Vector algemeen

Projectie toekennen

Wijst een nieuwe projectie toe aan een vectorlaag.

Het maakt een nieuwe laag met exact dezelfde objecten en geometrieën als die van de invoer, maar toegewezen aan een ander CRS. De geometrieën worden niet opnieuw geprojecteerd, maar aan hen wordt slechts een ander CRS toegewezen.

Dit algoritme kan worden gebruikt om lagen te repareren die een onjuiste projectie hebben toegewezen gekregen.

Attributen worden niet aangepast door dit algoritme.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input layer

INPUT

[vector: any]

Vector layer with wrong or missing CRS

Assigned CRS

CRS

[crs]

Default: EPSG:4326 - WGS84

Select the new CRS to assign to the vector layer

Assigned CRS

(Optional)

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output layer containing only the duplicates. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Assigned CRS

OUTPUT

[same as input]

Vector layer with assigned projection

Virtuele vector bouwen

Maakt een virtuele laag die een set vectorlagen bevat. De virtuele laag van uitvoer zal niet worden geopend in het huidige project.

Dit algoritme is speciaal nuttig in het geval dat een ander algoritme meerdere lagen nodig heeft, maar slechts één vrt accepteert waarin de lagen worden gespecificeerd.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input datasources

INPUT

[vector: any] [list]

Select the vector layers you want to use to build the virtual vector

Create “unioned” VRT

UNIONED

[boolean]

Default: False

Check if you want to unite all the vectors in a single vrt file

Virtual vector

OUTPUT

[same as input]

Default: [Save to temporary file]

Specify the output layer containing only the duplicates. One of:

 • Save to a Temporary File

 • Save to File…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Virtual vector

OUTPUT

[vector: any]

The output virtual vector made from the chosen sources

Index voor attributen aanmaken

Maakt een index van een veld in de attributentabel om bevragingen sneller te maken. De ondersteuning voor het maken van indexen is afhankelijk van de provider van de gegevenslaag en het type veld.

Er wordt geen uitvoer gemaakt: de index wordt opgeslagen op de laag zelf.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Select the vector layer you want to create an attribute index for

Attribute to index

FIELD

[tablefield: any]

Field of the vector layer

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Indexed layer

OUTPUT

[same as input]

A copy of the input vector layer with an index for the specified field

Ruimtelijke index maken

Maakt een index om toegang tot de objecten in een laag sneller te maken, gebaseerd op hun ruimtelijke locatie. Ondersteuning voor het maken van ruimtelijke indexen is afhankelijk van de provider van de gegevenslaag.

Er worden geen nieuwe lagen voor uitvoer gemaakt.

Standaard menu: Vector ‣ Datamanagement-gereedschap

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Indexed layer

OUTPUT

[same as input]

A copy of the input vector layer with a spatial index

Laagprojectie definiëren

Stelt de projectie van een bestaande laag in op het opgegeven CRS. Het is bijzonder nuttig als een laag het bestand proj mist en u de juiste projectie weet.

In tegenstelling tot het algoritme Projectie toekennen, past het de huidige laag aan en zal het geen nieuwe laag uitvoeren.

Notitie

Voor gegevenssets van Shapefile zullen de bestanden .prj en .qpj worden overschreven - of gemaakt indien ze ontbreken - om overeen te komen met het opgegeven CRS.

Standaard menu: Vector ‣ Datamanagement-gereedschap

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input layer

INPUT

[vector: any]

Vector layer with missing projection information

CRS

CRS

[crs]

Select the CRS to assign to the vector layer

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

INPUT

[same as input]

The input vector layer with the defined projection

Duplicaten van geometrieën verwijderen

Zoekt en verwijdert duplicaten van geometrieën.

Attributen worden niet gecontroleerd, dus in het geval dat twee objecten identieke geometrieën hebben, maar verschillende attributen, zal slechts één ervan worden toegevoegd aan de laag met resultaten.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input layer

INPUT

[vector: any]

The layer with duplicate geometries you want to clean

Cleaned

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Count of discarded duplicate records

DUPLICATE_COUNT

[number]

Count of discarded duplicate records

Cleaned

OUTPUT

[same as input]

The output layer without any duplicated geometries

Count of retained records

RETAINED_COUNT

[number]

Count of unique records

Geometrieën verwijderen

Maakt een eenvoudige kopie zonder geometrie van de attributentabel van de invoerlaag van de bronlaag.

