24.1.6. Gereedschappen Grafische modellen bouwen

Deze gereedschappen zijn alleen beschikbaar in Grafische modellen bouwen. Zij zijn niet beschikbaar in de Toolbox van Processing.

24.1.6.1. Voorwaardelijke tak

Voegt een voorwaardelijke tak toe aan het model, wat het mogelijk maakt delen van het model uit te voeren, gebaseerd op het resultaat van de evaluatie van een expressie. Meestal door afhankelijkheden van het gereedschap te gebruiken om de stroom van een model te beheren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Veld

BRANCH

[tekenreeks]

Naam van de voorwaarde

Veld

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:condition

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.2. Laag in project laden

Laadt een laag in het huidige project.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Laag om te laden in de legenda

Naam geladen laag

NAME

[tekenreeks]

Naam van de geladen laag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De (hernoemde) geladen laag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:loadlayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.3. Uitzondering opwerpen

Werpt een uitzondering op en annuleert de uitvoering van het model. Het bericht voor de uitzondering kan worden aangepast en optioneel kan een op een expressie gebaseerde voorwaarde worden gespecificeerd. Als een voorwaarde als expressie wordt gebruikt dan zal de uitzondering alleen worden opgeworpen als het resultaat van de expressie true is. Een resultaat false geeft aan dat er geen uitzondering zal worden opgeworpen en dat de uitvoering van het model zonder onderbreking kan worden voortgezet.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Melding

MESSAGE

[tekenreeks]

Weer te geven bericht

Voorwaarde

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie indien true

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:raiseexception

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.4. Waarschuwing opwerpen

Werpt een waarschuwing op in het log. Het bericht voor de waarschuwing kan worden aangepast en optioneel kan een, op een expressie gebaseerde, voorwaarde worden gespecificeerd. Als een voorwaarde als expressie wordt gebruikt dan zal de waarschuwing alleen worden gelogd als het resultaat van de expressie true is. Een resultaat false geeft aan dat er geen waarschuwing zal worden gelogd.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Melding

MESSAGE

[tekenreeks]

Weer te geven bericht

Voorwaarde

CONDITION

[expressie]

Te evalueren expressie indien true

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:raisewarning

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.5. Laag hernoemen

Hernoemt een laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Te hernoemen laag

Nieuwe naam

NAME

[tekenreeks]

De nieuwe naam van de laag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De (hernoemde) uitvoerlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:renamelayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.6. Log opslaan naar bestand

Slaat het log van het uitvoeren van het model op als een bestand. Optioneel kan het log worden opgeslagen in een als HTML opgemaakte versie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

HTML gebruiken

USE_HTML

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

HTML-opmaak gebruiken

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bestand

OUTPUT

[tekenreeks]

Bestemming van het log

Pythoncode

ID algoritme: native:savelog

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.7. Projectvariabele instellen

Stelt een variabele voor een expressie voor het huidige project in

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Naam variabele

NAME

[tekenreeks]

Naam van de variabele

Waarde variabele

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden opgeslagen

Uitvoer

Geen.

Pythoncode

ID algoritme: native:setprojectvariable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.6.8. Tekenreeks samenvoeging

Voegt twee tekenreeksen samen tot één enkele in Grafische modellen bouwen van Processing.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer 1

INPUT_1

[tekenreeks]

Eerste tekenreeks

Invoer 2

INPUT_2

[tekenreeks]

Tweede tekenreeks

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Samenvoeging

CONCATENATION

[tekenreeks]

De samengevoegde tekenreeks

Pythoncode

ID algoritme: qgis:stringconcatenation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.