24.1.19. Vector tabel

24.1.19.1. Automatisch ophogend veld toevoegen

Voegt een nieuw veld geheel getal toe aan een vectorlaag, met een opeenvolgende waarde voor elk object.

Dit veld kan worden gebruikt als unieke ID voor objecten op de laag. Het nieuwe attribuut wordt niet toegevoegd aan de invoerlaag, maar in plaats daarvan wordt een nieuwe laag gemaakt.

De initiële startwaarde voor de ophogende reeks kan worden gespecificeerd. Optioneel kan de ophogende reeks worden gebaseerd op het groeperen van velden en een sorteervolgorde voor de objecten kan ook worden gespecificeerd.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag.

Veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘AUTO’

Naam van het veld met automatisch ophogende waarden

Begin waarden met

Optioneel

START

[getal]

Standaard: 0

Kies het initiële getal voor de telling van het ophogen

Waarden groeperen op

Optioneel

GROUP_FIELDS

[tabelveld: elk] [lijst]

Groeperen veld(en) selecteren: in plaats van één enkele doorgang voor het tellen van de gehele laag, wordt een afzonderlijke telling doorgevoerd voor elke teruggegeven waarde voor de combinatie van deze velden.

Sorteerexpressie

Optioneel

SORT_EXPRESSION

[expressie]

Gebruik een expressie om de objecten op de laag te sorteren, ofwel globaal of, indien ingesteld, gebaseerd op gegroepeerde velden.

Oplopend sorteren

SORT_ASCENDING

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Wanneer een sorteerexpressie is ingesteld, gebruik dan deze optie om de volgorde te beheren waarin objecten waarden toegewezen krijgen.

Eerst null sorteren

SORT_NULLS_FIRST

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Wanneer een sorteerexpressie is ingesteld, gebruik dan deze optie om in te stellen of waarden Null als eerste moeten worden geteld of als laatste.

Verhoogd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag met het automatisch ophogend veld. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Verhoogd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met automatisch ophogend veld

Pythoncode

ID algoritme: qgis:addautoincrementalfield

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.2. Veld aan attributentabel toevoegen

Voegt een nieuw veld toe aan een vectorlaag.

De naam en karakteristieken van het attribuut worden gedefinieerd als parameters.

Het nieuwe attribuut wordt niet toegevoegd aan de invoerlaag, maar in plaats daarvan wordt een nieuwe laag gemaakt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag

Veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Naam voor het nieuwe veld

Veldtype

FIELD_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Type voor het nieuwe veld. U kunt kiezen uit:

 • 0 — Integer

 • 1 — Float

 • 2 — Tekenreeks

Veldlengte

FIELD_LENGTH

[getal]

Standaard: 10

Lengte van het veld

Precisie veld

FIELD_PRECISION

[getal]

Standaard: 0

Precisie van het veld. Nuttig met veldtype Float.

Toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Toegevoegd

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met nieuw toegevoegde veld

Pythoncode

ID algoritme: qgis:addfieldtoattributestable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.3. Unieke waarde indexveld toevoegen

Neemt een vectorlaag en een attribuut en voegt een nieuw numeriek veld toe.

Waarden in dit veld corresponderen met waarden in het gespecificeerde attribuut, dus objecten met dezelfde waarde voor het attribuut, zullen dezelfde waarde in het nieuwe numerieke veld hebben.

Dit maakt een numeriek equivalent van het gespecificeerde attribuut, wat dezelfde klassen definieert.

Het nieuwe attribuut wordt niet toegevoegd aan de invoerlaag, maar in plaats daarvan wordt een nieuwe laag gemaakt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag.

Veld Klasse

FIELD

[tabelveld: elk]

Objecten die dezelfde waarde voor dit veld hebben krijgen dezelfde index.

Uitvoer veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘NUM_FIELD’

Naam van het nieuwe veld met de indexen.

Laag met indexveld

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Vectorlaag met numerieke veld met de indexen. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Overzicht klassen

SUMMARY_OUTPUT

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de tabel die het overzicht moet bevatten van het veld klasse, gekoppeld aan de corresponderende unieke waarde. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag met indexveld

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met numerieke veld met de indexen.

Overzicht klassen

SUMMARY_OUTPUT

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Tabel met overzicht van het veld Klasse, gerelateerd aan de corresponderende unieke waarde.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:adduniquevalueindexfield

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.4. Velden X/Y toevoegen aan laag

Voegt velden X en Y (of latitude/longitude) toe aan een puntenlaag. De velden X/Y kunnen in een ander CRS, dan dat van de laag, worden berekend (bijv. maken van velden latitude/longitude voor een laag in een geprojecteerd CRS).

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

De invoerlaag.

Coördinatensysteem

CRS

[crs]

Standaard: EPSG:4326

Te gebruiken coördinaten referentiesysteem voor de te maken velden X en Y.

Voorvoegsel veld

Optioneel

PREFIX

[tekenreeks]

Voorvoegsel om toe te voegen aan de nieuwe veldnamen om botsingen met velden van de invoerlaag te vermijden.

