27.1.19. Vector op elkaar leggen

27.1.19.1. Clippen

Knipt een vectorlaag bij met behulp van de objecten van een aanvullende polygoonlaag.

Alleen de delen van de polygonen op de invoerlaag die vallen binnen de polygonen van de overleglaag zullen worden toegevoegd aan de laag met resultaten.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

Dit algoritme gebruikt ruimtelijke indexen voor de providers, vooraf bereide geometrieën en past een bewerking knippen toe als de geometrie niet geheel wordt omsloten door de masker-geometrie.

../../../../_images/clip3.png

Fig. 27.109 Clipping operation between a two-feature input layer ‘a’ and a single feature overlay layer ‘b’ (left) - resulting in a new layer with the modified ‘a’ features (right)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk voor objecten punt, lijn en polygoon

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Zie ook

Kruising, Verschil

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De laag die de objecten bevat die moeten worden geclipt

Overleglaag

OVERLAY

[vector: polygoon]

Laag die de objecten voor het clippen bevat

Geclipt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de objecten moet bevatten van de invoerlaag die liggen binnen de overleglaag (clippende). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geclipt

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die de objecten bevat die zijn afgesplitst van de invoerlaag door de overleglaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:clip

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.2. Verschil

Neemt objecten uit van de invoerlaag die niet vallen binnen de grenzen van de overleglaag.

Objecten van de invoerlaag die gedeeltelijk object(en) van de overleglaag overlappen worden gesplitst langs de grenzen van die object(en) en alleen de gedeelten buiten de objecten van de overleglaag worden behouden.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

../../../../_images/difference.png

Fig. 27.110 Difference operation between a two-features input layer ‘a’ and a single feature overlay layer ‘b’ (left) - resulting in a new layer with the modified ‘a’ features (right)

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk voor objecten punt, lijn en polygoon

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die de geometrieën bevat die zullen worden afgetrokken van de geometrieën van de invoerlaag. Het wordt verwacht tenminste net zoveel dimensies (punt: 0D, lijn: 1D, polygoon: 2D, volume: 3D) te hebben als de geometrieën van de invoerlaag.

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die niet binnen de overleglaag liggen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grid size

NEW in 3.28

Optioneel

GRID_SIZE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

If provided, the input geometries are snapped to a grid of the given size, and the result vertices are computed on that same grid. Requires GEOS 3.9.0 or higher.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die niet worden overlapt door de overleglaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:difference

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.3. Difference (multiple)

NEW in 3.26

Extracts features from the input layer that fall completely outside or only partially overlap the features from any of the overlay layer(s).

For each overlay layer the difference is calculated between the result of all previous difference operations and this overlay layer. Input layer features that partially overlap feature(s) in the overlay layer are split along those features’ boundary and only the portions outside the overlay layer features are retained.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

../../../../_images/difference_multi.png

Fig. 27.111 Difference operation between a two-feature input layer ‘a’ and single feature overlay layers ‘b’ and ‘c’ (left) - resulting in a new layer with the modified ‘a’ features (right)

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overlay layers

OVERLAYS

[vector: elke] [lijst]

List of layers containing the geometries that will be subtracted from the input layer geometries. They are expected to have at least as many dimensions (point: 0D, line: 1D, polygon: 2D, volume: 3D) as the input layer geometries.

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the layer to contain the (parts of) features from the input layer that do not overlap features of the overlay layers. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Layer containing (parts of) features from the input layer not overlapping features from the overlay layers.

Pythoncode

Algorithm ID: qgis:multidifference

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.4. Uitnemen/clippen op bereik

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen objecten bevat die vallen binnen een gespecificeerd bereik.

Alle objecten die kruisen met het bereik zullen worden opgenomen.

../../../../_images/extractbyextent.png

Fig. 27.112 Bewerking voor uitnemen tussen een invoerlaag met drie objecten ‘a’ en een gestreept bereik (links) - resulterende objecten met gestreept bereik voor verwijzing (rechts)

Zie ook

Clippen

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Bereik voor clippen.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Objecten naar bereik clippen

CLIP

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd zullen geometrieën voor de uitvoer automatisch worden geconverteerd naar multi-geometrieën om uniforme typen voor uitvoer te krijgen. Meer nog, de geometrieën zullen worden geclipt tot het gekozen bereik in plaats van de gehele geometrie als uitvoer te nemen.

../../../../_images/extractbyextent_clip.png

Fig. 27.113 Bewerking voor uitnemen tussen een invoerlaag met drie objecten ‘a’ en een gestreept bereik (links) - resulterende objecten met gestreept bereik voor verwijzing (rechts)

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de objecten moet bevatten van de invoerlaag die liggen binnen het bereik om te clippen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die de geclipte objecten bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbyextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.5. Kruising

Neemt delen van objecten van de invoerlaag uit die objecten op de overleglaag overlappen.

