24.1.1. Cartografie

24.1.1.1. Punten uitlijnen op objecten

Berekent de vereiste rotatie om puntobjecten uit te lijnen met hun dichtstbijgelegen object van een andere verwijzingslaag. Een nieuw veld wordt aan de uitvoerlaag toegevoegd, dat is gevuld met de hoek (in graden, met de wijzers van de klok mee) tot het dichtstbijgelegen verwijzingsobject.

Optioneel kan de symbologie van de uitvoerlaag worden ingesteld om automatisch het veld voor de berekende rotatie te gebruiken om markeringssymbolen te draaien. Indien gewenst kan een maximaal te gebruiken afstand voor het uitlijnen van punten worden ingesteld, om te voorkomen dat geïsoleerde punten worden uitgelijnd aan verafgelegen objecten.

Hint

Dit algoritme is ontworpen om te worden gebruikt in gevallen zoals het uitlijnen van puntsymbolen voor gebouwen om de dichtstbijzijnde richting van een weg te volgen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Puntobjecten waarvoor de rotatie moet worden berekend

Referentielaag

REFERENCE_LAYER

[vector: elke]

Laag waarvan het dichtstbijzijnde object moet worden gevonden voor berekenen van de rotatie

Maximale te overwegen afstand

Optioneel

MAX_DISTANCE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Indien geen verwijzingsobject wordt gevonden binnen deze afstand, wordt geen rotatie toegewezen aan het puntobject.

Hoek veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘rotation’

Veld waarin de waarde voor de rotatie moet worden opgeslagen.

Automatisch symbologie toepassen

APPLY_SYMBOLOGY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Roteert de markeringssymbolen van de objecten met de waarde van het veld voor de hoek

Uitgelijnde laag

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de geroteerde uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgelijnde laag

OUTPUT

[vector: punt]

De puntenlaag met een toegevoegd veld voor de rotatie. Indien geladen in QGIS wordt het standaard voorzien van de symbologie voor de invoerlaag, met een data-bepaalde rotatie van zijn markeringssymbool.

Pythoncode

Algorithm ID: native:angletonearest

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.2. Stijldatabases combineren

Combineert meerdere stijldatabases van QGIS naar één enkele stijldatabase. Als items van hetzelfde type met dezelfde naam bestaan in verschillende brondatabases, zullen die worden hernoemd, zodat zij unieke namen hebben in de gecombineerde database van de uitvoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer databases

INPUT

[bestand] [lijst]

Bestanden die QGIS stijlitems bevatten

Te combineren objecten

OBJECTS

[enumeratie] [lijst]

Typen van stijlitems in de invoerdatabases die u in de nieuwe database wilt plaatsen. Dit kunnen zijn:

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoerbestand .XML dat de geselecteerde items voor de stijl combineert. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aantal kleurverlopen

COLORRAMPS

[getal]

Aantal instellingen voor labels

LABELSETTINGS

[getal]

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Uitvoerbestand .XML dat de geselecteerde stijlitems combineert

Aantal symbolen

SYMBOLS

[getal]

Aantal tekstindelingen

TEXTFORMATS

[getal]

Pythoncode

Algorithm ID: native:combinestyles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.3. Renderer Categorieën maken uit stijlen

Stelt een renderer voor een vectorlaag in op een Renderer Categorieën met overeenkomende symbolen uit een database met stijlen. Als er geen stijlbestand wordt gespecificeerd, worden in plaats daarvan symbolen uit de gebruikers huidige symboolbibliotheek gebruikt.

Een gespecificeerde expressie (of veld) wordt gebruikt om categorieën voor de renderer te maken. Elke categorie komt individueel overeen met de symbolen die bestaan binnen de gespecificeerde QGIS XML-database met stijlen. Wanneer een overeenkomende symboolnaam is gevonden, wordt het symbool van de categorie ingesteld op dit overeenkomende symbool.

