Gereedschappen voor bestanden

Bestand downloaden

Downloadt een met een URL gespecificeerd bestand (met bijvoorbeeld http: of file:). Met andere woorden: u kunt een URL kopiëren/plakken en het bestand downloaden.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

URL

URL

[tekenreeks]

De URL van het te downloaden bestand.

Doel bestand

OUTPUT

[tekenreeks]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het doel van het bestand. Één van:

  • Uitvoer overslaan

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Doel bestand

OUTPUT

[tekenreeks]

De locatie van het gedownloade bestand