Raster uitnemen

Raster op bereik clippen

Verkleint een door GDAL ondersteund rasterbestand tot een opgegeven bereik.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility .

Standaardmenu: Raster ‣ Extractie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Het invoerraster

Bereik clippen

EXTENT

[bereik]

Bereik dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoerraster. Alleen pixels binnen het gespecificeerde begrenzingsvak zullen in de uitvoer worden opgenomen.

Wijs een specifieke waarde Geen data toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[raster]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag geclipt op het opgegeven bereik

Raster op maskerlaag clippen

Verkleint een door GDAL ondersteund rasterbestand met een vector maskerlaag.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility .

Standaardmenu: Raster ‣ Extractie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Het invoerraster

Maskerlaag

EXTENT

[vector: polygoon]

Vectormasker voor het clippen van het raster

Bron-CRS

SOURCE_CRS

[crs]

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Wijs een specifieke waarde Geen data toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Maak een alfa-band voor uitvoer

ALPHA_BAND

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt een alfaband voor het resultaat. De alfaband bevat dan de waarden voor transparantie van de pixels.

Bereik van het geclipte raster overeen laten komen met het bereik van de maskerlaag

CROP_TO_CUTLINE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Past, indien geselecteerd, het bereik van de vectorlaag toe op het uitvoerraster.

Resolutie voor invoerraster behouden

KEEP_RESOLUTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

De resolutie van het uitvoerraster zal niet worden gewijzigd

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (masker)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag geclipt op de vectorlaag

Contour

Neemt contourlijnen uit elk door GDAL ondersteund hoogteraster uit.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL contour utility .

Standaardmenu: Raster ‣ Extractie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoerraster

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Rasterband waaruit de contouren moeten worden gemaakt

Interval voor contourlijnen

INTERVAL

[getal]

Standaard: 10.0

Definieert de interval tussen de contourlijnen in de opgegeven eenheden van het hoogteraster. (minimum waarde 0)

Naam attribuut (indien niet ingesteld wordt geen attribuut voor hoogte aangehecht)

Optioneel

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘ELEV’

Definieert de naam van het attribuut voor het veld dat de waarden voor de contourlijnen bevat.

3D-vector maken

CREATE_3D

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert het maken van 3D-vectoren in plaats van 2D. Inclusief hoogte uit elk punt.

Alle rasterwaarden als geldig behandelen

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Negeert waarden Geen gegevens in de gegevensset.

Invoer pixelwaarde behandelen als “geen gegevens”

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Verspringing vanaf nul relatief ten opzichte van waar intervallen te interpreteren

Optioneel

OFFSET

[getal]

Standaard: 0.0

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Contouren

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Contouren

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer vectorlaag met contourlijnen