Outdated version of the documentation. Find the latest one here.

Convenții

Această secțiune descrie stilurile uniforme care vor fi folosite pe parcursul acestui manual.

Convențiile GUI

Stilurile convenite pentru GUI sunt destinate imitării aspectului unui GUI. În general, un stil va reflecta aspectul non-hover, astfel încât un utilizator poate scana vizual GUI-ul, pentru a găsi ceva care arată similar instrucțiunilor din manual.

 • Opțiuni de Meniu: Layer ‣ Add a Raster Layer or Settings ‣ Toolbars ‣ Digitizing

 • Instrument: |mActionAddRasterLayer| Adaugă un Strat Raster

 • Buton : [Salvare ca Implicit]

 • Titlul Casetei de Dialog: Layer Properties

 • Fila: General

 • Caseta de bifare: checkbox Render

 • Buton Radio: radioButtonOn SRID Postgis radioButtonOff EPSG ID

 • Selectare număr: selectNumber

 • Selectare șir: selectString

 • Selectare fișier: browseButton

 • Selectare culoare: selectColor

 • Cursor: slider

 • Introducere Text: inputText

O umbră indică o componentă GUI pe care se poate face clic.

Convenții pentru Text și Tastatură

Acest manual include, de asemenea, stiluri pentru text, comenzi pentru taste, și codificări pentru indicarea diferitelor entități, cum ar fi clasele sau metodele. Aceste stiluri nu corespund aspectului efectiv al vreunui text sau vreunei codificări din QGIS.

 • Hiperlegături: http://qgis.org

 • Combinații de taste: Apăsarea combinației Ctrl+B, înseamnă ținerea apăsată a tastei Ctrl și apoi apăsarea tastei B.

 • Numele Fișierului: lakes.shp

 • Numele Clasei: NewLayer

 • Metoda: classFactory

 • Server: myhost.de
 • Text Utilizator: qgis --help

Liniile de cod sunt indicate printr-un font cu lățime fixă:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

Instrucțiuni specifice platformelor

Secvențele GUI și mici cantități de text pot fi formatate într-o linie de genul următor: Faceți clic pe nix win File osx QGIS ‣ Quit to close QGIS. Aceasta indică faptul că pe Linux, Unix și pe platformele Windows, ar trebui să faceți clic mai întâi pe meniul File, apoi pe Quit, în timp ce pe platformele Macintosh OS X trebuie să faceți clic mai întâi pe meniul QGIS, apoi pe Quit.

Cantități mai mari de text pot fi formatate ca o listă:

 • nix Faceți asta

 • win Faceți aia

 • osx Faceți altceva

sau ca paragrafe:

nix osx Faceți acest lucru și asta și asta. Apoi faceți acest lucru și asta și asta, și asta și asta și asta, și asta și asta și asta.

win Faceți aia. Apoi faceți acest lucru și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia, și aia și aia și aia.

Capturile care apar în ghidul de utilizare au fost create pe platforme diferite; platforma este indicat printr-o pictogramă specifică, poziționată la sfârșitul titlului figurii.