Toegevoegde velden

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Toegevoegde velden

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoerlaag - identiek aan de invoerlaag, maar met twee nieuwe velden double, X en Y.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:addxyfieldstolayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.5. Geavanceerde Python veldberekening

Voegt een nieuw attribuut toe aan een vectorlaag, met waarden die resulteren uit het toepassen van een expressie op elk object.

De expressie wordt gedefinieerd als een functie voor Python.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Naam resultaatveld

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘NewField’

Naam voor het nieuwe veld

Veldtype

FIELD_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Type voor het nieuwe veld. Één van:

 • 0 — Integer

 • 1 — Float

 • 2 — Tekenreeks

Veldlengte

FIELD_LENGTH

[getal]

Standaard: 10

Lengte van het veld

Precisie veld

FIELD_PRECISION

[getal]

Standaard: 3

Precisie van het veld. Nuttig met veldtype Float.

Globale expressie

Optioneel

GLOBAL

[tekenreeks]

De code in het gedeelte Globale expressie zal slechts één keer worden uitgevoerd, voordat veldberekening begint met het doorlopen van alle objecten van de invoerlaag. Daarom is dit de juiste plaats om de benodigde modules te importeren of variabelen te berekenen die zullen worden gebruikt in opvolgende berekeningen.

Formule

FORMULA

[tekenreeks]

De te evalueren formule voor Python. Bijvoorbeeld om het gebied te berekenen van een invoer polygoonlaag kunt u toevoegen:

value = $geom.area()

Berekend

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de vectorlaag met het nieuwe berekende veld. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Berekend

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met het nieuwe berekende veld

Pythoncode

ID algoritme: qgis:advancedpythonfieldcalculator

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.6. Veld(en) verwijderen

Neemt een vectorlaag en maakt een nieuwe die exact dezelfde objecten heeft, maar zonder de geselecteerde kolommen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag waaruit veld(en) moeten worden verwijderd

Te verwijderen velden

COLUMN

[tabelveld: elk] [lijst]

De/Het te verwijderen veld(en)

Resterende velden

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag met de resterende velden. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Resterende velden

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met de resterende velden

Pythoncode

ID algoritme: qgis:deletecolumn

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.7. Veld HStore uitvergroten

Maakt een kopie van de invoerlaag en voegt een nieuw veld toe voor elke unieke sleutel in het veld HStore.

De lijst met verwachte velden is een optionele kommagescheiden lijst. Als deze lijst is gespecificeerd, worden alleen die velden toegevoegd en wordt het veld HStore bijgewerkt. Standaard worden alle unieke sleutels toegevoegd.

De PostgreSQL HStore is een eenvoudige opslag voor sleutel-waarde, gebruikt in PostgreSQL en OGR (bij het lezen van een bestand van OSM met het veld other_tags.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Veld HStore

FIELD

[tabelveld: elk]

De/Het te verwijderen veld(en)

Lijst met verwachte velden, gescheiden door een komma

Optioneel

EXPECTED_FIELDS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Kommagescheiden lijst met uit te nemen velden. Het veld HStore zal worden bijgewerkt na het verwijderen van deze sleutels.

Uitvergroot

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvergroot

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:explodehstorefield

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.8. Binair veld uitnemen

Neemt de inhoud uit een binair veld, slaat het op in individuele bestanden. Bestandsnamen kunnen worden gemaakt met waarden die zijn genomen uit een attribuut van de brontabel, of gebaseerd op een meer complexe expressie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag die de binaire gegevens bevat

Binair veld

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld dat de binaire gegevens bevat

Bestandsnaam

FILENAME

[expressie]

Veld of op expressie gebaseerde tekst om elk uitvoerbestand te benoemen

Doelmap

FOLDER

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijke map]

Map waarin de uitvoerbestanden moeten worden opgeslagen. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map

FOLDER

[map]

De map die de uitvoerbestanden bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:extractbinary

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.9. Objectenfilter

Filtert objecten uit de invoerlaag en stuurt die door naar één of meerdere uitvoeren. Als u geen namen van attributen weet die gemeenschappelijk zijn voor alle mogelijke invoerlagen, is filteren alleen mogelijk op de geometrie van het object en algemene mechanismen voor records, zoals $id en uuid.

Notitie

Dit algoritme is alleen beschikbaar vanuit Grafische modellen bouwen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoerlaag.

Uitvoeren en filters

(één of meer)

OUTPUT_<name of the filter>

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlagen met filters (net zoveel als er filters zijn).

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

(één of meer)

native:filter_1:OUTPUT_<name of filter>

[hetzelfde als invoer]

De uitvoerlagen met gefilterde objecten (net zoveel als er filters zijn).

Pythoncode

ID algoritme: qgis:featurefilter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.10. Veldberekening

Opent Veldberekening (zie Expressies). U kunt alle ondersteunde expressies en functies gebruiken.

Een nieuwe laag wordt gemaakt met het resultaat van de expressie.

