3. Convenții

Această secțiune descrie stilurile uniforme care vor fi folosite pe parcursul acestui manual.

3.1. Convențiile GUI

Stilurile convenite pentru GUI sunt destinate imitării aspectului unui GUI. În general, un stil va reflecta aspectul non-hover, astfel încât un utilizator poate scana vizual GUI-ul, pentru a găsi ceva care arată similar instrucțiunilor din manual.

 • Opțiuni de Meniu: Layer ► Add a Raster Layer or Settings ► Toolbars ► Digitizing

 • Instrument: |mActionAddRasterLayer| Adaugă un Strat Raster

 • Button : Save as Default

 • Titlul Casetei de Dialog: Layer Properties

 • Fila: General

 • Caseta de bifare: checkbox Render

 • Buton Radio: radioButtonOn SRID Postgis radioButtonOff EPSG ID

 • Selectare număr: selectNumber

 • Selectare șir: selectString

 • Browse for a file:

 • Selectare culoare: selectColor

 • Cursor: slider

 • Introducere Text: inputText

O umbră indică o componentă GUI pe care se poate face clic.

3.2. Convenții pentru Text și Tastatură

Acest manual include, de asemenea, stiluri pentru text, comenzi pentru taste, și codificări pentru indicarea diferitelor entități, cum ar fi clasele sau metodele. Aceste stiluri nu corespund aspectului efectiv al vreunui text sau vreunei codificări din QGIS.

 • Hyperlinks: https://qgis.org

 • Combinații de taste: Apăsarea combinației Ctrl+B, înseamnă ținerea apăsată a tastei Ctrl și apoi apăsarea tastei B.

 • Numele Fișierului: lakes.shp

 • Numele Clasei: NewLayer

 • Metoda: classFactory

 • Server: myhost.de

 • Text Utilizator: qgis --help

Liniile de cod sunt indicate printr-un font cu lățime fixă:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

3.3. Instrucțiuni specifice platformelor

Secvențele GUI și mici cantități de text pot fi formatate în modul următor: Clic pe nix win Fișier osx QGIS ► Închidere pentru a ieși din QGIS. Rețineți că pe platformele Linux, Unix și Windows ar trebui să faceți clic mai întâi pe meniul File, apoi pe Quit, în timp ce pe platformele Macintosh OS X ar trebui să faceți clic mai întâi pe meniul QGIS și ulterior pe Quit.

Cantități mai mari de text pot fi formatate ca o listă:

 • nix Faceți asta

 • win Procedați așa

 • osx Sau așa

sau ca paragrafe:

nix osx Faceți acest lucru și asta și asta. Apoi faceți acest lucru și asta și asta, și asta și asta și asta, și asta și asta și asta.

win Do that. Then do that and that and that, and that and that and that, and that and that and that, and that and that.

Screenshots that appear throughout the user guide have been created on different platforms.