23.2.3. Raster extraction

23.2.3.1. Clip raster by extent

Clips any GDAL-supported raster file to a given extent.

This algorithm is derived from the GDAL grid utility.

Default menu: Raster ▶ Extraction

23.2.3.1.1. Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input layer

INPUT

[raster]

The input raster

Clipping extent

EXTENT

[extent]

Extent that should be used for the output raster. Only pixels within the specified bounding box will be included in the output.

Assign a specified nodata value to output bands

Opţional

NODATA

[number]

Default: None

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Additional creation options

Opţional

OPTIONS

[string]

Default: «»

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Output data type

DATA_TYPE

[enumeration]

Default: 0

Defines the format of the output raster file.

Opţiuni:

 • 0 — Use Input Layer Data Type

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: None

Add extra GDAL command line options

Clipped (extent)

OUTPUT

[raster]

Default: «[Save to temporary file]»

Specification of the output raster layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here

23.2.3.1.2. Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Clipped (extent)

OUTPUT

[raster]

Output raster layer clipped by the given extent

23.2.3.1.3. Python code

Algorithm ID: gdal:cliprasterbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

23.2.3.2. Clip raster by mask layer

Clips any GDAL-supported raster by a vector mask layer.

This algorithm is derived from the GDAL grid utility.

Default menu: Raster ▶ Extraction

23.2.3.2.1. Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input layer

INPUT

[raster]

The input raster

Mask layer

EXTENT

[vector: polygon]

Vector mask for clipping the raster

Source CRS

SOURCE_CRS

[crs]

Target CRS

TARGET_CRS

[crs]

Assign a specified nodata value to output bands

Opţional

NODATA

[number]

Default: None

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Create an output alpha band

ALPHA_BAND

[boolean]

Default: False

Creates an alpha band for the result. The alpha band then includes the transparency values of the pixels.

Match the extent of the clipped raster to the extent of the mask layer

CROP_TO_CUTLINE

[boolean]

Default: True

Applies the vector layer extent to the output raster if checked.

Keep resolution of input raster

KEEP_RESOLUTION

[boolean]

Default: False

The resolution of the output raster will not be changed

Set output file resolution

SET_RESOLUTION

[boolean]

Default: False

Shall the output resolution (cell size) be specified

X Resolution to output bands

Opţional

X_RESOLUTION

[number]

Default: None

The width of the cells in the output raster

Y Resolution to output band

Opţional

Y_RESOLUTION

[number]

Default: None

The height of the cells in the output raster

Use multithreaded warping implementation

MULTITHREADING

[boolean]

Default: False

Additional creation options

Opţional

OPTIONS

[string]

Default: «»

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Output data type

DATA_TYPE

[enumeration]

Default: 0

Defines the format of the output raster file.

Opţiuni:

 • 0 — Use Input Layer Data Type

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: None

Add extra GDAL command line options

Clipped (mask)

OUTPUT

[raster] Default: «[Save to temporary file]»

Specification of the output raster layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here

23.2.3.2.2. Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Clipped (mask)

OUTPUT

[raster]

Output raster layer clipped by the vector layer

23.2.3.2.3. Python code

Algorithm ID: gdal:cliprasterbymasklayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

23.2.3.3. Curbe de nivel

Extracts contour lines from any GDAL-supported elevation raster.

This algorithm is derived from the GDAL contour utility.

Default menu: Raster ▶ Extraction

23.2.3.3.1. Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input layer

INPUT

[raster]

Input raster

Band number

BAND

[raster band]

Raster band to create the contours from

Interval between contour lines

INTERVAL

[number]

Default: 10.0

Defines the interval between the contour lines in the given units of the elevation raster (minimum value 0)

Attribute name (if not set, no elevation attribute is attached)

Opţional

FIELD_NAME

[string]

Default: «ELEV»

Defines the attribute name for the field containing the values of the contour lines.

Produce 3D vector

CREATE_3D

[boolean]

Default: False

Forces production of 3D vectors instead of 2D. Includes elevation at every vertex.

Treat all raster values as valid

IGNORE_NODATA

[boolean]

Default: False

Ignores any nodata values in the dataset.

Input pixel value to treat as „nodata”

Opţional

NODATA

[number]

Default: None

Defines a value that should be inserted for the nodata values in the output raster

Offset from zero relative to which to interpret intervals

Opţional

OFFSET

[number]

Default: 0.0

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: None

Add extra GDAL command line options

Additional creation options

Opţional

OPTIONS

[string]

Default: «»

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Contours

OUTPUT

[vector: line]

Default: «[Save to temporary file]»

Specification of the output raster layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

23.2.3.3.2. Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Contours

OUTPUT

[vector: line]

Output vector layer with contour lines

23.2.3.3.3. Python code

Algorithm ID: gdal:contour

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.