24.1.9. Rasteranalyse

24.1.9.1. Celstatistieken

Berekent per-cel statistieken gebaseerd op invoer rasterlagen en schrijft voor elke cel de resulterende statistieken naar een uitvoerraster. Op elke locatie van een cel wordt de uitvoerwaarde gedefinieerd als een functie van alle overlegde celwaarden van de invoerrasters.

Standaard zal een cel Geen gegevens in ENIGE van de invoerlagen resulteren in een cel GeenGegevens in het uitvoerraster. Als de optie Waarden GeenGegevens negeren is geselecteerd, dan zal invoer Geen gegevens worden genegeerd in de berekening van de statistieken. Dit kan resulteren in uitvoer Geen gegevens voor locaties waar alle cellen Geen gegevens zijn.

De parameter Referentielaag specificeert een bestaande rasterlaag om te gebruiken als verwijzing bij het maken van het uitvoerraster. Het uitvoerraster zal hetzelfde bereik, CRS en pixeldimensies hebben als deze laag.

Details berekening: Invoer rasterlagen die niet overeenkomen met de celgrootte van de verwijzingslaag zullen worden gesampled met Nearest neighbor resampling. Het gegevenstype van het uitvoerraster zal worden ingesteld op het meest complexe gegevenstype dat aanwezig is in de invoer gegevenssets, behalve wanneer de functies Gemiddelde, Standaardafwijking en Variantie worden gebruikt (gegevenstype is dan altijd Float32 of Float64, afhankelijk van het invoertype float) of Aantal en Variëteit (gegevenstype is altijd Int32).

 • Aantal: De statistiek Aantal zal altijd resulteren in het aantal cellen zonder waarden GeenGegevens op de huidige cellocatie.

 • Mediaan: Als het aantal invoerlagen even is, zal de mediaan worden berekend als het rekenkundige gemiddelde van de twee middelste waarden van de gesorteerde invoerwaarden van de cellen.

 • Minderheid/Meerderheid: Als er geen unieke minderheid of meerderheid kon worden gevonden, zal het resultaat Gen gegevens zijn, behalve als alle celwaarden voor de invoer gelijk zijn.

../../../../_images/cell_statistics_all_stats.png

Fig. 24.8 Voorbeeld met alle statistische functies. Met cellen Geen gegevens (grijs) wordt rekening gehouden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Invoer rasterlagen

Statistiek

STATISTIC

[enumeratie]

Standaard: 0

Beschikbare statistieken. Opties:

 • 0 — Som

 • 1 — Aantal

 • 2 — Gemiddelde

 • 3 — Mediaan

 • 4 — Standaardafwijking

 • 5 — Variantie

 • 6 — Minimum

 • 7 — Maximum

 • 8 — Minderheid (minst voorkomende waarde)

 • 9 — Meerderheid (meest voorkomende waarde)

 • 10 — Bereik (max - min)

 • 11 — Variëteit (aantal unieke waarden)

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bereken statistieken ook voor alle stapels van cellen, negeer voorkomende cellen GeenGegevens.

Verwijzingslaag

REF_LAYER

[raster]

De verwijzingslaag waaruit de uitvoerlaag moet worden gemaakt (bereik, CRS, pixeldimensies)

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

Optioneel

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:cellstatistics

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.2. Gelijk aan frequentie

Evalueert op een ‘cel-per-cel’-basis de frequentie (aantal keren) dat de waarden van een invoerstapel van rasters gelijk zijn aan de waarde van een waardenlaag. Het bereik van de uitvoerraster en de resolutie worden gedefinieerd door de laag van het invoerraster en is altijd van het type Int32.

Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters - gebruik GDAL om andere banden voor de analyse te gebruiken. De waarde voor de uitvoer Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld.

../../../../_images/equaltofrequency.png

Fig. 24.9 Voor elke cel in het uitvoerraster geeft de waarde het aantal keren weer dat de corresponderende cellen in de lijst met rasters hetzelfde zijn als in het waardenraster. Met cellen Geen gegevens (grijs) wordt rekening gehouden.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer waardenraster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

De invoer waardenlaag die dient als verwijzingslaag voor de monsterlagen

Waarde rasterband

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Selecteer de band die u als monster wilt gebruiken

Invoer rasterlagen

INPUT_RASTERS

[raster] [lijst]

De te evalueren rasterlagen. Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet geselecteerd zullen cellen Geen gegevens in het waardenraster in de gegevens van de gestapelde lagen resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

Optioneel

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[tekenreeks]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[tekenreeks]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Aantal cellen met gelijk aantal voorkomen van waarde

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[getal]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Aantal rijen in de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Gemiddelde frequentie op geldige cellocaties

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[getal]

Aantal voorkomen van waarden

OCCURRENCE_COUNT

[getal]

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal kolommen in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:equaltofrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.3. Raster onscherp maken (Gaussiaans lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor Gaussiaans lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor Gaussiaans lidmaatschap wordt gedefinieerd als gaussian_formula, waar f1 de spreiding is en f2 het middelpunt.

