24.2.7. Vector geoprocessing

24.2.7.1. Buffer vectors

Maak buffers rondom de objecten van een vectorlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Bufferafstand

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Minimum: 0.0

Samensmelten op attribuut

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Standaard: Geen

Te gebruiken veld voor samensmelten

Resultaten samensmelten

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien ingesteld is het resultaat samengesmolten. Indien geen veld wordt ingesteld voor samensmelten, worden alle buffers samengesmolten in één object.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer bufferlaag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer bufferlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:buffervectors

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.2. Vector op bereik clippen

Verkleint een OGR-ondersteund vectorbestand tot een opgegeven bereik.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL ogr2ogr utility.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Bereik clippen

EXTENT

[bereik]

Definieert het begrenzingsvak dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoer vectorbestand. Het moet zijn gedefinieerd in coördinaten voor het doel-CRS.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoerlaag (geclipt). Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (geclipte) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:clipvectorbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.3. Vector op maskerlaag clippen

Verkleint een door GDAL ondersteunde vectorlaag met een polygoon maskerlaag.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL ogr2ogr utility.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Maskerlaag

MASK

[vector: polygoon]

Laag die moet worden gebruikt als bereik om te clippen voor de invoer vectorlaag.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Geclipt (masker)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

De uitvoer (masker) laag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (masker)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoer (masker) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:clipvectorbypolygon

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.4. Samensmelten

Smelt (combineer) geometrieën die dezelfde waarde voor een opgegeven attribuut / veld hebben samen. De geometrieën voor de uitvoer zijn meerdelig.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De samen te smelten invoerlaag

Veld voor samensmelten

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Het voor het samensmelten te gebruiken veld van de invoerlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag voor samensmelten.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

Attributen voor invoer behouden

KEEP_ATTRIBUTES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Alle attributen uit de invoerlaag behouden

Ontbonden objecten tellen

COUNT_FEATURES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Tel het aantal samengesmolten objecten en neem dat op in de uitvoerlaag.

Oppervlakte en omtrek van samengesmolten objecten berekenen

COMPUTE_AREA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bereken de oppervlakte en omtrek van samengesmolten objecten en neem dat op in de uitvoerlaag

Min/max/som/gemiddelde voor attribuut berekenen

COMPUTE_STATISTICS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bereken statistieken (min, max, som en gemiddelde) voor de gespecificeerde numerieke attributen en neem dat op in de uitvoerlaag

Numerieke attribuut om statistieken mee te berekenen

Optioneel

STATISTICS_ATTRIBUTE

[tabelveld: numeriek]

Het numerieke attribuut om statistieken over te berekenen

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Samengesmolten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengesmolten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlaag met meerdelige geometrie (met samengesmolten geometrieën)

Pythoncode

ID algoritme: gdal:dissolve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.5. Verspringing boog

Verschuift lijnen met een gespecificeerde afstand. Positieve afstanden verschuiven lijnen naar links, en negatieve afstanden zullen ze naar rechts verschuiven.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

De invoer lijnlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Afstand verspringing (naar linkerkant: positief, naar rechterkant: negatief)

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Verspringing boog

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer lijnlaag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verspringing boog

OUTPUT

[vector: lijn]

De uitvoerlaag voor verspringing boog

Pythoncode

ID algoritme: gdal:offsetcurve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.6. Enkelzijdige buffer

Maakt een buffer aan één zijde (rechts of links) van de lijnen in een lijn vectorlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

De invoer lijnlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Bufferafstand

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10.0

Zijde buffer

BUFFER_SIDE

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — Rechts

 • 1 — Links

Samensmelten op attribuut

Optioneel

FIELD

[tabelveld: elk]

Standaard: Geen

Te gebruiken veld voor samensmelten

Alle resultaten samensmelten

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien ingesteld is het resultaat samengesmolten. Indien geen veld wordt ingesteld voor samensmelten, worden alle buffers samengesmolten in één object.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Enkelzijdige buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer bufferlaag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Enkelzijdige buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

De uitvoer bufferlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:onesidebuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.7.7. Punten langs lijnen

Maakt een punt op elke lijn van een lijn vectorlaag op ene afstand van het begin. De afstand wordt opgegeven als een fractie van de lengte van de lijn.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

De invoer lijnlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Standaard: ‘geometrie’

De naam van de te gebruiken geometriekolom van de invoerlaag

Afstand vanaf begin van de lijn weergegeven als een fractie van de lengte van de lijn

DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.5 (midden van de lijn)

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’ (geen aanvullende opties)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Punten langs lijn

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer puntenlaag. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Punten langs lijn

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoer puntlaag

Pythoncode

ID algoritme: gdal:pointsalonglines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.