24.2.5. Raster projections

24.2.5.1. Assign projection

Applies a coordinate system to a raster dataset.

This algorithm is derived from the GDAL edit utility.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input layer

INPUT_LAYER

[raster]

Input raster layer

Desired CRS

CRS

[crs]

The projection (CRS) of the output layer

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Layer with projection

OUTPUT

[raster]

The output raster layer (with the new projection information)

Python code

Algorithm ID: gdal:assignprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

24.2.5.2. Extract projection

Extracts the projection of a raster file and writes it into a world file with extension .wld.

This algorithm is derived from the GDAL srsinfo utility.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input file

INPUT_LAYER

[raster]

Input raster The raster layer has to be file based, as the algorithm uses the path to the raster file as the location of the generated .wld file. Using a non-file raster layer will lead to an error.

Create also .prj file

PRJ_FILE_CREATE

[boolean]

Default: False

If this is activated a .prj file containing the projection information is also created.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

World file

WORLD_FILE

[file]

Text file with extension .wld containing transformation parameters for the raster file.

ESRI Shapefile prj file

PRJ_FILE

[file]

Text file with .prj extension that describes the CRS. Will be None if Create also .prj file is False.

Python code

Algorithm ID: gdal:extractprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.

24.2.5.3. Warp (reproject)

Reprojects a raster layer into another Coordinate Reference System (CRS). The output file resolution and the resampling method can be chosen.

This algorithm is derived from the GDAL warp utility.

Default menu: Raster ► Projections

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Input layer

INPUT

[raster]

Input raster layer to reproject

Source CRS

Opţional

SOURCE_CRS

[crs]

Defines the CRS of the input raster layer

Target CRS

Opţional

TARGET_CRS

[crs]

Default: EPSG:4326

The CRS of the output layer

Resampling method to use

RESAMPLING

[enumeration]

Default: 0

Pixel value resampling method to use. Options:

 • 0 — Nearest neighbour

 • 1 — Bilinear

 • 2 — Cubic

 • 3 — Cubic spline

 • 4 — Lanczos windowed sinc

 • 5 — Average

 • 6 — Mode

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minimum

 • 9 — Median

 • 10 — First quartile

 • 11 — Third quartile

Nodata value for output bands

Opţional

NODATA

[number]

Default: None

Sets nodata value for output bands. If not provided, then nodata values will be copied from the source dataset.

Output file resolution in target georeferenced units

Opţional

TARGET_RESOLUTION

[number]

Default: None

Defines the output file resolution of reprojection result

Additional creation options

Opţional

OPTIONS

[string]

Default: «»

Pentru adăugarea uneia sau mai multor opțiuni de control la crearea rasterului (ex.: culori, dimensiunea blocului, compresia fișierului…). Pentru ușurință, vă puteți baza pe profiluri predefinite (consultați Secțiunea opțiunilor driver-ului GDAL).

For Batch Process: separate multiple options with a pipe character (|).

Output data type

DATA_TYPE

[enumeration]

Default: 0

Defines the format of the output raster file.

Opţiuni:

 • 0 — Use input layer data type

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Georeferenced extents of output file to be created

Opţional

TARGET_EXTENT

[extent]

Sets the georeferenced extent of the output file to be created (in the Target CRS by default. In the CRS of the target raster extent, if specified).

CRS of the target raster extent

Opţional

TARGET_EXTENT_CRS

[crs]

Specifies the CRS in which to interpret the coordinates given for the extent of the output file. This must not be confused with the target CRS of the output dataset. It is instead a convenience e.g. when knowing the output coordinates in a geodetic long/lat CRS, but wanting a result in a projected coordinate system.

Use multithreaded warping implementation

MULTITHREADING

[boolean]

Default: False

Two threads will be used to process chunks of the image and perform input/output operations simultaneously. Note that the computation itself is not multithreaded.

Additional command-line parameters

Opţional

EXTRA

[string]

Default: None

Add extra GDAL command line options.

Reprojected

OUTPUT

[raster]

Default: «[Save to temporary file]»

Specification of the output raster layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Reprojected

OUTPUT

[raster]

Default: [Save to temporary file]

Reprojected output raster layer

Python code

Algorithm ID: gdal:warpreproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.