../../../../_images/gaussianimage.png

Fig. 24.10 Voorbeeld Raster onscherp maken. Bron invoerraster: Land Tirol - data.tirol.gv.at.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Functie middelpunt

FUZZYMIDPOINT

[getal]

Standaard: 10

Middelpunt van de Gaussiaanse functie

Functie spreiding

FUZZYSPREAD

[getal]

Standaard: 0.01

Spreiding van de Gaussiaanse functie

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:fuzzifyrastergaussianmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.4. Raster onscherp maken (groot lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor groot lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor groot lidmaatschap wordt gedefinieerd als fuzzy_large_formula, waar f1 de spreiding is en f2 het middelpunt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Functie middelpunt

FUZZYMIDPOINT

[getal]

Standaard: 50

Middelpunt van de functie groot

Functie spreiding

FUZZYSPREAD

[getal]

Standaard: 5

Spreiding van de functie groot

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:fuzzifyrasterlargemembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.5. Raster onscherp maken (lineair lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor lineair lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor lineair lidmaatschap wordt gedefinieerd als fuzzy_linear_formula, waar a de lage verbinding is en b de hoge verbinding. Deze vergelijking wijst waarden voor lidmaatschap toe met een lineaire transformatie voor pixelwaarden tussen de lage en hoge verbindingen. Waarden van pixels die kleiner zijn dan de lage verbinding krijgen 0 lidmaatschap, terwijl pixelwaarden die groter zijn dan de hoge verbinding lidmaatschap 1 krijgen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Lage verbinding onscherp lidmaatschap

FUZZYLOWBOUND

[getal]

Standaard: 0

Lage verbinding van de functie lineair

Hoge verbinding onscherp lidmaatschap

FUZZYHIGHBOUND

[getal]

Standaard: 1

Hoge verbinding van de functie lineair

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgisfuzzifyrasterlinearmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.6. Raster onscherp maken (nabij lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor nabij lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor nabij lidmaatschap wordt gedefinieerd als near_formula, waar f1 de spreiding is en f2 het middelpunt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Functie middelpunt

FUZZYMIDPOINT

[getal]

Standaard: 50

Middelpunt van de functie nabij

Functie spreiding

FUZZYSPREAD

[getal]

Standaard: 0.01

Spreiding van de functie nabij

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:fuzzifyrasternearmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.7. Raster onscherp maken (macht lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor macht lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor macht lidmaatschap wordt gedefinieerd als power_formula, waar a de lage verbinding is en b de hoge verbinding, en f1 de exponent. Deze vergelijking wijst waarden voor lidmaatschap toe met een macht transformatie voor pixelwaarden tussen de lage en hoge verbindingen. Waarden van pixels die kleiner zijn dan de lage verbinding krijgen 0 lidmaatschap, terwijl pixelwaarden die groter zijn dan de hoge verbinding lidmaatschap 1 krijgen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Lage verbinding onscherp lidmaatschap

FUZZYLOWBOUND

[getal]

Standaard: 0

Lage verbinding van de functie macht

Hoge verbinding onscherp lidmaatschap

FUZZYHIGHBOUND

[getal]

Standaard: 1

Hoge verbinding van de functie macht

Hoge verbinding onscherp lidmaatschap

FUZZYEXPONENT

[getal]

Standaard: 2

Exponent van de functie macht

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgisfuzzifyrasterpowermembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.8. Raster onscherp maken (klein lidmaatschap)

Transformeert een invoerraster naar een onscherp gemaakt raster door het toewijzen van een waarde voor lidmaatschap aan elke pixel, met behulp van een functie voor klein lidmaatschap. Waarden voor lidmaatschap liggen in het bereik van 0 tot en met 1. In het onscherp gemaakte raster impliceert een waarde van 0 geen lidmaatschap van de gedefinieerde onscherp gemaakte set, terwijl een waarde van 1 volledig lidmaatschap betekent. De functie voor klein lidmaatschap wordt gedefinieerd als small_formula, waar f1 de spreiding is en f2 het middelpunt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band om onscherp te maken.

Functie middelpunt

FUZZYMIDPOINT

[getal]

Standaard: 50

Middelpunt van de functie klein

Functie spreiding

FUZZYSPREAD

[getal]

Standaard: 5

Spreiding van de functie klein

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Onscherp gemaakt raster

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgisfuzzifyrastersmallmembership

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.9. Groter dan frequentie

Evalueert op een ‘cel-per-cel’-basis de frequentie (aantal keren) dat de waarden van een invoerstapel van rasters gelijk zijn aan de waarde van een waardenraster. Het bereik van de uitvoerraster en de resolutie worden gedefinieerd door de laag van het invoerraster en is altijd van het type Int32.

Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters - gebruik GDAL om andere banden voor de analyse te gebruiken. De waarde voor de uitvoer Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld.

