3. Convenții

Această secțiune descrie stilurile uniforme care vor fi folosite pe parcursul acestui manual.

3.1. Convențiile GUI

Stilurile convenite pentru GUI sunt destinate imitării aspectului unui GUI. În general, un stil va reflecta aspectul non-hover, astfel încât un utilizator poate scana vizual GUI-ul, pentru a găsi ceva care arată similar instrucțiunilor din manual.

 • Opțiuni de Meniu: Strat ► Adăugare Strat Raster sau Setări ► Bare de instrumente ► Digitizare

 • Instrument: addRasterLayer Adaugă un Strat Raster

 • Buton : Salvează ca Implicit

 • Titlul Casetei de Dialog: Proprietățile Stratului

 • Filă: Generalități

 • Casetă de bifare: checkbox Rendare

 • Buton Radio: radioButtonOn Postgis SRID radioButtonOff EPSG ID

 • Selectare număr: selectNumber

 • Selectare șir: selectString

 • Alegere fișier:

 • Selectare culoare: selectColor

 • Cursor: slider

 • Introducere Text: inputText

O umbră indică o componentă GUI pe care se poate face clic.

3.2. Convenții pentru Text și Tastatură

Acest manual include, de asemenea, stiluri pentru text, comenzi pentru taste și codificări pentru indicarea diferitelor entități, cum ar fi clasele sau metodele. Aceste stiluri nu corespund aspectului efectiv al unui text sau al unei codificări din QGIS.

 • Hiperlegături: https://qgis.org

 • Combinații de Taste: Apăsarea combinației Ctrl+B constă în ținerea apăsată a tastei Ctrl, urmată de apăsarea tastei B.

 • Numele unui Fișier: lakes.shp

 • Numele unei Clase: NewLayer

 • Metodă: classFactory

 • Server: myhost.de

 • Text Utilizator: qgis --help

Liniile de cod sunt indicate printr-un font cu lățime fixă:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

3.3. Instrucțiuni specifice platformelor

Secvențele GUI și textele scurte pot fi formatate în modul următor: Clic pe nix win Fișier osx QGIS ► Închidere pentru a ieși din QGIS. Rețineți că pe platformele Linux, Unix și Windows ar trebui să faceți clic mai întâi pe meniul File, apoi pe Quit, în timp ce pe platformele Macintosh OS X ar trebui să faceți clic mai întâi pe meniul QGIS și ulterior pe Quit.

Cantități mai mari de text pot fi formatate sub formă de listă:

 • nix Faceți asta

 • win Procedați așa

 • osx Sau așa

sau ca paragrafe:

nix osx Faceți acest lucru și asta și asta. Apoi faceți acest lucru și asta și asta, și asta și asta și asta, și asta și asta și asta.

win Faceți asta. Apoi asta și asta și asta, și asta și asta, și asta și asta, și asta și asta.

Capturile de ecran care apar în ghidul utilizatorului au fost create pe diverse platforme.