Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

.

Convenții

Această secțiune descrie stilurile uniforme care vor fi folosite pe parcursul acestui manual.

Convențiile GUI

Stilurile convenite pentru GUI sunt destinate imitării aspectului unui GUI. În general, un stil va reflecta aspectul non-hover, astfel încât un utilizator poate scana vizual GUI-ul, pentru a găsi ceva care arată similar instrucțiunilor din manual.

 • Opțiuni de Meniu: Layer ‣ Add a Raster Layer or Settings ‣ Toolbars ‣ Digitizing

 • Tool: mActionAddRasterLayer Add a Raster Layer
 • Buton : [Salvare ca Implicit]

 • Titlul Casetei de Dialog: Layer Properties

 • Fila: General

 • Caseta de bifare: checkbox Render

 • Radio Button: radiobuttonon Postgis SRID radiobuttonoff EPSG ID
 • Select a number: selectnumber
 • Select a string: selectstring
 • Browse for a file: browsebutton
 • Select a color: selectcolor
 • Cursor: slider

 • Input Text: inputtext

O umbră indică o componentă GUI pe care se poate face clic.

Convenții pentru Text și Tastatură

This manual also includes styles related to text, keyboard commands and coding to indicate different entities, such as classes or methods. These styles do not correspond to the actual appearance of any text or coding within QGIS.

 • Hiperlegături: http://qgis.org

 • Combinații de taste: Apăsarea combinației Ctrl+B, înseamnă ținerea apăsată a tastei Ctrl și apoi apăsarea tastei B.

 • Numele Fișierului: lakes.shp

 • Numele Clasei: NewLayer

 • Metoda: classFactory

 • Server: myhost.de
 • Text Utilizator: qgis --help

Liniile de cod sunt indicate printr-un font cu lățime fixă:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

Instrucțiuni specifice platformelor

GUI sequences and small amounts of text may be formatted inline: Click nix win File osx QGIS ‣ Quit to close QGIS. This indicates that on Linux, Unix and Windows platforms, you should click the File menu first, then Quit, while on Macintosh OS X platforms, you should click the QGIS menu first, then Quit.

Cantități mai mari de text pot fi formatate ca o listă:

 • nix Faceți asta

 • win Faceți aia

 • osx Faceți altceva

sau ca paragrafe:

nix osx Faceți acest lucru și asta și asta. Apoi faceți acest lucru și asta și asta, și asta și asta și asta, și asta și asta și asta.

win Faceți aia. Apoi faceți acest lucru și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia.

Capturile care apar în ghidul de utilizare au fost create pe platforme diferite; platforma este indicat printr-o pictogramă specifică, poziționată la sfârșitul titlului figurii.