27.2.5. Proiecții raster

27.2.5.1. Asignare proiecție

Aplică un sistem de coordonate unui set de date raster.

Acest algoritm este derivat din utilitatrul de editare GDAL.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT_LAYER

[raster]

Stratul raster de intrare

Desired CRS

CRS

[crs]

Proiecția (CRS-ul) stratului de ieșire

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Layer with projection

OUTPUT

[raster]

The output raster layer (with the new projection information)

Cod Python

Algorithm ID: gdal:assignprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.2.5.2. Extragere proiecție

Extracts the projection of a raster file and writes it into a world file with extension .wld.

This algorithm is derived from the GDAL srsinfo utility.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fișier de intrare

INPUT_LAYER

[raster]

Input raster The raster layer has to be file based, as the algorithm uses the path to the raster file as the location of the generated .wld file. Using a non-file raster layer will lead to an error.

Create also .prj file

PRJ_FILE_CREATE

[boolean]

Implicit: False

If this is activated a .prj file containing the projection information is also created.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Fișier world

WORLD_FILE

[file]

Text file with extension .wld containing transformation parameters for the raster file.

ESRI Shapefile prj file

PRJ_FILE

[file]

Text file with .prj extension that describes the CRS. Will be None if Create also .prj file is False.

Cod Python

Algorithm ID: gdal:extractprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

27.2.5.3. Warp (reproiectare)

Reprojects a raster layer into another Coordinate Reference System (CRS). The output file resolution and the resampling method can be chosen.

This algorithm is derived from the GDAL warp utility.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Parametri de bază

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Strat de intrare

INPUT

[raster]

Input raster layer to reproject

CRS-ul sursei

Opţional

SOURCE_CRS

[crs]

Defines the CRS of the input raster layer

CRS-ul destinației

Opţional

TARGET_CRS

[crs]

Default: EPSG:4326

The CRS of the output layer

Resampling method to use

RESAMPLING

[enumerare]

Implicit: 0

Pixel value resampling method to use. Options:

 • 0 — Cel mai apropiat vecin

 • 1 — Biliniar

 • 2 — Cubic

 • 3 — Cubic spline

 • 4 — Lanczos windowed sinc

 • 5 — Medie

 • 6 — Mod

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minimum

 • 9 — Median

 • 10 — Prima quartilă

 • 11 — A treia quartilă

Nodata value for output bands

Opţional

NODATA

[număr]

Default: Nici o valoare

Sets nodata value for output bands. If not provided, then nodata values will be copied from the source dataset.

Output file resolution in target georeferenced units

Opţional

TARGET_RESOLUTION

[număr]

Default: Nici o valoare

Defines the output file resolution of reprojection result

Reproiectat

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Specificare strat raster de ieșire. Unul dintre:

 • Salvare într-un Fișier Temporar

 • Salvare în Fișier…

Parametri avansați

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Opțiuni suplimentare de creare

Opţional

OPTIONS

[string]

Implicit: „

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

Procesarea în Serie și Designerul de Modele: separați opțiunile multiple cu un caracter pipe (|).

Tipul datelor de ieșire

DATA_TYPE

[enumerare]

Implicit: 0

Defines the format of the output raster file. Options:

 • 0 — Se Utilizează Tipul Datelor din Stratul de Intrare

 • 1 — Byte (Întreg, fără semn, opt biți (quint8))

 • 2 — Int16 (Întreg, cu semn, șaisprezece biți (qint16))

 • 3 — UInt16 (Număr întreg, fără semn, șaisprezece biți (quint16))

 • 4 — UInt32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (quint32))

 • 5 — Int32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (qint32))

 • 6 — Float32 (Treizeci și doi de biți în virgulă mobilă (float))

 • 7 — Float64 (Șaizeci și patru de biți în virgulă mobilă (double))

 • 8 — CInt16 (Complex Int16)

 • 9 — CInt32 (Complex Int32)

 • 10 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 11 — CFloat64 (Complex Float64)

Opțiunile disponibile depind de versiunea GDAL construită cu ajutorul QGIS (consultați meniul Help ► About)

Georeferenced extents of output file to be created

Opţional

TARGET_EXTENT

[extent]

Sets the georeferenced extent of the output file to be created (in the Target CRS by default. In the CRS of the target raster extent, if specified).

Metodele disponibile sunt:

 • Calculate from layer…: uses extent of a layer loaded in the current project

 • Calculate from layout map…: uses extent of a layout map item in the active project

 • Calculate from bookmark…: uses extent of a saved bookmark

 • Use map canvas extent

 • Draw on canvas: click and drag a rectangle delimiting the area to take into account

 • Enter the coordinates as xmin, xmax, ymin, ymax

CRS of the target raster extent

Opţional

TARGET_EXTENT_CRS

[crs]

Specifies the CRS in which to interpret the coordinates given for the extent of the output file. This must not be confused with the target CRS of the output dataset. It is instead a convenience e.g. when knowing the output coordinates in a geodetic long/lat CRS, but wanting a result in a projected coordinate system.

Use multithreaded warping implementation

MULTITHREADING

[boolean]

Implicit: False

Two threads will be used to process chunks of the image and perform input/output operations simultaneously. Note that the computation itself is not multithreaded.

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: Nici o valoare

Add extra GDAL command line options.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Reproiectat

OUTPUT

[raster]

Implicit: [Salvare într-un fișier temporar]

Reprojected output raster layer

Cod Python

Algorithm ID: gdal:warpreproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.