24.2. GDAL algoritme provider

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) is een vertaalbibliotheek voor raster en vector georuimtelijke gegevensindelingen. Algoritmen in het Processing Framework zijn afgeleid van de GDAL rasterprogramma’s en GDAL vectorprogramma’s.