../../../../_images/greaterthanfrequency.png

Fig. 24.11 Voor elke cel in het uitvoerraster geeft de waarde het aantal keren weer dat de corresponderende cellen in de lijst met rasters groter zijn dan in het waardenraster. Met cellen Geen gegevens (grijs) wordt rekening gehouden.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer waardenraster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

De invoer waardenlaag die dient als verwijzingslaag voor de monsterlagen

Waarde rasterband

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Selecteer de band die u als monster wilt gebruiken

Invoer rasterlagen

INPUT_RASTERS

[raster] [lijst]

De te evalueren rasterlagen. Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet geselecteerd zullen cellen Geen gegevens in het waardenraster in de gegevens van de gestapelde lagen resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

Optioneel

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[tekenreeks]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[tekenreeks]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Aantal cellen met gelijk aantal voorkomen van waarde

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[getal]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Aantal rijen in de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Gemiddelde frequentie op geldige cellocaties

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[getal]

Aantal voorkomen van waarden

OCCURRENCE_COUNT

[getal]

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal kolommen in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:greaterthanfrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.10. Hoogste positie in stapel rasters

Evalueert op een ‘cel-per-cel’-basis de positie van het raster met de hoogste waarde in een stapel rasters. Het tellen van de positie begint met 1 en reikt tot het totale aantal rasters voor de invoer. De volgorde van de invoerrasters is relevant voor het algoritme. Indien meerdere rasters de hoogste waarden bevatten, zal het eerste raster worden gebruikt voor de waarde van de positie.

Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters - gebruik GDAL om andere banden voor de analyse te gebruiken. De waarde voor de uitvoer Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld.. Elke cel Geen gegevens in de stapel met invoerrasters zal resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster, tenzij de parameter “Geen gegevens negeren” is geselecteerd. De waarde van de uitvoer voor Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld. Het bereik van de uitvoerraster en de resolutie worden gedefinieerd door een verwijzingslaag en is altijd van het type Int32.

../../../../_images/highestposition.png

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer rasterlagen

INPUT_RASTERS

[raster] [lijst]

Lijst met rasterlagen waarmee moet worden vergeleken

Verwijzingslaag

REFERENCE_LAYER

[raster]

De verwijzingslaag voor het maken van de uitvoerlaag (bereik, CRS, pixeldimensies)

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet geselecteerd zullen cellen Geen gegevens in de gegevens van de gestapelde lagen resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster dat het resultaat bevat. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

OUTPUT_NODATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[tekenreeks]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[tekenreeks]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal kolommen in de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal rijen in de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:highestpositioninrasterstack

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.11. Kleiner dan frequentie

Evalueert op een ‘cel-per-cel’-basis de frequentie (aantal keren) dat de waarden van een invoerstapel van rasters kleiner zijn dan de waarde van een waardenraster. Het bereik van de uitvoerraster en de resolutie worden gedefinieerd door de laag van het invoerraster en is altijd van het type Int32.

Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters - gebruik GDAL om andere banden voor de analyse te gebruiken. De waarde voor de uitvoer Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld.

../../../../_images/lessthanfrequency.png

Fig. 24.12 Voor elke cel in het uitvoerraster geeft de waarde het aantal keren weer dat de corresponderende cellen in de lijst met rasters kleiner zijn dan in het waardenraster. Met cellen Geen gegevens (grijs) wordt rekening gehouden.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer waardenraster

INPUT_VALUE_RASTER

[raster]

De invoer waardenlaag die dient als verwijzingslaag voor de monsterlagen

Waarde rasterband

INPUT_VALUE_RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Selecteer de band die u als monster wilt gebruiken

Invoer rasterlagen

INPUT_RASTERS

[raster] [lijst]

De te evalueren rasterlagen. Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet geselecteerd zullen cellen Geen gegevens in het waardenraster in de gegevens van de gestapelde lagen resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

Optioneel

OUTPUT_NO_DATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[tekenreeks]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[tekenreeks]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Aantal cellen met gelijk aantal voorkomen van waarde

FOUND_LOCATIONS_COUNT

[getal]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Aantal rijen in de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Gemiddelde frequentie op geldige cellocaties

MEAN_FREQUENCY_PER_LOCATION

[getal]

Aantal voorkomen van waarden

OCCURRENCE_COUNT

[getal]

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal kolommen in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:lessthanfrequency

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.12. Laagste positie in stapel rasters

Evalueert op een ‘cel-per-cel’-basis de positie van het raster met de laagste waarde in een stapel rasters. Het tellen van de positie begint met 1 en reikt tot het totale aantal rasters voor de invoer. De volgorde van de invoerrasters is relevant voor het algoritme. Indien meerdere rasters de laagste waarden bevatten, zal het eerste raster worden gebruikt voor de waarde van de positie.

