Stare

Bara de stare oferă informații generale despre acțiunile procesate sau disponibile, deținând și instrumente pentru a gestiona vizualizarea hărții.

7.3.1. Bara locatorului

În partea stângă a barei de stare, bara locatorului, un control grafic de căutare rapidă, vă ajută să găsiți și să rulați orice funcție sau opțiune din QGIS:

  1. Faceți clic în controlul grafic de tip text pentru a activa bara de căutare a locatorului sau apăsați Ctrl+K.

  2. Introduceți un text asociat articolului pe care îl căutați (nume, etichetă, cuvânt cheie, …). În mod implicit, rezultatele sunt returnate pentru filtrele de localizare activate, dar puteți limita căutarea la un anumit domeniu prefixând textul cu prefixul filtrelor locatorului , de exemplu, tastând l cad se vor va returna doar straturile al căror nume conține cad.

    Filtrul poate fi selectat și printr-un dublu clic în meniul care apare la accesarea controlul grafic al locatorului.

  3. Faceți clic pe un rezultat pentru a executa acțiunea corespunzătoare, în funcție de tipul articolului.

Sfat

Limitarea căutării la anumite câmp(uri) ale stratului activ

În mod implicit, o căutare cu filtrul „entităților stratului activ” (f) parcurge întregul tabel de atribute al stratului. Puteți limita căutarea la un anumit câmp folosind prefixul @. De exemplu, f @name sal sau @name sal returnează numai entitățile al căror atribut „nume” conține «sal». Completarea automată a textului este activă la scriere, iar sugestia poate fi aplicată folosind tasta Tab.

Un control mai avansat asupra câmpurilor interogate este posibil din fila stratului Câmpurilor. Citiți Fields Properties pentru detalii.

Căutarea este gestionată folosind fire, astfel încât rezultatele să devină întotdeauna disponibile cât mai repede posibil, chiar dacă sunt instalate filtre de căutare lente. Ele apar, de asemenea, imediat ce sunt întâlnite de un filtru, ceea ce înseamnă că, de exemplu, un filtru de căutare de fișiere va afișa rezultatele unul câte unul, pe măsură ce arborele de fișiere este scanat. Acest lucru asigură că interfața de utilizare este întotdeauna receptivă, chiar dacă este prezent un filtru de căutare foarte lent (de exemplu, unul care utilizează un serviciu online).

Notă

Instrumentul de localizare Nominatim se poate comporta diferit (fără căutare de completare automată, întârziere de preluare a rezultatelor, …) conform politicii de utilizare a OpenStreetMap Nominatim <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>

Sfat

Acces rapid la configurațiile locatorului

Faceți clic pe pictograma search din interiorul controlului grafic de localizare de pe bara de stare, pentru a afișa lista de filtre care se pot utiliza și o intrare de Configurare, care deschide fila Locator a meniului Setări ► Opțiuni….

7.3.2. Raportarea acțiunilor

În zona de lângă bara locatorului va fi afișat, atunci când este necesar, un rezumat al acțiunilor pe care le-ați efectuat (cum ar fi selectarea entităților dintr-un strat, eliminarea stratului, distanța de deplasare și direcția), sau va fi prezentată o descriere lungă a instrumentului peste care treceți (nu este disponibil pentru toate instrumentele).

În cazul operațiunilor de durată, cum ar fi culegerea de statistici din straturile raster, executarea algoritmilor de procesare sau randarea mai multor straturi în vizualizarea hărții, se afișează o bară de progres în bara de stare.

7.3.3. Controlul canevasului hărții

|urmărirea| Opțiunea Coordonatelor arată poziția curentă a mouse-ului, urmărindu-l în timp ce se deplasează pe hartă. Puteți seta unitățile (și precizia) în fila Proiectului ► Proprietăți… ► Generalități. Faceți clic pe butonul mic din stânga casetei de text pentru a comuta între opțiunile Coordonate și extents Extinderi, care afișează, în unități de hartă, coordonatele curente ale colțurilor din stânga-jos și din dreapta-sus ale vizualizării hărții.

Lângă coordonate veți găsi afișată și Scara. Acesta prezintă scara vizualizării hărții. Există un selector de scară, care vă permite să alegeți între scări predefinite și personalizate.

În partea dreaptă a scării, apăsați butonul lockedGray pentru a bloca scara și pentru a utiliza lupa pentru a mări sau micșora. Lupa vă permite să măriți o hartă fără a modifica scara hărții, ceea ce face mai ușoară ajustarea cu precizie a pozițiilor etichetelor și simbolurilor. Nivelul de mărire este exprimat ca procentaj. Dacă Lupă are un nivel de 100%, atunci harta curentă nu este mărită, adică este redată la o scară precisă în raport cu rezoluția monitorului (DPI). O valoare implicită de mărire poate fi definită în Setări ► Opțiuni ► Randare ► Comportamentul randării, care este foarte utilă ecranelor de înaltă rezoluție pentru a mări simbolurile mici. În plus, o setare din Setări ► Opțiuni ► Canevas & Legendă ► DPI stabilește dacă QGIS respectă DPI-ul fizic al fiecărui monitor sau folosește DPI-ul logic al sistemului general.

În partea dreaptă a lupei, puteți defini o rotație curentă în sensul acelor de ceasornic, pentru vizualizarea hărții dvs. în grade.

În partea dreaptă a bării de stare, caseta checkbox Randării poate fi folosită pentru a suspenda temporar redesenarea hărții (v. secțiunea Controlling map rendering).

În dreapta funcției checkbox Render, veți găsi butonul projectionEnabled EPSG:code care arată CRS-ul proiectului curent. Făcând clic pe acesta se deschide fereastra Proprietăților proiectului și vă permite să reproiectați vizualizarea hărții sau să ajustați oricare altă proprietate a proiectului.

Sfat

Calculul Scării Corecte a Canevasului Hărții

Când porniți QGIS, CRS-ul implicit este WGS 84 (EPSG 4326), iar unitățile sunt în grade. Aceasta înseamnă că aplicația QGIS va interpreta orice coordonată din stratul dvs. în grade. Pentru a obține valori corecte de scară, puteți fie să modificați manual această setare în fila Generalități din Proiect ► Proprietăți… (de exemplu, în metri), sau puteți utiliza projectionEnabled Pictograma EPSG:code de mai sus. În ultimul caz, unitățile sunt setate la ceea ce specifică proiecția proiectului (de exemplu, +units=us-ft).

Rețineți că alegerea CRS la pornire poate fi setată în Setări ► Opțiuni ► Gestionare CRS.

7.3.4. Jurnalizarea

Butonul messageLog Mesaje de lângă acesta deschide Panoul Mesajelor de Jurnalizare, care conține informații despre procesele subiacente (pornire QGIS, încărcare pluginuri, instrumente de procesare…)