Rasteranalyse

Raster calculator

Voert algebraïsche bewerkingen uit op rasterlagen.

De resulterende laag zal zijn waarden hebben berekend overeenkomstig een expressie. De expressie mag numerieke waarden, operatoren en verwijzingen bevatten naar elk van de lagen in het huidige project.

Notitie

Bij het gebruiken van de calculator in De interface Batch-processing of vanuit de QGIS Python-console moeten de te gebruiken bestanden worden gespecificeerd. Naar de corresponderende lagen wordt verwezen met de basisnaam van het bestand (zonder het volledige pad). Als bijvoorbeeld een laag wordt gebruikt vanuit pad/naar/mijn/rasterbestand.tif, zal naar de eerste band van die laag worden verwezen als rasterbestand.tif@1.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Lagen

Alleen GUI

Vermeld de lijst met alle rasterlagen die zijn geladen in de legenda. Deze kunnen worden gebruikt om het vak voor de expressie te vullen (dubbelklikken om toe te voegen). Naar rasterlagen wordt verwezen met hun naam en het nummer van de band: laag_naam@band_nummer. Naar bijvoorbeeld de eerste band van een laag genaamd DEM zal worden verwezen als DEM@1.

Operatoren

Alleen GUI

Bevat enkele knoppen, zoals op rekenmachines, die kunnen worden gebruikt om het vak voor de expressie te vullen.

Expressie

EXPRESSION

[tekenreeks]

Expressie die zal worden gebruikt om de uitvoer rasterlaag te berekenen. U kunt de verschafte knoppen met operatoren gebruiken om de expressie direct in dit vak te typen.

Vooraf gedefinieerde expressies

Alleen GUI

U kunt de vooraf gedefinieerde expressie NDVI of u kunt nieuwe expressies voor berekeningen maken. De knop Toevoegen… laadt een gedefinieerde expressie (en laat u de parameters instellen). De knop Opslaan… laat u een nieuwe expressie definiëren.

Verwijzingsla(a)g(en) (gebruikt voor automatisch bereik, celgrootte en CRS)

Optioneel

LAYERS

[raster] [lijst]

La(a)g(en) die zullen worden gebruikt om bereik, celgrootte en CRS op te halen. Door de laag in dit vak te selecteren vermijd u het handmatig invullen van alle andere parameters. Naar rasterlagen wordt verwezen met hun naam en het nummer van de band: laag_naam@band_nummer. Naar bijvoorbeeld de eerste band van een laag genaamd DEM zal worden verwezen als DEM@1.

Celgrootte (gebruik 0 of laat leeg om automatisch in te stellen)

Optioneel

CELLSIZE

[getal]

Celgrootte van de uitvoer rasterlaag. Als de celgrootte niet wordt gespecificeerd, zal de minimum celgrootte van de geselecteerde verwijzingsla(a)g(en) worden gebruikt. De celgrootte is hetzelfde voor zowel de X- als de Y-as.

Uitvoer bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Bereik van de uitvoer rasterlaag. Als het bereik niet is gespecificeerd, zal het minimale bereik, dat alle geselecteerde verwijzingslagen bedekt, worden gebruikt.

Uitvoer CRS

Optioneel

CRS

[crs]

CRS van de uitvoer rasterlaag. Als het CRS niet is gespecificeerd, zal het CRS van de eerste verwijzingslaag worden gebruikt.

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met de berekende waarden.

Raster laagstatistieken

Berekent basisstatistieken uit de waarden van een opgegeven band van de rasterlaag. De uitvoer wordt geladen in het menu Processing ‣ Resultaten bekijken.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies de band waarvan u de statistieken wilt hebben.

Uitvoer

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerbestand.

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Maximum waarde

MAX

[getal]

Gemiddelde waarde

MEAN

[getal]

Minimum waarde

MIN

[getal]

Uitvoer

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Het uitvoerbestand dat de volgende informatie bevat:

 • Geanalyseerd bestand: pad van de rasterlaag

 • Minimum waarde: minimum waarde van het raster

 • Maximum waarde: maximum waarde van het raster

 • Bereik: verschil tussen de maximum en de minimum waarden

 • Som: totale som van de waarden

 • Gemiddelde waarde: gemiddelde van de waarden

 • Standaard afwijking: standaard afwijking van de waarden

 • Som van de vierkanten: som van de vierkante verschillen van elke observatie uit het algehele gemiddelde

Bereik

RANGE

[getal]

Standaard afwijking

STD_DEV

[getal]

Som

SUM

[getal]

Kwadraatsom

SUM_OF_SQUARES

[getal]

Rasterlaag rapport unieke waarden

Geeft de telling en het gebied terug van elke unieke waarde in een opgegeven rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de invoerlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies de band waarvan u de statistieken wilt hebben.