Objecten op de kruisingslaag worden de attributen toegewezen van de overlappende objecten uit zowel de invoerlaag als de overleglaag.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

../../../../_images/intersection.png

Fig. 27.114 Intersection operation between a two-feature input layer ‘a’ and a single feature overlay layer ‘b’ (left) - overlapping areas become a new two-feature layer with both layers’ attributes (right)

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die de objecten bevat die moeten worden gecontroleerd op overlappen. Van de geometrie ervan wordt verwacht dat die tenminste net zoveel dimensies (punt: 0D, lijn: 1D, polygoon: 2D, volume: 3D) heeft als die van de invoerlaag.

Invoervelden om te behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INPUT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de invoerlaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Velden voor overleggen behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

OVERLAY_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Field(s) of the overlay layer to keep in the output. If no fields are chosen all fields are taken. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Kruisen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die één of meer objecten van de overleglaag overlappen. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the overlay layer. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Grid size

NEW in 3.28

Optioneel

GRID_SIZE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

If provided, the input geometries are snapped to a grid of the given size, and the result vertices are computed on that same grid. Requires GEOS 3.9.0 or higher.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kruisen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die (delen van) objecten van de invoerlaag bevat die de overleglaag overlappen.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:intersection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.6. Intersection (multiple)

NEW in 3.26

Extracts the overlapping portions of features in the input and all overlay layers.

Features in the output layer are assigned the attributes of the overlapping features from both the input and overlay layers.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

../../../../_images/intersection_multi.png

Fig. 27.115 Intersection operation between a two-feature input layer ‘a’ and single feature overlay layers ‘b’ and ‘c’ (left) - overlapping areas become a new two-feature layer with all layers’ attributes (right)

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overlay layers

OVERLAYS

[vector: elke] [lijst]

Layers containing the features to check for overlap. The features’ geometry is expected to have at least as many dimensions (point: 0D, line: 1D, polygon: 2D, volume: 3D) as the input layer’s.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the overlay layers. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kruisen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Layer containing (parts of) features from the input layer that overlap all the overlay layers.

Pythoncode

Algorithm ID: qgis:multiintersection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.7. Kruisingen van lijnen

Maakt puntobjecten waar de lijnen van de twee lijnen elkaar kruisen.

../../../../_images/line_intersection.png

Fig. 27.116 Punten van kruisingen

Standaard menu: Vector ► Analyse-gereedschap

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn]

Invoer lijnlaag.

Kruisende laag

INTERSECT

[vector: lijn]

Te gebruiken laag om kruisende lijnen te zoeken.

Invoervelden om te behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INPUT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Veld(en) van de invoerlaag om te behouden in de uitvoer. Indien geen velden worden gekozen worden alle velden behouden.

Velden voor kruisen behouden (laat leeg om alle velden te behouden)

Optioneel

INTERSECT_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Standaard: Geen

Field(s) of the intersect layer to keep in the output. If no fields are chosen all fields are taken. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Kruisen

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de kruisende punten bevat van de lijnen van de invoer- en overleglaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden kruisen

Optioneel

INTERSECT_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the intersect layer.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kruisingen

OUTPUT

[vector: punt]

Point vector layer of the lines intersections, with both layers’ attributes.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:lineintersections

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.8. Splitsen met lijnen

Splits the lines or polygons in one layer using the lines or polygon rings in another layer to define the breaking points. Intersection between geometries in both layers are considered as split points.

Uitvoer zal multi-geometrieën bevatten voor de gesplitste objecten.

../../../../_images/split_with_lines.png

Fig. 27.117 Lijnen splitsen

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk voor objecten lijn en polygoon

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: lijn, polygoon]

Laag die de lijnen of polygonen bevat die moeten worden gesplitst.

Laag splitsen

LINES

[vector: lijn, polygoon]

Layer whose lines or rings are used to define the breaking points.

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de gesplitste (voor het geval zij worden gekruist door een lijn in de te splitsen laag) objecten lijn/polygoon van de invoerlaag bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Splitsen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met gesplitste lijnen of polygonen van de invoerlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:splitwithlines

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.9. Symmetrisch verschil

Maakt een laag die objecten bevat uit zowel de invoer- als de overleglaag, maar met de overlappende gedeelten tussen de twee lagen verwijderd.

De attributentabel van de laag voor het symmetrisch verschil bevat attributen uit zowel de invoerlaag als de overleglaag.

Waarschuwing

Past alleen geometrie aan

This operation modifies only the features geometry. The attribute values of the features are not modified, although properties such as area or length of the features will be modified by the overlay operation. If such properties are stored as attributes, those attributes will have to be manually updated.