Indien multibandrasters worden gebruikt in de stapel van rastergegevens, zal het algoritme altijd de analyse uitvoeren op de eerste band van de rasters - gebruik GDAL om andere banden voor de analyse te gebruiken. De waarde voor de uitvoer Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld.. Elke cel Geen gegevens in de stapel met invoerrasters zal resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster, tenzij de parameter “Geen gegevens negeren” is geselecteerd. De waarde van de uitvoer voor Geen gegevens kan handmatig worden ingesteld. Het bereik van de uitvoerraster en de resolutie worden gedefinieerd door een verwijzingslaag en is altijd van het type Int32.

../../../../_images/lowestposition.png

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer rasterlagen

INPUT_RASTERS

[raster] [lijst]

Lijst met rasterlagen waarmee moet worden vergeleken

Verwijzingslaag

REFERENCE_LAYER

[raster]

De verwijzingslaag voor het maken van de uitvoerlaag (bereik, CRS, pixeldimensies)

Waarden GeenGegevens negeren

IGNORE_NODATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien niet geselecteerd zullen cellen Geen gegevens in de gegevens van de gestapelde lagen resulteren in een cel Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster dat het resultaat bevat. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

OUTPUT_NODATA_VALUE

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[tekenreeks]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Bereik

EXTENT

[tekenreeks]

Het ruimtelijke bereik van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal kolommen in de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

Aantal rijen in de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: native:lowestpositioninrasterstack

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.13. Raster Booleaanse EN

Berekent de Booleaanse EN voor een set invoerrasters. Als alle invoerrasters een waarde niet-nul hebben voor een pixel, zal die pixel worden ingesteld op 1 in het uitvoerraster. Als enig invoerraster waarden 0 heeft voor de pixel, zal het worden ingesteld op 0 in het uitvoerraster.

De parameter voor de verwijzingslaag specificeert een te gebruiken bestaande rasterlaag als een verwijzing bij het maken van het uitvoerraster. Het uitvoerraster zal hetzelfde bereik, CRS, en pixeldimensies hebben als deze laag.

Standaard zal een pixel Geen gegevens in ENIGE invoerlaag resulteren in een pixel Geen gegevens in het uitvoerraster. Als de optie Waarden Geen gegevens als false behandelen is geselecteerd, dan zal invoer Geen gegevens hetzelfde worden behandeld als een invoerwaarde 0.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Lijst met invoer rasterlagen

Verwijzingslaag

REF_LAYER

[raster]

De verwijzingslaag waaruit de uitvoerlaag moet worden gemaakt (bereik, CRS, pixeldimensies)

Waarden Geen gegevens als false behandelen

NODATA_AS_FALSE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Waarde Geen gegevens in de invoerbestanden behandelen als 0 bij het uitvoeren van de bewerking

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Uitvoer rastergegevenstype. Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het bereik van de uitvoer rasterlaag

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Telling pixels NODATA

NODATA_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels Geen gegevens van de uitvoer rasterlaag

Aantal pixels TRUE

TRUE_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels True (waarde = 1) in de uitvoer rasterlaag

Aantal pixels FALSE

FALSE_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels False (waarde = 0) in de uitvoer rasterlaag

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterbooleanand

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.14. Raster Booleaanse OF

Berekent de Booleaanse OF voor een set invoerrasters. Als alle invoerrasters een nulwaarde hebben voor een pixel, zal die pixel worden ingesteld op 0 in het uitvoerraster. Als enig invoerraster waarden 1 heeft voor de pixel, zal het worden ingesteld op 1 in het uitvoerraster.

De parameter voor de verwijzingslaag specificeert een te gebruiken bestaande rasterlaag als een verwijzing bij het maken van het uitvoerraster. Het uitvoerraster zal hetzelfde bereik, CRS, en pixeldimensies hebben als deze laag.

Standaard zal een pixel Geen gegevens in ENIGE invoerlaag resulteren in een pixel Geen gegevens in het uitvoerraster. Als de optie Waarden Geen gegevens als false behandelen is geselecteerd, dan zal invoer Geen gegevens hetzelfde worden behandeld als een invoerwaarde 0.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

INPUT

[raster] [lijst]

Lijst met invoer rasterlagen

Verwijzingslaag

REF_LAYER

[raster]

De verwijzingslaag waaruit de uitvoerlaag moet worden gemaakt (bereik, CRS, pixeldimensies)

Waarden Geen gegevens als false behandelen

NODATA_AS_FALSE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Waarde Geen gegevens in de invoerbestanden behandelen als 0 bij het uitvoeren van de bewerking

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor Geen gegevens in het uitvoerraster

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Uitvoer rastergegevenstype. Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

EXTENT

[bereik]

Het bereik van de uitvoer rasterlaag

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Het coördinaten referentiesysteem van de uitvoer rasterlaag

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[geheel getal]

De breedte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[geheel getal]

De hoogte in pixels van de uitvoer rasterlaag

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels in de uitvoer rasterlaag

Telling pixels NODATA

NODATA_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels Geen gegevens van de uitvoer rasterlaag

Aantal pixels TRUE

TRUE_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels True (waarde = 1) in de uitvoer rasterlaag

Aantal pixels FALSE

FALSE_PIXEL_COUNT

[geheel getal]

Het aantal pixels False (waarde = 0) in de uitvoer rasterlaag

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag die het resultaat bevat

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterbooleanor

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.15. Raster calculator

Voert algebraïsche bewerkingen uit op rasterlagen.