Rapport Unieke waarden

OUTPUT_HTML_FILE

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoerbestand.

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Tabel Unieke waarden

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificatie van de tabel voor unieke waarden:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

CRS identificatie autoriteit

CRS_AUTHID

[crs]

Bereik

EXTENT

[bereik]

Hoogte in pixels

HEIGHT_IN_PIXELS

[getal]

Telling pixels NODATA

NODATA_PIXEL_COUNT

[getal]

Totaal aantal pixels

TOTAL_PIXEL_COUNT

[getal]

Rapport Unieke waarden

OUTPUT_HTML_FILE

[html]

Het uitvoer HTML-bestand bevat de volgende informatie:

 • Geanalyseerd bestand: het pad van de rasterlaag

 • Bereik: xmin, ymin, xmax, ymax coördinaten van het bereik

 • Projectie: projectie van de laag

 • Breedte in pixels: aantal kolommen en grootte pixelbreedte

 • Hoogte in pixels: aantal rijen en grootte pixelbreedte

 • Totaal aantal pixels: telling van alle pixels

 • Aantal pixels NODATA: telling aantal pixels met waarde NODATA

Tabel Unieke waarden

OUTPUT_TABLE

[tabel]

Een tabel met drie kolommen:

 • waarde: pixelwaarde

 • aantal: telling van pixels met deze waarde

 • m2: totale gebied in vierkante meters van pixels met deze waarde.

Breedte in pixels

WIDTH_IN_PIXELS

[getal]

Opnieuw classificeren op laag

Classificeert een rasterband opnieuw door nieuwe waarden voor klassen toe te wijzen, gebaseerd op de gespecificeerde bereiken in een vectortabel.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Rasterlaag die opnieuw moet worden geclassificeerd

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u opnieuw wilt classificeren.

Laag die de overgangen van klassen bevat

INPUT_TABLE

[vector: elke]

Vectorlaag die de waarden bevat die moeten worden gebruikt voor het classificeren.

Veld voor minimum waarde klasse

MIN_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de minimum waarde van het bereik voor de klasse.

Veld voor maximum waarde klasse

MAX_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de maximum waarde van het bereik voor de klasse.

Veld uitvoerwaarde

VALUE_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld met de waarde die zal worden toegewezen aan de pixels die vallen in de klasse (tussen de overeenkomende min en max waarden).

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Waarde om toe te passen op waarden Geen gegevens.

Grenzen bereik

RANGE_BOUNDARIES

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert regels voor vergelijking voor het classificeren. Opties:

 • 0 — min < waarde <= max

 • 1 — min <= waarde < max

 • 2 — min <= waarde <= max

 • 3 — min < waarde < max

Geen gegevens gebruiken als geen bereik overeenkomt met waarde

NODATA_FOR_MISSING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Waarden die niet behoren tot een klasse zullen resulteren in de waarde ‘Geen gegevens’. Indien False wordt de originele waarde behouden.

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met opnieuw geclassificeerde bandwaarden

Opnieuw classificeren op tabel

Classificeert een rasterband opnieuw door nieuwe waarden voor klassen toe te wijzen, gebaseerd op de gespecificeerde bereiken in een vaste tabel.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Rasterlaag die opnieuw moet worden geclassificeerd

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u opnieuw wilt classificeren.

Tabel voor opnieuw classificeren

TABLE

[matrix]

Een tabel met 3 kolommen (opgemaakt als een lijst met negen nummers) die de waarden bevat voor de grenzen van de klassen, (Minimum en Maximum) en de nieuwe Waarde om toe te wijzen aan de bandwaarden die in die klasse vallen.

