27.1.8. Gereedschappen Grafische modellen bouwen

Waarschuwing

Deze gereedschappen zijn alleen beschikbaar in Grafische modellen bouwen. Zij zijn niet beschikbaar in de Toolbox van Processing.

27.1.8.1. Voorwaardelijke tak

Voegt een voorwaardelijke tak toe aan het model, wat het mogelijk maakt delen van het model uit te voeren, gebaseerd op het resultaat van de evaluatie van een expressie. Meestal door afhankelijkheden van het gereedschap te gebruiken om de stroom van een model te beheren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Veld

BRANCH

[tekenreeks]

Naam van de voorwaarde

Veld

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:condition

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.2. Map maken

Maakt een nieuwe map op een bestandssysteem. Mappen zullen recursief worden gemaakt, wat alle vereiste oudermappen maakt om het volledige gespecificeerde pad voor de map te construeren. Er wordt geen fout gemeld als de map al bestaat.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Pad map

PATH

[tekenreeks]

Te maken pad voor map

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[map]

Gemaakte map

Pythoncode

ID algoritme: native:createdirectory

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.3. Objectenfilter

Filtert objecten van de invoerlaag en verplaatst ze naar één of verschillende uitvoer(en). Als u geen namen van attributen weet die voorkomen in alle mogelijke invoerlagen, is filteren alleen mogelijk op de geometrie van het object en algemene mechanismes voor het record, zoals $id en uuid.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag.

Uitvoeren en filters

(een of meer)

OUTPUT_<name of the filter>

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlagen met filters (net zoveel als er filters zijn).

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

(een of meer)

native:filter_1:OUTPUT_<name of filter>

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlagen met gefilterde objecten (net zoveel als er filters zijn).

Pythoncode

ID algoritme: native:filter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.4. Filter lagen op type

Filtert lagen op hun type. Inkomende lagen zullen worden omgeleid naar verschillende uitvoerlagen, gebaseerd op de vraag of zij een vector- of rasterlaag zijn.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[laag]

Algemene kaartlaag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vectorobjecten

Optioneel

VECTOR

[vector]

Een vectorlaag van de invoer, indien compatibel

Rasterlaag

Optioneel

RASTER

[raster]

Een rasterlaag van de invoer, indien compatibel

Pythoncode

ID algoritme: native:filterlayersbytype

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.5. Laag in project laden

Laadt een laag in het huidige project.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Laag om te laden in de legenda

Naam geladen laag

NAME

[tekenreeks]

Naam van de geladen laag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De (hernoemde) geladen laag

Pythoncode

ID algoritme: native:loadlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.6. Uitzondering opwerpen

Werpt een uitzondering op en annuleert de uitvoering van het model. Het bericht voor de uitzondering kan worden aangepast en optioneel kan een op een expressie gebaseerde voorwaarde worden gespecificeerd. Als een voorwaarde als expressie wordt gebruikt dan zal de uitzondering alleen worden opgeworpen als het resultaat van de expressie true is. Een resultaat false geeft aan dat er geen uitzondering zal worden opgeworpen en dat de uitvoering van het model zonder onderbreking kan worden voortgezet.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Melding

MESSAGE

[tekenreeks]

Weer te geven bericht

Voorwaarde

Optioneel

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie indien true

Uitvoer

Een bericht in het paneel Log.

Pythoncode

ID algoritme: native:raiseexception

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.7. Foutbericht sturen

NEW in 3.26

Stuurt een bericht naar het log. Het bericht kan worden aangepast en optioneel kan een, op een expressie gebaseerde, voorwaarde worden gespecificeerd. Als een voorwaarde als expressie wordt gebruikt dan zal het bericht alleen worden gelogd als het resultaat van de expressie true is. Een resultaat false geeft aan dat er geen bericht zal worden gelogd.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Informatie-bericht

MESSAGE

[tekenreeks]

Weer te geven bericht

Voorwaarde

Optioneel

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie indien true

Uitvoer

Een bericht in het paneel Log.