De resulterende laag zal zijn waarden hebben berekend overeenkomstig een expressie. De expressie mag numerieke waarden, operatoren en verwijzingen bevatten naar elk van de lagen in het huidige project.

Notitie

Bij het gebruiken van de calculator in De interface Batch-processing of vanuit de QGIS Python-console moeten de te gebruiken bestanden worden gespecificeerd. Naar de corresponderende lagen wordt verwezen met de basisnaam van het bestand (zonder het volledige pad). Als bijvoorbeeld een laag wordt gebruikt vanuit pad/naar/mijn/rasterbestand.tif, zal naar de eerste band van die laag worden verwezen als rasterbestand.tif@1.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Lagen

Alleen GUI

Vermeld de lijst met alle rasterlagen die zijn geladen in de legenda. Deze kunnen worden gebruikt om het vak voor de expressie te vullen (dubbelklikken om toe te voegen). Naar rasterlagen wordt verwezen met hun naam en het nummer van de band: laag_naam@band_nummer. Naar bijvoorbeeld de eerste band van een laag genaamd DEM zal worden verwezen als DEM@1.

Operatoren

Alleen GUI

Bevat enkele knoppen, zoals op rekenmachines, die kunnen worden gebruikt om het vak voor de expressie te vullen.

Expressie

EXPRESSION

[tekenreeks]

Expressie die zal worden gebruikt om de uitvoer rasterlaag te berekenen. U kunt de verschafte knoppen met operatoren gebruiken om de expressie direct in dit vak te typen.

Vooraf gedefinieerde expressies

Alleen GUI

U kunt de vooraf gedefinieerde expressie NDVI gebruiken of u kunt nieuwe expressies voor berekeningen maken. De knop Toevoegen… laadt een gedefinieerde expressie (en laat u de parameters instellen). De knop Opslaan… laat u een nieuwe expressie definiëren.

Verwijzingsla(a)g(en) (gebruikt voor automatisch bereik, celgrootte en CRS)

Optioneel

LAYERS

[raster] [lijst]

La(a)g(en) die zullen worden gebruikt om bereik, celgrootte en CRS op te halen. Door de laag in dit vak te selecteren vermijdt u het handmatig invullen van alle andere parameters. Naar rasterlagen wordt verwezen met hun naam en het nummer van de band: laag_naam@band_nummer. Naar bijvoorbeeld de eerste band van een laag genaamd DEM zal worden verwezen als DEM@1.

Celgrootte (gebruik 0 of laat leeg om automatisch in te stellen)

Optioneel

CELLSIZE

[getal]

Celgrootte van de uitvoer rasterlaag. Als de celgrootte niet wordt gespecificeerd, zal de minimum celgrootte van de geselecteerde verwijzingsla(a)g(en) worden gebruikt. De celgrootte is hetzelfde voor zowel de X- als de Y-as.

Uitvoer bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Bereik van de uitvoer rasterlaag. Als het bereik niet is gespecificeerd, zal het minimale bereik, dat alle geselecteerde verwijzingslagen bedekt, worden gebruikt.

Uitvoer CRS

Optioneel

CRS

[crs]

CRS van de uitvoer rasterlaag. Als het CRS niet is gespecificeerd, zal het CRS van de eerste verwijzingslaag worden gebruikt.

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met de berekende waarden.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rastercalculator

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.16. Raster laagstatistieken

Berekent basisstatistieken uit de waarden van een opgegeven band van de rasterlaag. De uitvoer wordt geladen in het menu Processing ► Resultaten bekijken.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies de band waarvan u de statistieken wilt hebben.

Uitvoer

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerbestand.

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Maximum waarde

MAX

[getal]

Gemiddelde waarde

MEAN

[getal]

Minimum waarde

MIN

[getal]

Uitvoer

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Het uitvoerbestand dat de volgende informatie bevat:

 • Geanalyseerd bestand: pad van de rasterlaag

 • Minimum waarde: minimum waarde van het raster

 • Maximum waarde: maximum waarde van het raster

 • Bereik: verschil tussen de maximum en de minimum waarden

 • Som: totale som van de waarden

 • Gemiddelde waarde: gemiddelde van de waarden

 • Standaardafwijking: standaardafwijking van de waarden

 • Som van de vierkanten: som van de vierkante verschillen van elke observatie uit het algehele gemiddelde

Bereik

RANGE

[getal]

Standaard afwijking

STD_DEV

[getal]

Som

SUM

[getal]

Kwadraatsom

SUM_OF_SQUARES

[getal]

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterlayerstatistics

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.17. Rasterlaag rapport unieke waarden

Geeft de telling en het gebied terug van elke unieke waarde in een opgegeven rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies de band waarvan u de statistieken wilt hebben.