Uitvoer waarde ‘Geen gegevens’

NO_DATA

[getal]

Standaard: -9999.0

Te gebruiken waarde voor ‘Geen gegevens’ in de uitvoer

Grenzen bereik

RANGE_BOUNDARIES

[enumeratie]

Standaard: 0

Definieert regels voor vergelijking voor het classificeren. Opties:

 • 0 — min < waarde <= max

 • 1 — min <= waarde < max

 • 2 — min <= waarde <= max

 • 3 — min < waarde < max

Geen gegevens gebruiken als geen bereik overeenkomt met waarde

NODATA_FOR_MISSING

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Waarden die niet behoren tot een klasse zullen resulteren in de waarde ‘Geen gegevens’. Indien False wordt de originele waarde behouden.

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte

 • 1 — Int16

 • 2 — UInt16

 • 3 — UInt32

 • 4 — Int32

 • 5 — Float32

 • 6 — Float64

 • 7 — CInt16

 • 8 — CInt32

 • 9 — CFloat32

 • 10 — CFloat64

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Specificatie van het uitvoerraster. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Opnieuw geclassificeerd raster

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met opnieuw geclassificeerde bandwaarden

Monster rasterwaarden

Neemt rasterwaarden uit op locaties van punten. Als de rasterlaag multiband is worden uit elke band monsters genomen.

De attributentabel van de resulterende laag zal net zoveel nieuwe kolommen hebben als het aantal banden voor de rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Punten vectorlaag om te gebruiken voor het nemen van de monsters.

Rasterlaag waarvan monsters moeten worden genomen

RASTERCOPY

[raster]

Rasterlaag waaruit monsters moeten worden genomen op locaties van de invoer puntenlaag.

Voorvoegsel uitvoerkolom

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘rvalue’

Voorvoegsel voor de naam van de kolom(men).

Monsterpunten

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vector puntenlaag voor de waarden van de genomen monsters. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Monsterpunten

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer vector puntenlaag met aanvullende kolom(men) van monsters van de rasterwaarden.

Zonehistogram

Voegt velden toe die het aantal unieke waarden uit een rasterlaag, opgenomen in als polygonen gedefinieerde zones, weergeven.

De attributentabel van de uitvoerlaag zal net zoveel velden hebben als het aantal unieke waarden van de rasterlaag die kruisen met de polygo(o)n(en).

../../../../_images/raster_histogram.png

Voorbeeld histogram rasterlaag

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag waaruit monsters moeten worden genomen

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u wilt gebruiken voor het zonehistogram.

Vectorlaag die de zones bevat

INPUT_VECTOR

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag die de zones definieert.

Voorvoegsel uitvoerkolom

Optioneel

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘HISTO_’

Voorvoegsel voor de naam van de uitvoerkolom(men).

Uitvoer zones

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygoon vectorlaag voor de telling van de rasterwaarden. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer zones

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer polygoon vectorlaag met telling van rasterwaarden.

Gebiedsstatistieken

Berekent statistieken van een rasterlaag voor elk object van een overlappende polygoon vectorlaag.

Waarschuwing

Een bestand voor uitvoer zal niet worden gemaakt. Het algoritme voegt nieuwe kolommen toe aan de vectorlaag voor de invoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT_RASTER

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

RASTER_BAND

[rasterband]

Standaard: De eerste band van de rasterlaag

Als het raster meerdere banden bevat, kies dan de band die u wilt gebruiken voor het zonehistogram.

Vectorlaag die de zones bevat

INPUT_VECTOR

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag die de zones definieert (en die zullen worden bijgewerkt met nieuwe kolommen voor statistieken).

Voorvoegsel uitvoerkolom

Optioneel

COLUMN_PREFIX

[tekenreeks]

Standaard: ‘_’

Voorvoegsel voor de naam van de uitvoerkolom(men).

Te berekenen statistieken

STATS

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0 1 2]

Lijst met statistische operatoren voor de uitvoer. De beschikbare operatoren zijn:

 • 0 – Aantal

 • 1 – Som

 • 2 – Gemiddelde

 • 3 – Mediaan

 • 4 – St. afw.

 • 5 – Min

 • 6 – Max

 • 7 – Bereik

 • 8 – Minderheid

 • 9 – Meerderheid (modus)

 • 10 – Variëteit

 • 11 – Variantie

 • 12 – Alle

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Vectorlaag die de zones bevat

INPUT_VECTOR

[vector: polygoon]

De invoer polygoon vectorlaag met toegevoegde nieuwe velden voor de zonestatistieken.