Veldberekening is bijzonder nuttig indien gebruikt met Grafische modellen bouwen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag die moet worden berekend

Uitvoer veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

De naam van het veld voor de resultaten:

Veldtype uitvoer

FIELD_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 0

Type voor het veld. Één van:

 • 0 — Float

 • 1 — Integer (geheel getal)

 • 2 — Tekenreeks

 • 3 — Date (Datum)

Veldbreedte uitvoer

FIELD_LENGTH

[getal]

Standaard: 10

De lengte van het veld met de resultaten (minimum 0)

Precisie veld

FIELD_PRECISION

[getal]

Standaard: 3

De precisie van het veld met de resultaten (minimum 0, maximum 15)

Nieuw veld maken

NEW_FIELD

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Zou het veld met resultaten een nieuw veld moeten zijn

Formule

FORMULA

[expressie]

De te gebruiken formule om het resultaat te berekenen

Uitvoerbestand

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Berekend

OUTPUT

[vector: elke]

Uitvoerlaag met de berekende veldwaarden

Pythoncode

ID algoritme: qgis:fieldcalculator

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.11. Bijgewerkte velden

Maakt het bewerken van de structuur van de attributentabel van een vectorlaag mogelijk.

Velden kunnen worden aangepast in hun type en naam, met in kaart gebrachte velden.

De originele laag wordt niet aangepast. Een nieuwe laag wordt gemaakt, die een aangepaste attributentabel bevat, overeenkomstig de opgegeven kaart voor de velden.

Bijgewerkte velden maakt het mogelijk:

 • Veldnamen en types te wijzigen

 • Velden toe te voegen en te verwijderen

 • Velden opnieuw te sorteren

 • Nieuwe velden te berekenen, gebaseerd op expressies

 • Lijst met velden te laden vanuit andere laag

../../../../_images/refactor_fields.png

Fig. 24.102 Dialoogvenster Bijgewerkte velden

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De aan te passen laag

Velden in kaart brengen

FIELDS_MAPPING

[lijst]

Lijst met uitvoervelden en hun definities. De ingebedde tabel vermeldt alle velden van de bronlaag en stelt u in staat ze te bewerken:

 • Klik op newAttribute om een nieuw veld te maken.

 • Klik op deleteAttribute om een veld te verwijderen.

 • Gebruik arrowUp en arrowDown om de geselecteerde volgorde van velden te wijzigen.

 • Klik op clearText om terug te zetten naar de standaard weergave.

Voor elk van de velden die u opnieuw zou willen gebruiken, dient u de volgende opties in te vullen:

Bron expressie (expression) [expressie]

Veld of expressie uit de invoerlaag.

Veldnaam (name) [string]

Naam van het veld in de uitvoerlaag. Standaard wordt de naam van de invoerlaag behouden.

Type (type) [enumeratie]

Gegevenstype van het veld van de uitvoer. Één van:

 • Date (14)

 • DateTime (16)

 • Double (6)

 • Integer (2)

 • Integer64 (4)

 • String (10)

 • Boolean (1)

Lengte (length) [getal]

Lengte van het veld van de uitvoer.

Precisie (precision) [getal]

Precisie van het veld van de uitvoer.

Velden uit een andere laag kunnen worden geladen in de lijst met velden in Geladen velden uit laag.

Bijgewerkt

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bijgewerkt

OUTPUT

[vector: elke]

Uitvoerlaag met bijgewerkte velden

Pythoncode

ID algoritme: qgis:refactorfields

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.12. Vectorveld hernoemen

Hernoemt een bestaand veld van een vectorlaag.

De originele laag wordt niet aangepast. Een nieuwe laag wordt gemaakt, waarvan de attributentabel het hernoemde veld bevat.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag

Te hernoemen veld

FIELD

[tekenreeks]

Het veld dat moet worden gewijzigd

Nieuwe veldnaam

NEW_NAME

[tekenreeks]

De nieuwe veldnaam

Hernoemd

OUTPUT

[vector: hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Hernoemd

OUTPUT

[vector: hetzelfde als invoer]

Uitvoerlaag met het hernoemde veld

Pythoncode

ID algoritme: qgis:renametablefield

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.19.13. Tekst naar float

Past het type van een opgegeven attribuut in een vectorlaag aan, converteert een tekstattribuut dat numerieke tekenreeksen bevat naar een numeriek attribuut (bijv. ‘1’ naar 1.0).

Het algoritme maakt een nieuwe vectorlaag dus die van de bron wordt niet aangepast

Als de conversie niet mogelijk is zal de geselecteerde kolom waarden NULL hebben.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

De invoer vectorlaag.

Tekstattribuut te converteren naar float

FIELD

[tabelveld: string]

Het veld met de tekenreeks voor de invoerlaag die moet worden geconverteerd naar een veld Float.

Float uit tekst

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Float uit tekst

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer vectorlaag met veld met tekenreeks die is geconverteerd naar Float

Pythoncode

ID algoritme: qgis:texttofloat

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.