Rapport Unieke waarden

OUTPUT_HTML_FILE

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerbestand.

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Tabel Unieke waarden

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificatie van de tabel voor unieke waarden:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Bereik

EXTENT

[bereik]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Telling pixels NODATA

NODATA_PIXEL_COUNT

[getal]

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[getal]

Rapport Unieke waarden

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Het uitvoer HTML-bestand bevat de volgende informatie:

 • Geanalyseerd bestand: het pad van de rasterlaag

 • Bereik: xmin, ymin, xmax, ymax coördinaten van het bereik

 • Projectie: projectie van de laag

 • Breedte in pixels: aantal kolommen en grootte pixelbreedte

 • Hoogte in pixels: aantal rijen en grootte pixelbreedte

 • Totaal aantal pixels: telling van alle pixels

 • Aantal pixels NODATA: telling aantal pixels met waarde NODATA

Tabel Unieke waarden

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Een tabel met drie kolommen:

 • waarde: pixelwaarde

 • aantal: telling van pixels met deze waarde

 • m2: totale gebied in vierkante meters van pixels met deze waarde.

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[getal]

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterlayeruniquevaluesreport

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.18. Rasterlaag gebiedsstatistieken

Berekent statistieken voor de waarden van een rasterlaag, gecategoriseerd in gebieden, gedefinieerd in een andere rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band waarvoor u de statistieken wilt berekenen.

Gebiedslaag

ZONES

[raster]

Rasterlaag die de gebieden definieert. Gebieden worden opgegeven door aansluitende pixels die dezelfde waarde voor de pixel hebben.

Bandnummer gebieden

ZONES_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die de gebieden bevat

Verwijzingslaag

Optioneel

REF_LAYER

[enumeratie]

Standaard: 0

Rasterlaag die gebruikt wordt voor het berekenen van de zwaartepunten, die zullen worden gebruikt als verwijzing bij het bepalen van de gebieden in de uitvoerlaag. Één van:

 • 0 — Invoerlaag

 • 1 — Gebiedslaag

Statistieken

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Tabel met de berekende statistieken

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Bereik

EXTENT

[bereik]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Telling pixels NODATA

NODATA_PIXEL_COUNT

[getal]

Statistieken

OUTPUT_TABLE

[tabel]

De uitvoerlaag bevat de volgende informatie voor elk gebied:

 • Gebied: het gebied in vierkante rastereenheden in het gebied;

 • Som: de totale som van de pixelwaarden in het gebied;

 • Aantal: het aantal pixels in het gebied;

 • Min: de minimum pixelwaarde in het gebied;

 • Max: de maximum pixelwaarde in het gebied;

 • Gemiddelde: het gemiddelde van de pixelwaarden in het gebied;

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[getal]

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[getal]

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterlayerzonalstats

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.19. Rasteroppervlak volume

Berekent het volume onder het oppervlak van een raster, relatief aan een opgegeven basisniveau. Dit is voornamelijk nuttig voor Digital Elevation Models (DEM).

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoerraster, dat een oppervlak weergeeft

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die het oppervlak zal definiëren.

Basisniveau

LEVEL

[getal]

Standaard: 0.0

Definieer een basis- of verwijzingswaarde. Deze basis wordt gebruikt bij de berekening van het volume, overeenkomstig de parameter Methode (zi hieronder).

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieer de methode voor het berekenen van het volume, gegeven het verschil tussen de raster pixelwaarde en het Basisniveau. Opties:

 • 0 — Tel alleen boven basisniveau: alleen pixels boven het basisniveau zullen worden toegevoegd aan het volume.

 • 1 — Tel alleen onder basisniveau: alleen pixels onder het basisniveau zullen worden toegevoegd aan het volume.

 • 2 — Volumes onder basisniveau aftrekken: pixels boven het basisniveau zullen aan het volume worden toegevoegd, pixels onder het basisniveau zullen worden afgetrokken van het volume.

 • 3 — Volumes onder basisniveau optellen: Voeg aan het volume toe, ongeacht of de pixel boven of onder het basisniveau ligt. Dit is equivalent aan de som van de absolute waarden van het verschil tussen de pixelwaarde en het basisniveau.

Oppervlakte volume rapport

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoer HTML-rapport. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Oppervlakte volume tabel

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificatie van de uitvoertabel. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Volume

VOLUME

[getal]

Het berekende volume

Gebied

AREA

[getal]

Het gebied in vierkante kaarteenheden

Aantal pixels

PIXEL_COUNT

[getal]

Het totale aantal pixels dat is geanalyseerd

Oppervlakte volume rapport

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Het uitvoerrapport (dat volume, gebied en aantal pixels bevat) in indeling HTML

Oppervlakte volume tabel

OUTPUT_TABLE

[tabel]

De uitvoertabel (die volume, gebied en aantal pixels bevat)

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rastersurfacevolume

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.20. Opnieuw classificeren op laag

Classificeert een rasterband opnieuw door nieuwe waarden voor klassen toe te wijzen, gebaseerd op de gespecificeerde bereiken in een vectortabel.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Rasterlaag die opnieuw moet worden geclassificeerd

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u opnieuw wilt classificeren.