../../../../_images/symmetrical_difference.png

Fig. 27.118 Symmetrical difference operation between a two-features input layer ‘a’ and a single feature overlay layer ‘b’ (left) - resulting three-feature layer with both layers’ attributes (right)

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Eerste laag waarvan (delen van) objecten moeten worden uitgenomen.

Overleglaag

OVERLAY

[vector: elke]

Tweede laag waaruit (delen van) objecten moeten worden uitgenomen. Idealiter zou het type geometrie hetzelfde moeten zijn als die van de invoerlaag.

Symmetrisch verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die (delen van) de objecten bevat uit de invoer- en overleglaag die geen objecten overlappen van de andere laag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the overlay layer. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Grid size

NEW in 3.28

Optioneel

GRID_SIZE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

If provided, the input geometries are snapped to a grid of the given size, and the result vertices are computed on that same grid. Requires GEOS 3.9.0 or higher.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Symmetrisch verschil

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Layer containing (parts of) features from each layer not overlapping the other layer, with both layers’ attributes.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:symmetricaldifference

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.10. Verenigen

Controleert het overlappen tussen objecten op de invoerlaag en maakt afzonderlijke objecten voor overlappende en niet-overlappende gedeelten. Het gebied van het overlappen zal net zoveel identieke overlappende objecten maken als er objecten zijn die deel uitmaken van het overlappen.

../../../../_images/union.png

Fig. 27.119 Union operation with a single input layer with two overlapping features (left) - resulting in four features (middle) - features moved for clarity (right)

An overlay layer can also be used, in which case features from each layer are split at their overlap with features from the other one, creating a layer containing all the portions from both input and overlay layers. Features on the same layer will not split each other. The attribute table of the union layer is filled with attribute values from the respective original layer for non-overlapping features, and attribute values from both layers for overlapping features.

../../../../_images/union_with_overlay.png

Fig. 27.120 Union operation between a two-feature input layer ‘a’ and a single feature overlay layer ‘b’ (left) - resulting five-feature layer with attributes from both layers (right)

Notitie

With an overlay layer, features on the same layer will not split each other. If you want to split overlaps on the same layer as well as other layers, first run the algorithm with multiple layers then run the algorithm again with only the previous output.

Standaard menu: Vector ► Geoprocessing-gereedschap.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag om te splitsen op kruisingen.

Overleglaag

Optioneel

OVERLAY

[vector: elke]

Laag die zal worden gecombineerd met de eerste. Idealiter zou het type geometrie hetzelfde moeten zijn als die van de invoerlaag.

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de laag die de (gesplitste en gedupliceerde) objecten bevat uit de invoer- en overleglaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the overlay layer. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Grid size

NEW in 3.28

Optioneel

GRID_SIZE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

If provided, the input geometries are snapped to a grid of the given size, and the result vertices are computed on that same grid. Requires GEOS 3.9.0 or higher.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Laag die alle overlappende en niet-overlappende delen van de verwerkte la(a)g(en) bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:union

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.19.11. Union (multiple)

NEW in 3.26

Controleert het overlappen tussen objecten op de invoerlaag en maakt afzonderlijke objecten voor overlappende en niet-overlappende gedeelten. Het gebied van het overlappen zal net zoveel identieke overlappende objecten maken als er objecten zijn die deel uitmaken van het overlappen.

../../../../_images/union.png

Fig. 27.121 Union operation with a single input layer with two overlapping features (left) - resulting in four features (middle) - features moved for clarity (right)

Multiple overlay layers can also be used, in which case features from each layer are split at their overlap with features from all other layers, creating a layer containing all the portions from both input and overlay layers. Features on the same layer will not split each other. The attribute table of the Union layer is filled with attribute values from the respective original layer for non-overlapping features, and attribute values from overlay layers for overlapping features.

../../../../_images/union_multi.png

Fig. 27.122 Union operation between a two-feature input layer ‘a’ and single feature overlay layers ‘b’ and ‘c’ (left) - resulting eleven-feature layer with attributes from all layers (right)

Notitie

With an overlay layer, features on the same layer will not split each other. If you want to split overlaps on the same layer as well as other layers, first run the algorithm with multiple layers then run the algorithm again with only the previous output.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag om te splitsen op kruisingen.

Overlay layers

Optioneel

OVERLAYS

[vector: elke] [lijst]

Layers that will be combined to the first one. Ideally the geometry type should be the same as input layer.

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specify the layer to contain the (split and duplicated) features from the input layer and the overlay layers. One of:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Voorvoegsel velden overleggen

Optioneel

OVERLAY_FIELDS_PREFIX

[tekenreeks]

Add a prefix to identify fields of the overlay layers. Duplicate field names will be appended a count suffix to avoid collision.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verenigen

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Layer containing all the overlapping and non-overlapping parts from the processed layer(s), with all layers’ attributes.

Pythoncode

Algorithm ID: qgis:multiunion

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.