Raster conversie

gdal2xyz

Converteert rastergegevens naar de indeling XYZ ASCII.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Rasterlaag die moet worden geconverteerd

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u wilt converteren

Komma-gescheiden waarden uitvoeren

CSV

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Stelt in of het uitvoerbestand moet zijn van het type komma-gescheiden waarden (csv).

XYZ ASCII-bestand

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

XYZ ASCII-bestand

INPUT

[tabel]

Tabelbestand dat de geëxporteerde waarden uit de rasterband bevat.

PCT naar RGB

Converteert een 8-bit gepaletteerde afbeelding naar 24-bit RGB. Het zal een pseudokleur-band in het invoerbestand converteren naar een bestand RGB in de gewenste indeling.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL pct2rgb utility .

Standaard menu: Raster ‣ Conversie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer 8-bit rasterafbeelding

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u wilt converteren

Een RGBA-bestand maken

RGBA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Stelt in of het uitvoerbestand moet zijn van het type RGBA.

PCT naar RGB

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

PCT naar RGB

OUTPUT

[raster]

24-bit RGB rasterafbeelding

Polygoniseren (raster naar vector)

Maakt vector polygonen voor alle verbonden regio’s van pixels in het raster die een gemeenschappelijke waarde voor de pixel delen. Elk polygoon wordt gemaakt met een attribuut dat de waarde van de pixel van die polygoon aangeeft.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL polygonize utility .

Standaard menu: Raster ‣ Conversie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u wilt gebruiken

Naam van het te maken veld

FIELD

[tekenreeks]

Standaard: ‘DN’

Specificeer de veldnaam voor de attributen van de verbonden regio’s.

8-connectedness gebruiken

EIGHT_CONNECTEDNESS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet ingesteld moeten rastercellen een gemeenschappelijke grens hebben om als verbonden te worden beschouwd (4-connected). Indien ingesteld worden elkaar rakende rastercellen ook als verbonden beschouwd(8-connected).

Gevectoriseerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer (polygoon) vectorlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gevectoriseerd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer vectorlaag

Banden herschikken

Maakt een nieuw raster met geselecteerde band(en) uit een opgegeven rasterlaag. Het algoritme maakt het ook mogelijk de banden voor het nieuw gemaakte raster opnieuw te schikken.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL translate utility .

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Geselecteerde band(en)

BANDS

[rasterband] [lijst]

Standaard: Geen

Gesorteerde lijst van de te gebruiken banden om het nieuwe raster te maken

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Geconverteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: Opslaan naar tijdelijk bestand

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met opnieuw geschikte banden.

RGB naar PCT

Converteert een 24-bit RGB-afbeelding naar een 8-bit gepaletteerde. Berekent een optimale tabel voor de pseudo-kleur voor de opgegeven RGB-afbeelding met een algoritme voor mediaan afsnijden op een gedownsampled histogram voor RGB. Dan converteert het de afbeelding naar een afbeelding met pseudokleuren met de kleurentabel. Deze conversie gebruikt Floyd-Steinberg dithering (foutdiffusie) om de visuele kwaliteit van het uitvoerbestand te maximaliseren.

Als u een rasterkaart opnieuw wilt classificeren en het aantal klassen wilt verkleinen, kan het nuttig zijn uw afbeelding eerst te downsamplen met dit algoritme.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL rgb2pct utility .

Standaard menu: Raster ‣ Conversie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer (RGB) rasterlaag

Aantal kleuren

NCOLORS

[getal]

Standaard: 2

Het aantal kleuren dat de resulterende afbeelding zal bevatten. Een waarde tussen 2-256 is mogelijk.

RGB naar PCT

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

RGB naar PCT

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag.

Vertalen (indeling converteren)

Rastergegevens converteren naar verschillende indelingen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL translate utility .

Standaard menu: Raster ‣ Conversie

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

De projectie voor het uitvoerbestand overschrijven

Optioneel

TARGET_CRS

[crs]

Specificeer een projectie voor het uitvoerbestand

Wijs een specifieke waarde Geen data toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Definieert een te gebruiken waarde voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster

Kopieer alle sub-gegevenssets van dit bestand naar individuele uitvoerbestanden

COPY_SUBDATASETS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Individuele bestanden maken voor sub-gegevenssets

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Geconverteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer (vertaalde) rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer (vertaalde) rasterlaag.