Laag die de overgangen van klassen bevat

INPUT_TABLE

[vector: elke]

Vectorlaag die de waarden bevat die moeten worden gebruikt voor het classificeren.

Veld voor minimum waarde klasse

MIN_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de minimum waarde van het bereik voor de klasse.

Veld voor maximum waarde klasse

MAX_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de maximum waarde van het bereik voor de klasse.

Veld uitvoerwaarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de waarde die zal worden toegewezen aan de pixels die vallen in de klasse (tussen de overeenkomende min en max waarden).

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Waarde om toe te passen op waarden Geen gegevens.

Grenzen bereik

RANGE_BOUNDARIES

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert regels voor vergelijking voor het classificeren. Opties:

 • 0 — min < waarde <= max

 • 1 — min <= waarde < max

 • 2 — min <= waarde <= max

 • 3 — min < waarde < max

Geen gegevens gebruiken als geen bereik overeenkomt met waarde

NODATA_FOR_MISSING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Waarden die niet behoren tot een klasse zullen resulteren in de waarde ‘Geen gegevens’. Indien False wordt de originele waarde behouden.

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met opnieuw geclassificeerde bandwaarden

Pythoncode

ID algoritme: qgis:reclassifybylayer

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.21. Opnieuw classificeren op tabel

Classificeert een rasterband opnieuw door nieuwe waarden voor klassen toe te wijzen, gebaseerd op de gespecificeerde bereiken in een vaste tabel.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Rasterlaag die opnieuw moet worden geclassificeerd

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Rasterband waarvan u de waarden opnieuw wilt berekenen.

Tabel voor opnieuw classificeren

TABLE

[tabel]

Een tabel met 3 kolommen, te vullen met waarden om de grenzen van elke klasse in te stellen (Minimum en Maximum) en de nieuw toe te wijzen Waarde aan de bandwaarden die in die klasse vallen.

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Waarde om toe te passen op waarden Geen gegevens.

Grenzen bereik

RANGE_BOUNDARIES

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert regels voor vergelijking voor het classificeren. Opties:

 • 0 — min < waarde <= max

 • 1 — min <= waarde < max

 • 2 — min <= waarde <= max

 • 3 — min < waarde < max

Geen gegevens gebruiken als geen bereik overeenkomt met waarde

NODATA_FOR_MISSING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Toegepast op de waarden Geen gegevens voor bandwaarden die niet in enige klasse vallen. Indien False wordt de originele waarde behouden.

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert de indeling voor het uitvoerraster.

Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Standaard: ‘[Opslaan naar tijdelijk bestand]’

De uitvoer rasterlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:reclassifybytable

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.22. Raster opnieuw op schaal brengen

Schaalt een rasterlaag opnieuw naar een nieuw waardenbereik, daarbij de vorm (verdeling) van het histogram van het raster (pixelwaarden) behoudend. Waarden voor invoer worden in kaart gebracht met een lineaire interpolatie vanuit de minimum en maximum pixelwaarden van het bronraster naar het minimum en maximum pixelbereik van het doel.

Standaard behoudt het algoritme de originele waarden Geen gegevens, maar er is een optie om die te overschrijven.

../../../../_images/rescale_raster.png

Fig. 24.13 Waarden opnieuw op schaal brengen voor een rasterlaag van [0 - 50] naar [100 - 1000]

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Te gebruiken rasterlaag voor opnieuw op schaal brengen

Bandnummer

Band

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Kies, als het raster multiband is, een band.

Nieuwe minimumwaarde

MINIMUM

[getal]

Standaardwaarde: 0.0

Te gebruiken minimum pixelwaarde in de opnieuw op schaal te brengen laag

Nieuwe maximumwaarde

MAXIMUM

[getal]

Standaardwaarde: 255.0

Te gebruiken maximum pixelwaarde in de opnieuw op schaal te brengen laag

Nieuwe waarde Geen gegevens

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaardwaarde: Niet ingesteld

Toe te wijzen waarde aan de pixels Geen gegevens. Indien niet ingesteld worden de originele waarden Geen gegevens behouden.

Opnieuw op schaal gebracht

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw op schaal gebracht

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met opnieuw op schaal gebrachte bandwaarden

Pythoncode

ID algoritme: native:rescaleraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.23. Raster afronden

Rondt de celwaarden van de gegevensset van een raster af naar het gespecificeerde aantal decimalen.

