24.2.5. Rasterprojecties

24.2.5.1. Projectie toekennen

Past een coördinatensysteem toe aan een raster gegevensset.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL edit utility.

Standaard menu: Raster ► Projecties

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT_LAYER

[raster]

Invoer rasterlaag

Gewenst CRS

CRS

[crs]

De projectie (CRS) van de uitvoerlaag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag met projectie

OUTPUT

[raster]

De uitvoer rasterlaag (met de nieuwe informatie over de projectie)

Pythoncode

ID algoritme: gdal:assignprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.5.2. Projectie uitnemen

Neemt de projectie uit een rasterbestand en schrijft die naar een world-bestand met de extensie .wld.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL srsinfo utility.

Standaard menu: Raster ► Projecties

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerbestand

INPUT_LAYER

[raster]

Invoer raster. De rasterlaag moet gebaseerd zijn op een bestand, omdat het algoritme het pad naar het rasterbestand gebruikt als de locatie van het gemaakte bestand .wld. Gebruiken van een raster dat niet gebaseerd is op een bestand zal tot een fout leiden.

Ook prj-bestand maken

PRJ_FILE_CREATE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Als dit is geactiveerd wordt ook een .prj-bestand, dat de informatie voor de projectie bevat, gemaakt.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

World file

WORLD_FILE

[bestand]

Tekstbestand met de extensie .wld dat parameters voor de transformatie van het rasterbestand bevat.

ESRI Shapefile prj-bestand

PRJ_FILE

[bestand]

Tekstbestand met de extensie .prj dat het CRS beschrijft. Zal Geen zijn als Ook .prj-bestand maken False is.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:extractprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.5.3. Warp (opnieuw projecteren)

Projecteert een rasterlaag opnieuw, naar een ander Coördinaten ReferentieSysteem (CRS). De resolutie voor het uitvoerbestand en de methode voor resamplen kunnen worden gekozen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL warp utility.

Standaard menu: Raster ► Projecties

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag om opnieuw te projecteren

Bron-CRS

Optioneel

SOURCE_CRS

[crs]

Definieert het CRS van de invoer rasterlaag

Doel-CRS

Optioneel

TARGET_CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326

Het CRS van de uitvoerlaag

Te gebruiken methode voor resamplen

RESAMPLING

[enumeratie]

Standaard: 0

Te gebruiken methode voor resamplen van de pixelwaarde. Opties:

 • 0 — Dichtstbijzijnde buur

 • 1 — Bilineair

 • 2 — Kubisch

 • 3 — Kubische spline

 • 4 — Lanczos venstersinc

 • 5 — Gemiddelde

 • 6 — Modus

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minimum

 • 9 — Mediaan

 • 10 — Eerste kwartiel

 • 11 — Derde kwartiel

Waarde Geen data voor uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Stelt de waarde Geen data voor uitvoerbanden in. Indien niet opgegeven dan zullen waarden Geen data wordne gekopieerd vanuit de bron-gegevensset.

Resolutie uitvoerbestand in geo-verwezen eenheden van doel

Optioneel

TARGET_RESOLUTION

[getal]

Standaard: Geen

Definieert de resolutie voor het uitvoerbestand van het resultaat van het opnieuw projecteren

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Bereik met geoverwijzingen voor te maken uitvoerbestand

Optioneel

TARGET_EXTENT

[bereik]

Stelt het bereik met geoverwijzingen in voor het te maken uitvoerbestand (standaard in het Doel-CRS. In het CRS van het doel rasterbereik, indien gespecificeerd).

CRS van het doel-rasterbereik

Optioneel

TARGET_EXTENT_CRS

[crs]

Specificeert het CRS waarin de opgegeven coördinaten voor het bereik van het uitvoerbestand moeten worden geïnterpreteerd. Dit moet niet worden verward met het doel CRS voor de uitvoer van de gegevensset. Het is in plaats daarvan voor het gemak, bijv. wanneer u de coördinaten voor de uitvoer weet in een geodetisch CRS met long/lat, maar de resultaten wilt in een geprojecteerd coördinatensysteem.

Maak gebruik van implementatie voor multithreaded warping

MULTITHREADING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Twee threads zullen wordne gebruikt om gedeelten van de afbeelding te verwerken en tegelijkertijd bewerkingen voor invoer/uitvoer uitvoeren. Onthoud dat de berekening zelf niet multithreaded is.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen.

Opnieuw geprojecteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw geprojecteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Opnieuw geprojecteerde uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:warpreproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.