Indien gewenst kan uitvoer ook naar tabellen die lijsten bevatten van de categorieën die niet overeenkwamen met symbolen, en symbolen die niet overeenkwamen met categorieën.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waarop een gecategoriseerde stijl moet worden toegepast

Categoriseren met expressie

FIELD

[expressie]

Veld of expressie om de objecten te categoriseren

Stijldatabase (leeg laten om opgeslagen symbolen te gebruiken)

STYLE

[bestand]

Bestand (.XML) dat de symbolen bevat die moeten worden toegepast op de categorieën van de invoerlaag. Het bestand kan worden verkregen met het gereedschap Symbolen delen uit de Stijlmanager. Als geen bestand is gespecificeerd, wordt de lokale bibliotheek van symbolen van QGIS gebruikt.

Hoofdlettergevoelige overeenkomst gebruiken voor namen van symbolen

CASE_SENSITIVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) wordt een hoofdlettergevoelige vergelijking toegepast op de namen van categorieën en symbolen.

Niet-alfanumerieke tekens negeren in overeenkomsten

TOLERANT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) worden niet-alfanumerieke tekens in de namen van categorieën en symbolen genegeerd, wat een grotere tolerantie bij de vergelijking mogelijk maakt.

Niet overeenkomende categorieën

Optioneel

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor categorieën die niet overeenkomen met enig symbool in de database. Één van:

 • Skip Output

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet overeenkomende namen voor symbolen

Optioneel

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeenkomen met een categorie. Één van:

 • Skip Output

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Niet overeenkomende categorieën

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Vermeldt categorieën die niet overeen kwamen met enig symbool in de verschafte stijldatabase

Niet overeenkomende namen voor symbolen

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Vermeldt symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeen kwamen met een categorie

Laag met categorieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoer vectorlaag met daarop de stijl met categorieën toegepast. Er wordt geen nieuwe laag uitgevoerd.

Pythoncode

Algorithm ID: native:categorizeusingstyle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.4. Stijldatabase uit project maken

Neemt alle stijlobjecten (symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen en instellingen voor labels) uit een project van QGIS.

De uitgenomen symbolen worden opgeslagen naar een stijldatabase van QGIS (indeling XML), die kan worden beheerd en geïmporteerd via het dialoogvenster Stijlmanager.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerproject (laat leeg om huidige te gebruiken)

Optioneel

INPUT

[bestand]

Een projectbestand van QGIS om de stijlitems uit te nemen

Uit te nemen objecten

OBJECTS

[enumeratie] [lijst]

Typen van stijlitems in het invoerproject die u in de nieuwe database wilt plaatsen. Dit kunnen zijn:

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het uitvoerbestand .XML voor de geselecteerde items voor de stijl. Één van:

 • Save to a Temporary File

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aantal kleurverlopen

COLORRAMPS

[getal]

Aantal kleurverlopen

Aantal instellingen voor labels

LABELSETTINGS

[getal]

Aantal instellingen voor labels

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Uitvoerbestand .XML voor de geselecteerde stijlitems

Aantal symbolen

SYMBOLS

[getal]

Aantal symbolen

Aantal tekstindelingen

TEXTFORMATS

[getal]

Aantal tekstindelingen

Pythoncode

Algorithm ID: native:stylefromproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.5. Export atlas layout as image

Exports the atlas of a print layout as image files (e.g. PNG or JPEG images).

If a coverage layer is set, the selected layout’s atlas settings exposed in this algorithm will be overwritten. In this case, an empty filter or sort by expression will turn those settings off.

Parameters

Basic parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Atlas layout

LAYOUT

[layout]

Layout to export

Coverage layer

Optioneel

COVERAGE_LAYER

[vector: elke]

Layer to use to generate the atlas

Filter expression

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Expression to use to filter out atlas features

Sort expression

Optioneel

SORTBY_EXPRESSION

[expressie]

Expression to use to sort the atlas features

Reverse sort order

Optioneel

SORTBY_REVERSE

[Booleaanse waarde]

Determines if sorting should be inverted. Used when a sort expression is provided.

