Vector geoprocessing

Buffer vectors

Create buffers around the features of a vector layer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Default: ‘geometry’

The name of the input layer geometry column to use

Buffer distance

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Minimum: 0.0

Dissolve by attribute

Optional

FIELD

[tabelveld: elk]

Default: None

Field to use for dissolving

Dissolve results

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

If set, the result is dissolved. If no field is set for dissolving, all the buffers are dissolved into one feature.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output buffer layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output buffer layer

Vector op bereik clippen

Verkleint een OGR-ondersteund vectorbestand tot een opgegeven bereik.

Dit algoritme is afgeleid van de ogr2ogr utility .

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Bereik clippen

EXTENT

[bereik]

Definieert het begrenzingsvak dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoer vectorbestand. Het moet zijn gedefinieerd in coördinaten voor het doel-CRS.

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output (clipped) layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[vector: elke]

De uitvoer (geclipte) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Vector op maskerlaag clippen

Verkleint een door GDAL ondersteunde vectorlaag met een polygoon maskerlaag.

Dit algoritme is afgeleid van de ogr2ogr utility .

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Maskerlaag

MASK

[vector: polygoon]

Laag die moet worden gebruikt als bereik om te clippen voor de invoer vectorlaag.

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Geclipt (masker)

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

The output (masked) layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (masker)

OUTPUT

[vector: elke]

De uitvoer (masker) laag. Standaard indeling is “ESRI Shapefile”.

Samensmelten

Smelt (combineer) geometrieën die dezelfde waarde voor een opgegeven attribuut / veld hebben samen. De geometrieën voor de uitvoer zijn meerdelig.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De samen te smelten invoerlaag

Veld voor samensmelten

(optioneel)

FIELD

[tabelveld: elk]

Het voor het samensmelten te gebruiken veld van de invoerlaag

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Default: ‘geometry’

The name of the input layer geometry column to use for dissolving.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

Attributen voor invoer behouden

KEEP_ATTRIBUTES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Alle attributen uit de invoerlaag behouden

Ontbonden objecten tellen

COUNT_FEATURES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Tel het aantal samengesmolten objecten en neem dat op in de uitvoerlaag.

Oppervlakte en omtrek van samengesmolten objecten berekenen

COMPUTE_AREA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bereken de oppervlakte en omtrek van samengesmolten objecten en neem dat op in de uitvoerlaag

Min/max/som/gemiddelde voor attribuut berekenen

COMPUTE_STATISTICS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bereken statistieken (min, max, som en gemiddelde) voor de gespecificeerde numerieke attributen en neem dat op in de uitvoerlaag

Numerieke attribuut om statistieken mee te berekenen

(optioneel)

STATISTICS_ATTRIBUTE

[tabelveld: numeriek]

Het numerieke attribuut om statistieken over te berekenen

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Samengesmolten

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samengesmolten

OUTPUT

[vector: elke]

De uitvoerlaag met meerdelige geometrie (met samengesmolten geometrieën)

Offset curve

Offsets lines by a specified distance. Positive distances will offset lines to the left, and negative distances will offset them to the right.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

The input line layer

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Default: ‘geometry’

The name of the input layer geometry column to use

Offset distance (left-sided: positive, right-sided: negative)

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Offset curve

OUTPUT

[vector: line]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output line layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Offset curve

OUTPUT

[vector: line]

The output offset curve layer

One side buffer

Creates a buffer on one side (right or left) of the lines in a line vector layer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

The input line layer

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Default: ‘geometry’

The name of the input layer geometry column to use

Buffer distance

DISTANCE

[number]

Default: 10.0

Buffer side

BUFFER_SIDE

[enumeration]

Default: 0

One of:

 • 0 — Right

 • 1 — Left

Dissolve by attribute

Optional

FIELD

[tabelveld: elk]

Default: None

Field to use for dissolving

Dissolve all results

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

If set, the result is dissolved. If no field is set for dissolving, all the buffers are dissolved into one feature.

Produceer één object voor elke geometrie voor alle soorten collecties van geometrie in het bronbestand

EXPLODE_COLLECTIONS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

One-sided buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output buffer layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

One-sided buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

The output buffer layer

Points along lines

Generates a point on each line of a line vector layer at a distance from start. The distance is provided as a fraction of the line length.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: line]

The input line layer

Naam geometriekolom

GEOMETRY

[tekenreeks]

Default: ‘geometry’

The name of the input layer geometry column to use

Distance from line start represented as a fraction of line length

DISTANCE

[number]

Default: 0.5 (middle of the line)

Aanvullende opties voor maken

(optioneel)

OPTIONS

[tekenreeks]

Default: ‘’ (no additional options)

Aanvullende opties voor maken GDAL

Points along line

OUTPUT

[vector: point]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output point layer. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Points along line

OUTPUT

[vector: point]

The output point layer