Als het bestand wordt opgeslagen in een lokale map kunt u kiezen uit veel verschillende bestandsindelingen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input layer

INPUT

[vector: any]

The input vector layer

Dropped geometries

OUTPUT

[table]

Specify the output geometryless layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Dropped geometries

OUTPUT

[table]

The output geometryless layer. A copy of the original attribute table.

SQL uitvoeren

Voert een eenvoudige of complexe query met syntaxis van SQL uit op de bronlaag.

The result of the query will be added as a new layer.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Additional input datasources (called input1, .., inputN in the query)

INPUT_DATASOURCES

[vector: any] [list]

Lijst van te bevragen lagen. In de bewerker voor SQL kunt u naar deze lagen verwijzen met hun echte naam, maar ook als invoer1, invoer2, invoerN, afhankelijk van hoeveel lagen zijn gekozen.

SQL query

INPUT_QUERY

[string]

Type the string of your SQL query, e.g. SELECT * FROM input1.

Unique identifier field

Optioneel

INPUT_UID_FIELD

[string]

Specify the column with unique ID

Geometry field

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_FIELD

[string]

Specify the geometry field

Geometry type

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_TYPE

[enumeration]

Default: 0

Choose the geometry of the result. By default the algorithm will autodetect it. One of:

 • 0 — Automatisch detecteren

 • 1 — Geen geometrie

 • 2 — Point

 • 3 — LineString

 • 4 — Polygon

 • 5 — MultiPoint

 • 6 — MultiLineString

 • 7 — MultiPolygon

CRS

Optioneel

INPUT_GEOMETRY_CRS

[crs]

The CRS to assign to the output layer

SQL Output

OUTPUT

[vector: any]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output layer created by the query. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

SQL Output

OUTPUT

[vector: any]

Vector layer created by the query

Geselecteerde objecten uitnemen

Slaat de geselecteerde objecten als een nieuwe laag op.

Notitie

Als de geselecteerde laag geen geselecteerde objecten heeft, zal de nieuw gemaakte laag leeg zijn.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Layer to save the selection from

Selected features

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the vector layer for the selected features. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Selected features

OUTPUT

[same as input]

Vectorlaag met alleen de geselecteerde objecten, of zonder objecten als niets werd geselecteerd.

Projectie zoeken

Creates a shortlist of candidate coordinate reference systems, for instance for a layer with an unknown projection.

The area that the layer is expected to cover must be specified via the target area parameter. The coordinate reference system for this target area must be known to QGIS.

The algorithm operates by testing the layer’s extent in every known reference system and then listing any for which the bounds would be near the target area if the layer was in this projection.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Layer with unknown projection

Target area for layer (xmin, xmax, ymin, ymax)

TARGET_AREA

[extent]

The area that the layer covers. The options for specifying the extent are:

 • Use Canvas Extent

 • Select Extent on Canvas

 • Use Layer Extent

It is also possible to provide the extent coordinates directly (xmin, xmax, ymin, ymax).

CRS candidates

OUTPUT

[table]

Default: [Create temporary layer]

Specify the table (geometryless layer) for the CRS suggestions (EPSG codes). One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

CRS candidates

OUTPUT

[table]

A table with all the CRS (EPSG codes) of the matching criteria.

Attributen koppelen op veldwaarde

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een attribuut is geselecteerd in elk van hen om de criteria voor het samenvoegen te definiëren.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer. The output layer will consist of the features of this layer with attributes from matching features in the second layer.

Table field

FIELD

[tablefield: any]

Field of the source layer to use for the join

Input layer 2

INPUT_2

[vector: any]

Layer with the attribute table to join

Table field 2

FIELD_2

[tablefield: any]

Field of the second (join) layer to use for the join The type of the field must be equal to (or compatible with) the input table field type.

Layer 2 fields to copy

Optioneel

FIELDS_TO_COPY

[tablefield: any] [list]

Selecteer de specifieke velden die u wilt toevoegen. Standaard worden alle velden toegevoegd.