Output filename expression

FILENAME_EXPRESSION

[expressie]

Default: ‘output_’||@atlas_featurenumber

Expression for use to generate filenames

Output folder

FOLDER

[folder]

Destination folder where the images will be generated

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map layers to assign to unlocked map item(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeration] [layer]

Layers to display in the map item(s) whose contents are not locked

Image format

EXTENSION

[list]

Default: png

File format of the generated output(s). The list of available formats varies depending on OS and installed drivers.

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI of the output file(s). If not set, the value in the print layout settings will be used.

Generate world file

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if a world file should be generated

Export RDF metadata

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if RDF metadata (title, author, …) should be generated

Enable antialiasing

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if antialiasing should be enabled

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Image file

OUTPUT

[bestand]

Image files generated by the atlas layout

Pythoncode

Algorithm ID: native:atlaslayouttoimage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.6. Export atlas layout as PDF

Exports the atlas of a print layout as a PDF file(s).

If a coverage layer is set, the selected layout’s atlas settings exposed in this algorithm will be overwritten. In this case, an empty filter or sort by expression will turn those settings off.

Parameters

Basic parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Atlas layout

LAYOUT

[layout]

Layout to export

Coverage layer

Optioneel

COVERAGE_LAYER

[vector: elke]

Layer to use to generate the atlas

Filter expression

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Expression to use to filter out atlas features

Sort expression

Optioneel

SORTBY_EXPRESSION

[expressie]

Expression to use to sort the atlas features

Reverse sort order

Optioneel

SORTBY_REVERSE

[Booleaanse waarde]

Determines if sorting should be inverted. Used when a sort expression is provided.

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map layers to assign to unlocked map item(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeration] [layer]

Layers to display in the map item(s) whose contents are not locked

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI of the output file(s). If not set, the value in the print layout settings will be used.

Always export as vectors

FORCE_VECTOR

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Determines if vectorial data should be left as vectors

Append georeference information

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if a world file should be generated

Export RDF metadata

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if RDF metadata (title, author, …) should be generated

Disable tiled raster layer exports

DISABLE_TILED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Determines if raster should be tiled

Simplify geometries to reduce output file size

SIMPLIFY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if geometries should be simplified to reduce output file size

Text export

TEXT_FORMAT

[list]

Standaard: 0

Determines if text should be exported as path or text objects. Possible options are:

 • 0 - Always export text as paths (recommended)

 • 1 - Always export texts as text objects

PDF file

OUTPUT

[bestand]

Default: [Save to temporary file]

Name (including path) of the output file. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

PDF file

OUTPUT

[bestand]

PDF file corresponding to the exported atlas layout

Pythoncode

Algorithm ID: native:atlaslayouttopdf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.7. Export print layout as image

Exports a print layout as an image file (e.g. PNG or JPEG images)

Parameters

Basic parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Afdruklay-out

LAYOUT

[layout]

Layout to export

Image file

OUTPUT

[bestand]

Default: [Save to temporary file]

Name (including path) of the output file. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Opslaan naar bestand…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map layers to assign to unlocked map item(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeration] [layer]

Layers to display in the map item(s) whose contents are not locked

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI of the output file(s). If not set, the value in the print layout settings will be used.

Generate world file

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if a world file should be generated

Export RDF metadata

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if RDF metadata (title, author, …) should be generated

Enable antialiasing

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if antialiasing should be enabled

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Image file

OUTPUT

[bestand]

Image file corresponding to the exported print layout

Pythoncode

Algorithm ID: native:printlayouttoimage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.8. Export print layout as pdf

Exports a print layout as a PDF file.

Parameters

Basic parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Print Layout

LAYOUT

[layout]

Layout to export

PDF file

OUTPUT

[bestand]

Default: [Save to temporary file]

Name (including path) of the output file. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Opslaan naar bestand…

Advanced parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map layers to assign to unlocked map item(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeration] [layer]

Layers to display in the map item(s) whose contents are not locked

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI of the output file(s). If not set, the value in the print layout settings will be used.