Als alternatief kan een negatief aantal decimale plaatsen worden gebruikt om waarden af te ronden naar de macht van een basis n. Bijvoorbeeld met een Basiswaarde n van 10 en Decimale plaatsen -1, rondt het algoritme celwaarden af naar veelvouden van 10, -2 rondt af naar veelvouden van 100, enzovoort. Willekeurige basiswaarden kunnen worden gekozen, het algoritme past hetzelfde principe voor vermenigvuldigen toe. Afronden van celwaarden naar veelvouden van een basis n kan worden gebruikt om rasterlagen te generaliseren.

Het algoritme behoudt het gegevenstype van het invoerraster. Daarom kunnen rasters byte/integer alleen worden afgerond naar een veelvoud van basis n, anders wordt een waarschuwing weergegeven en wordt het raster gekopieerd als een raster byte/integer.

../../../../_images/round_raster.png

Fig. 24.14 Waarden van een raster afronden

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Het te verwerken raster.

Bandnummer

BAND

[getal]

Standaard: 1

De band van het raster

Richting voor afronden

ROUNDING_DIRECTION

[lijst]

Standaard: 1

Hoe de afgeronde doelwaarde te kiezen. Opties zijn:

0 - Afronden naar boven 1 - Afronden naar dichtstbijzijnde 2 - Afronden naar beneden

Aantal plaatsen achter de komma

DECIMAL_PLACES

[getal]

Standaard: 2

Aantal plaatsen achter de komma om naar af te ronden. Gebruik negatieve waarden om celwaarden af te ronden naar een veelvoud van een basis n

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Basis n voor afronden naar veelvouden van n

BASE_N

[getal]

Standaard: 10

Als de parameter DECIMAL_PLACES negatief is, worden rasterwaarden afgerond naar veelvouden van de waarde in basis n

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

De uitvoer rasterlaag met afgeronde waarden voor de geselecteerde band.

Pythoncode

ID algoritme: native:roundrastervalues

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.24. Monster rasterwaarden

Neemt rasterwaarden uit op locaties van punten. Als de rasterlaag multiband is worden uit elke band monsters genomen.

De attributentabel van de resulterende laag zal net zoveel kolommen hebben als het aantal banden voor de rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Punt vectorlaag om te gebruiken voor het nemen van de monsters

Rasterlaag waaruit monsters moeten worden genomen

RASTERCOPY

[raster]

Rasterlaag waaruit monsters moeten worden genomen op de opgegeven puntlocaties.

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘rvalue’

Voorvoegsel voor de namen van de toegevoegde kolommen.

Monsterpunten

Optioneel

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag die de waarden van de monsters bevat. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Monsterpunten

Optioneel

OUTPUT

[vector: punt]

De uitvoerlaag die de waarden van de monsters bevat.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rastersampling

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.25. Zonehistogram

Voegt velden toe die het aantal unieke waarden uit een rasterlaag, opgenomen in als polygonen gedefinieerde zones, weergeven.

De attributentabel van de uitvoerlaag zal net zoveel velden hebben als het aantal unieke waarden van de rasterlaag die kruisen met de polygo(o)n(en).

../../../../_images/raster_histogram.png

Fig. 24.15 Voorbeeld histogram rasterlaag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Kies, als het raster multiband is, een band.

Vectorlaag die zones bevat

INPUT_VECTOR

[vector: polygoon]

Vector polygoonlaag die de zones definieert.

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

Optioneel

[tekenreeks]

Standaard: ‘HISTO_’

Voorvoegsel voor de namen van de kolommen voor de uitvoer.

Uitvoer zones

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoonlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer zones

Optioneel

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

De uitvoer vector polygoonlaag.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:zonalhistogram

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.9.26. Gebiedsstatistieken

Berekent statistieken van een rasterlaag voor elk object van een overlappende polygoon vectorlaag.

Vóór QGIS 3.16 bewerkte het algoritme op de plaats, daarbij het nieuwe veld statistieken er aan toevoegend. Nu voert het een nieuwe laag uit met deze statistieken.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

Vector polygoonlaag die de zones bevat.

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Rasterband

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Kies, als het raster multiband is, een band voor de statistieken.

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘_’

Voorvoegsel voor de namen van de kolommen voor de uitvoer.

Te berekenen statistieken

STATISTICS

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0,1,2]

Lijst met statistische operator voor de uitvoer. Opties:

 • 0 — Aantal

 • 1 — Som

 • 2 — Gemiddelde

 • 3 — Mediaan

 • 4 — Std. afw.

 • 5 — Minimum

 • 6 — Maximum

 • 7 — Bereik

 • 8 — Minderheid

 • 9 — Meerderheid

 • 10 — Variëteit

 • 11 — Variantie

Gebiedsstatistieken NEW in 3.16

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoonlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

 • Aan laag toevoegen…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gebiedsstatistieken NEW in 3.16

OUTPUT

[vector: polygoon]

De zone vectorlaag met de toegevoegde statistieken.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:zonalstatisticsfb

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.