Pythoncode

ID algoritme: native:raisemessage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.8. Waarschuwing opwerpen

Werpt een waarschuwing op in het log. Het bericht voor de waarschuwing kan worden aangepast en optioneel kan een, op een expressie gebaseerde, voorwaarde worden gespecificeerd. Als een voorwaarde als expressie wordt gebruikt dan zal de waarschuwing alleen worden gelogd als het resultaat van de expressie true is. Een resultaat false geeft aan dat er geen waarschuwing zal worden gelogd.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Melding

MESSAGE

[tekenreeks]

Weer te geven bericht

Voorwaarde

Optioneel

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie indien true

Uitvoer

Een bericht in het paneel Log.

Pythoncode

ID algoritme: native:raisewarning

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.9. Laag hernoemen

Hernoemt een laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Te hernoemen laag

Nieuwe naam

NAME

[tekenreeks]

De nieuwe naam van de laag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De (hernoemde) uitvoerlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:renamelayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.10. Log opslaan naar bestand

Slaat het log van het uitvoeren van het model op als een bestand. Optioneel kan het log worden opgeslagen in een als HTML opgemaakte versie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

HTML gebruiken

USE_HTML

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

HTML-opmaak gebruiken

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bestand

OUTPUT

[tekenreeks]

Bestemming van het log

Pythoncode

ID algoritme: native:savelog

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.11. Projectvariabele instellen

Stelt een variabele voor een expressie voor het huidige project in

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Naam variabele

NAME

[tekenreeks]

Naam van de variabele

Waarde variabele

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden opgeslagen

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:setprojectvariable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.12. Tekenreeks samenvoeging

Voegt twee tekenreeksen samen tot één enkele in Grafische modellen bouwen van Processing.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer 1

INPUT_1

[tekenreeks]

Eerste tekenreeks

Invoer 2

INPUT_2

[tekenreeks]

Tweede tekenreeks

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samenvoeging

CONCATENATION

[tekenreeks]

De samengevoegde tekenreeks

Pythoncode

ID algoritme: native:stringconcatenation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.8.13. Variabele bufferafstand

Waarschuwing

Dit algoritme is vervallen en kan op elk moment worden verwijderd. Gebruik in plaats daarvan het algoritme Buffer.

Berekent een buffergebied voor alle objecten op een invoerlaag.

De grootte van de buffer voor een bepaald object wordt gedefinieerd door een attribuut, wat het mogelijk maakt dat verschillende objecten verschillende grootten buffers hebben.

Zie ook

Buffer

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld voor afstand

DISTANCE

[tabelveld: numeriek]

Attribuut voor de straal van de afstand voor de buffer

Segmenten

SEGMENTS

[getal]

Standaard: 5

Beheert het aantal te gebruiken lijnsegmenten om een kwart cirkel te benaderen bij het maken van ronde verschuivingen.

Resultaat samenvoegen

DISSOLVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Kies om de uiteindelijke buffer samen te voegen, wat resulteert in één enkel object die alle ingevoerde objecten bedekt.

../../../../_images/buffer_dissolve1.png

Fig. 27.8 Normale en samengevoegde buffer

Stijl eindkap

END_CAP_STYLE

[enumeratie]

Standaard: Rond

Beheert hoe einden van lijnen worden afgehandeld in de buffer.

../../../../_images/buffer_cap_style.png

Fig. 27.9 Ronde, vlakke en vierkante eindstijlen

Verbindingsstijl

JOIN_STYLE

[enumeratie]

Standaard: Rond

Specificeert of ronde, hoekige of puntige verbindingsstijlen zouden moeten worden gebruikt bij het verschuiven van hoeken in een lijn.

Maximale puntlengte bij scherpe hoeken

MITER_LIMIT

[getal]

Standaard: 2.0

Alleen van toepassing voor puntige verbindingsstijlen, en beheert de maximale afstand van de te gebruiken boog voor de verschuiving bij het maken van een puntige verbindingsstijl.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Buffer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Buffer polygoon vectorlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:variabledistancebuffer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.