Always export as vectors

FORCE_VECTOR

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Determines if vectorial data should be left as vectors

Append georeference information

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if a world file should be generated

Export RDF metadata

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if RDF metadata (title, author, …) should be generated

Disable tiled raster layer exports

DISABLE_TILED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Determines if raster should be tiled

Simplify geometries to reduce output file size

SIMPLIFY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Determines if geometries should be simplified to reduce output file size

Text export

TEXT_FORMAT

[list]

Standaard: 0

Determines if text should be exported as path or text objects. Possible options are:

 • 0 - Always export text as paths (recommended)

 • 1 - Always export texts as text objects

Export layers as separate PDF files

SEPARATE_LAYERS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

If True, then a separate PDF file will be created per layer per map item in the layout. Additionally, separate PDF files may be created for other complex layout items, resulting in a set of PDF files which contain logical atomic components of the layout.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

PDF file

OUTPUT

[bestand]

PDF file(s) corresponding to the exported print layout

Pythoncode

Algorithm ID: native:printlayouttopdf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.10. Stijl laag instellen

Stelt de opgegeven stijl voor een laag in. De stijl moet zijn gedefinieerd als een QML -bestand.

Nieuwe uitvoer wordt niet gemaakt: de stijl wordt direct toegewezen aan de laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[laag]

Invoerlaag waarop u de stijl wilt toepassen

Stijlbestand

STYLE

[bestand]

Pad naar het .qml-bestand van de stijl

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met daarop de nieuwe stijl toegepast. Er wordt geen nieuwe laag gemaakt.

Pythoncode

Algorithm ID: native:setlayerstyle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.1.11. Topologische kleuring

Wijst een kleurindex toe aan polygoonobjecten op een dusdanige manier dat aaneensluitende objecten niet dezelfde kleurindex delen, onderwijl het vereiste aantal kleuren minimaliserend.

Het algoritme maakt het mogelijk de te gebruiken methoden voor het toewijzen van de kleuren te kiezen.

Indien gewenst kan een minimum aantal kleuren worden gespecificeerd. De kleurindex wordt opgeslagen in een nieuw attribuut, genaamd color_id.

Het volgende voorbeeld laat het algoritme zien met vier gekozen verschillende kleuren; zoals u kunt zien heeft elke kleurklasse hetzelfde aantal objecten.

../../../../_images/topological_color.png

Fig. 24.1 Voorbeeld Topologische kleuring

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

De invoer polygoonlaag

Minimaal aantal kleuren

MIN_COLORS

[getal]

Standaard: 4

Het minimale aantal toe te wijzen kleuren. Minimum 1, maximum 1000.

Minimale afstand tussen objecten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

Voorkomt dat nabijgelegen (maar niet rakende) objecten gelijke kleuren krijgen toegewezen. Minimum 0.0.

Kleurtoekenning uitbalanceren

BALANCE

[enumeratie]

Standaard: 0

Opties zijn:

 • 0 — Op aantal objecten

  Probeert kleuren zo toe te wijzen dat er een balans is tussen het aantal objecten en elke individuele kleurindex.

 • 1 — Op toegekende oppervlakte

  Wijst kleuren zo toe dat er een balans is tussen het totale gebied van objecten dat is toegewezen aan elke kleur. Deze modus kan nuttig zijn om grote objecten, waardoor een van de kleuren meer dominant zou verschijnen op een gekleurde kaart, te vermijden.

 • 2 — Op afstand tussen kleuren

  Wijst kleuren dusdanig toe dat de afstand tussen objecten van dezelfde kleur wordt gemaximaliseerd. Deze modus helpt om een meer uniforme verdeling van kleuren over een kaart te krijgen.

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag met een toegevoegde kolom color_id

Pythoncode

ID algoritme: qgis:topologicalcoloring

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.