24.2.3. Raster uitnemen

24.2.3.1. Raster op bereik clippen

Verkleint een door GDAL ondersteund rasterbestand tot een opgegeven bereik.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL warp utility.

Standaard menu: Raster ► Extractie

24.2.3.1.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Het invoerraster

Bereik clippen

EXTENT

[bereik]

Bereik dat zou moeten worden gebruikt voor het uitvoerraster. Alleen pixels binnen het gespecificeerde begrenzingsvak zullen in de uitvoer worden opgenomen.

Wijs een specifieke waarde Geen data toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[raster]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden

24.2.3.1.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (bereik)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag geclipt op het opgegeven bereik

24.2.3.1.3. Pythoncode

ID algoritme: gdal:cliprasterbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.3.2. Raster op maskerlaag clippen

Verkleint een door GDAL ondersteund rasterbestand met een vector maskerlaag.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL warp utility.

Standaard menu: Raster ► Extractie

24.2.3.2.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Het invoerraster

Maskerlaag

MASK

[vector: polygoon]

Vectormasker voor het clippen van het raster

Bron-CRS

SOURCE_CRS

[crs]

Stel de te gebruiken coördinatenreferentie in voor het invoerraster

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Stel de te gebruiken coördinatenreferentie in voor de maskeerlaag

Wijs een specifieke waarde Geen data toe aan de uitvoerbanden

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Maak een alfa-band voor uitvoer

ALPHA_BAND

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt een alfaband voor het resultaat. De alfaband bevat dan de waarden voor transparantie van de pixels.

Bereik van het geclipte raster overeen laten komen met het bereik van de maskerlaag

CROP_TO_CUTLINE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Past, indien geselecteerd, het bereik van de vectorlaag toe op het uitvoerraster.

Resolutie voor invoerraster behouden

KEEP_RESOLUTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

De resolutie van het uitvoerraster zal niet worden gewijzigd

Stel de resolutie voor het uitvoerbestand in

SET_RESOLUTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Moet de resolutie voor de uitvoer (celgrootte) worden gespecificeerd

X-resolutie voor uitvoerbanden

Optioneel

X_RESOLUTION

[getal]

Standaard: Geen

De breedte van de cellen in het uitvoerraster

Y-resolutie voor uitvoerbanden

Optioneel

Y_RESOLUTION

[getal]

Standaard: Geen

De hoogte van de cellen in het uitvoerraster

Maak gebruik van implementatie voor multithreaded warping

MULTITHREADING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Twee threads zullen worden gebruikt om gedeelten van afbeelding te verwerken en tegelijkertijd bewerking voor invoer/uitvoer uitvoeren. Onthoud dat de berekening zelf niet multithreaded is.

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Gegevenstype van invoerlaag gebruiken

 • 1 — Byte

 • 2 — Int16

 • 3 — UInt16

 • 4 — UInt32

 • 5 — Int32

 • 6 — Float32

 • 7 — Float64

 • 8 — CInt16

 • 9 — CInt32

 • 10 — CFloat32

 • 11 — CFloat64

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Geclipt (masker)

OUTPUT

[raster] Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden

24.2.3.2.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt (masker)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag geclipt op de vectorlaag

24.2.3.2.3. Pythoncode

ID algoritme: gdal:cliprasterbymasklayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.3.3. Contour

Neemt contourlijnen uit elk door GDAL ondersteund hoogteraster uit.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL contour utility.

Standaard menu: Raster ► Extractie

24.2.3.3.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoerraster

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Rasterband waaruit de contouren moeten worden gemaakt

Interval voor contourlijnen

INTERVAL

[getal]

Standaard: 10.0

Definieert de interval tussen de contourlijnen in de opgegeven eenheden van het hoogteraster. (minimum waarde 0)

Naam attribuut (indien niet ingesteld wordt geen attribuut voor hoogte aangehecht)

Optioneel

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘ELEV’

Geef een naam op voor het attribuut waarin de hoogte moet worden geplaatst.

Verspringing vanaf nul relatief ten opzichte van waar intervallen te interpreteren

Optioneel

OFFSET

[getal]

Standaard: 0.0

3D-vector maken

CREATE_3D

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert het maken van 3D-vectoren in plaats van 2D. Inclusief hoogte uit elk punt.

Alle rasterwaarden als geldig behandelen

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Negeert waarden Geen gegevens in de gegevensset.

Invoer pixelwaarde behandelen als “geen gegevens”

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Voeg extra GDAL-opties voor de opdrachtregel toe. Bekijk de overeenkomstige documentatie voor de GDAL-utility.

Contouren

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

24.2.3.3.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Contouren

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer vectorlaag met contourlijnen

24.2.3.3.3. Pythoncode

ID algoritme: gdal:contour

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.2.3.4. Polygonen contour

Neemt polygonen contour uit elk door GDAL-ondersteund hoogteraster uit.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL contour utility.

24.2.3.4.1. Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoerraster

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Rasterband waaruit de contouren moeten worden gemaakt

Interval voor contourlijnen

INTERVAL

[getal]

Standaard: 10.0

Definieert de interval tussen de contourlijnen in de opgegeven eenheden van het hoogteraster. (minimum waarde 0)

Verspringing vanaf nul relatief ten opzichte van waar intervallen te interpreteren

Optioneel

OFFSET

[getal]

Standaard: 0.0

Naam attribuut voor minimumhoogte van polygoon contour

Optioneel

FIELD_NAME_MIN

[tekenreeks]

Standaard: ‘ELEV_MIN’

Geef een naam op voor het attribuut waarin de minimumhoogte van de polygoon contour moet worden geplaatst. Indien niet opgegeven wordt geen attribuut voor minimumhoogte opgenomen.

Naam attribuut voor maximumhoogte van polygoon contour

Optioneel

FIELD_NAME_MAX

[tekenreeks]

Standaard: ‘ELEV_MAX’

Geef een naam op voor het attribuut waarin de maximumhoogte van de polygoon contour moet worden geplaatst. Indien niet opgegeven wordt geen attribuut voor maximumhoogte opgenomen.

3D-vector maken

CREATE_3D

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert het maken van 3D-vectoren in plaats van 2D. Inclusief hoogte uit elk punt.

Alle rasterwaarden als geldig behandelen

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Negeert waarden Geen gegevens in de gegevensset.

Invoer pixelwaarde behandelen als “geen gegevens”

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: Geen

Definieert een waarde die zou moeten worden ingevoegd voor de waarden Geen gegevens in het uitvoerraster.

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Voeg extra GDAL-opties voor de opdrachtregel toe. Bekijk de overeenkomstige documentatie voor de GDAL-utility.

Contouren

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

24.2.3.4.2. Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Contouren

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer vectorlaag met polygonen contour

24.2.3.4.3. Pythoncode

ID algoritme: gdal:contour_polygon

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.