27.2.3. Raster extraction

27.2.3.1. Clip raster by extent

Clips any GDAL-supported raster file to a given extent.

This algorithm is derived from the GDAL translate utility.

Default menu: Raster ► Extraction

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

The input raster

Clipping extent

EXTENT

[extent]

Extent that should be used for the output raster. Only pixels within the specified bounding box will be included in the output.

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Override the projection for the output file

OVERCRS

[boolean]

Implicit: False

If checked, the output file is assigned the input layer CRS.

Assign a specified nodata value to output bands

Opţional

NODATA

[număr]

Default: Nici o valoare

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Clipped (extent)

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specificare strat raster de ieșire. Unul dintre:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Opțiuni suplimentare de creare

Opţional

OPTIONS

[string]

Implicit: „

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Procesarea în Serie și Designerul de Modele: separați opțiunile multiple cu un caracter pipe (|).

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 0

Defines the format of the output raster file.

Opţiuni:

 • 0 — Se Utilizează Tipul Datelor din Stratul de Intrare

 • 1 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 2 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 3 — UInt16 (Număr întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 6 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 7 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 8 — CInt16 (Complex Int16)

 • 9 — CInt32 (Complex Int32)

 • 10 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 11 — CFloat64 (Complex Float64)

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Clipped (extent)

OUTPUT

[raster]

Output raster layer clipped by the given extent

Cod Python

Algorithm ID: gdal:cliprasterbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.2.3.2. Clip raster by mask layer

Clips any GDAL-supported raster by a vector mask layer.

This algorithm is derived from the GDAL warp utility.

Default menu: Raster ► Extraction

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

The input raster

Mask layer

MASK

[vector: poligon]

Vector mask for clipping the raster

CRS-ul sursei

SOURCE_CRS

[crs]

Set the coordinate reference to use for the input raster

CRS-ul destinației

TARGET_CRS

[crs]

Set the coordinate reference to use for the mask layer

Target extent

NEW in 3.24

Opţional

TARGET_EXTENT

[extent]

Extent of the output file to be created

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

Assign a specified nodata value to output bands

Opţional

NODATA

[număr]

Default: Nici o valoare

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Create an output alpha band

ALPHA_BAND

[boolean]

Implicit: False

Creates an alpha band for the result. The alpha band then includes the transparency values of the pixels.

Match the extent of the clipped raster to the extent of the mask layer

CROP_TO_CUTLINE

[boolean]

Implicit: True

Applies the vector layer extent to the output raster if checked.

Keep resolution of input raster

KEEP_RESOLUTION

[boolean]

Implicit: False

The resolution of the output raster will not be changed

Set output file resolution

SET_RESOLUTION

[boolean]

Implicit: False

Shall the output resolution (cell size) be specified

X Resolution to output bands

Opţional

X_RESOLUTION

[număr]

Default: Nici o valoare

The width of the cells in the output raster

Y Resolution to output band

Opţional

Y_RESOLUTION

[număr]

Default: Nici o valoare

The height of the cells in the output raster

Use multithreaded warping implementation

MULTITHREADING

[boolean]

Implicit: False

Two threads will be used to process chunks of image and perform input/output operation simultaneously. Note that computation is not multithreaded itself.

Clipped (mask)

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specificare strat raster de ieșire. Unul dintre:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Opțiuni suplimentare de creare

Opţional

OPTIONS

[string]

Implicit: „

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Procesarea în Serie și Designerul de Modele: separați opțiunile multiple cu un caracter pipe (|).

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 0

Defines the format of the output raster file.

Opţiuni:

 • 0 — Se Utilizează Tipul Datelor din Stratul de Intrare

 • 1 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 2 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 3 — UInt16 (Număr întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 6 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 7 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 8 — CInt16 (Complex Int16)

 • 9 — CInt32 (Complex Int32)

 • 10 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 11 — CFloat64 (Complex Float64)

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Clipped (mask)

OUTPUT

[raster]

Output raster layer clipped by the vector layer

Cod Python

Algorithm ID: gdal:cliprasterbymasklayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.2.3.3. Curbe de nivel

Extracts contour lines from any GDAL-supported elevation raster.

This algorithm is derived from the GDAL contour utility.

Default menu: Raster ► Extraction

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Input raster

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: 1

Raster band to create the contours from

Interval between contour lines

INTERVAL

[număr]

Implicit: 10.0

Defines the interval between the contour lines in the given units of the elevation raster (minimum value 0)

Attribute name (if not set, no elevation attribute is attached)

Opţional

FIELD_NAME

[string]

Implicit: «ELEV»

Provides a name for the attribute in which to put the elevation.

Offset from zero relative to which to interpret intervals

Opţional

OFFSET

[număr]

Implicit: 0.0

Contours

OUTPUT

[vector: linie]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output vector layer. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Produce 3D vector

CREATE_3D

[boolean]

Implicit: False

Forces production of 3D vectors instead of 2D. Includes elevation at every vertex.

Treat all raster values as valid

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

Ignores any nodata values in the dataset.

Input pixel value to treat as „nodata”

Opţional

NODATA

[număr]

Default: Nici o valoare

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options. Refer to the corresponding GDAL utility documentation.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Contours

OUTPUT

[vector: linie]

Output vector layer with contour lines

Cod Python

Algorithm ID: gdal:contour

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.2.3.4. Contour Polygons

Extracts contour polygons from any GDAL-supported elevation raster.

This algorithm is derived from the GDAL contour utility.

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Input raster

Numărul benzii

BAND

[raster band]

Implicit: 1

Raster band to create the contours from

Interval between contour lines

INTERVAL

[număr]

Implicit: 10.0

Defines the interval between the contour lines in the given units of the elevation raster (minimum value 0)

Offset from zero relative to which to interpret intervals

Opţional

OFFSET

[număr]

Implicit: 0.0

Attribute name for minimum elevation of contour polygon

Opţional

FIELD_NAME_MIN

[string]

Implicit: «ELEV_MIN»

Provides a name for the attribute in which to put the minimum elevation of contour polygon. If not provided no minimum elevation attribute is attached.

Attribute name for maximum elevation of contour polygon

Opţional

FIELD_NAME_MAX

[string]

Implicit: «ELEV_MAX»

Provides a name for the attribute in which to put the maximum elevation of contour polygon. If not provided no maximum elevation attribute is attached.

Contours

OUTPUT

[vector: poligon]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specification of the output vector layer. One of:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Produce 3D vector

CREATE_3D

[boolean]

Implicit: False

Forces production of 3D vectors instead of 2D. Includes elevation at every vertex.

Treat all raster values as valid

IGNORE_NODATA

[boolean]

Implicit: False

Ignores any nodata values in the dataset.

Input pixel value to treat as „nodata”

Opţional

NODATA

[număr]

Default: Nici o valoare

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options. Refer to the corresponding GDAL utility documentation.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Contours

OUTPUT

[vector: poligon]

Output vector layer with contour polygons

Cod Python

Algorithm ID: gdal:contour_polygon

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.