Join type

METHOD

[enumeration]

Default: 1

The type of the final joined layer. One of:

 • 0 — Afzonderlijk object maken voor elk overeenkomend object (één-tot-veel)

 • 1 — Alleen attributen gebruiken van eerste overeenkomende object (één-tot-één)

Discard records which could not be joined

DISCARD_NONMATCHING

[boolean]

Default: True

Check if you don’t want to keep the features that could not be joined

Joined field prefix

Optioneel

PREFIX

[string]

Add a prefix to joined fields in order to easily identify them and avoid field name collision

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer for the join. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Unjoinable features from first layer

NON_MATCHING

[same as input]

Default: [Skip output]

Specify the output vector layer for unjoinable features from first layer. One of:

 • Skip output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Number of joined features from input table

JOINED_COUNT

[number]

Unjoinable features from first layer

Optioneel

NON_MATCHING

[same as input]

Vector layer with the non-matched features

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Output vector layer with added attributes from the join

Number of unjoinable features from input table

Optioneel

UNJOINABLE_COUNT

[number]

Koppel attributen op basis van plaats

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een ruimtelijk criterium wordt toegepast om de waarden uit de tweede vectorlaag te selecteren die worden toegevoegd aan elk object uit de eerste laag.

Standaard menu: Vector ‣ Datamanagement-gereedschap

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer. The output layer will consist of the features of this layer with attributes from matching features in the second layer.

Join layer

JOIN

[vector: any]

De attributen van deze vectorlaag zullen worden toegevoegd aan de attributentabel van de bronlaag.

Geometric predicate

PREDICATE

[enumeration] [list]

Default: [0]

Select the geometric criteria. One or more of:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — is gelijk aan

 • 3 — raakt

 • 4 — overlapt

 • 5 — binnen

 • 6 — kruist

Fields to add (leave empty to use all fields)

Optioneel

JOIN_FIELDS

[tablefield: any] [list]

Selecteer de specifieke velden die u wilt toevoegen. Standaard worden alle velden toegevoegd.

Join type

METHOD

[enumeration]

The type of the final joined layer. One of:

 • 0 — Afzonderlijk object maken voor elk overeenkomend object (één-tot-veel)

 • 1 — Alleen attributen gebruiken van eerste overeenkomende object (één-tot-één)

Discard records which could not be joined

DISCARD_NONMATCHING

[boolean]

Default: False

Remove from the output the input layer records which could not be joined

Joined field prefix

Optioneel

PREFIX

[string]

Add a prefix to joined fields in order to easily identify them and avoid field name collision

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer for the join. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Unjoinable features from first layer

NON_MATCHING

[same as input]

Default: [Skip output]

Specify the output vector layer for unjoinable features from first layer. One of:

 • Skip output

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Number of joined features from input table

JOINED_COUNT

[number]

Unjoinable features from first layer

Optioneel

NON_MATCHING

[same as input]

Vector layer of the non-matched features

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Output vector layer with added attributes from the join

Koppel attributen op basis van plaats (samenvatting)

Neemt een invoer vectorlaag en maakt een nieuwe vectorlaag die een uitgebreide versie is van die van de invoer, met aanvullende attributen in zijn attributentabel.

De aanvullende attributen en hun waarden worden uit een tweede vectorlaag genomen. Een ruimtelijk criterium wordt toegepast om de waarden uit de tweede vectorlaag te selecteren die worden toegevoegd aan elk object uit de eerste laag.

Het algoritme berekent een statistische samenvatting voor de waarden uit overeenkomende objecten op de tweede laag (bijv. maximum waarde, gemiddelde waarde, etc).

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer. The output layer will consist of the features of this layer with attributes from matching features in the second layer.

Join layer

JOIN

[vector: any]

De attributen van deze vectorlaag zullen worden toegevoegd aan de attributentabel van de bronlaag.

Geometric predicate

PREDICATE

[enumeration] [list]

Default: [0]

Select the geometric criteria. One or more of:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — is gelijk aan

 • 3 — raakt

 • 4 — overlapt

 • 5 — binnen

 • 6 — kruist

Fields to summarize (leave empty to use all fields)

Optioneel

JOIN_FIELDS

[tablefield: any] [list]

Select the specific fields you want to add and summarize. By default all the fields are added.

Summaries to calculate (leave empty to use all fields)

Optioneel

SUMMARIES

[enumeration] [list]

Default: []

Choose which type of summary you want to add to each field and for each feature. One or more of:

 • 0 — count

 • 1 — uniek

 • 2 — min

 • 3 — max

 • 4 — range

 • 5 — sum

 • 6 — mean

 • 7 — median

 • 8 — stddev

 • 9 — minority

 • 10 — majority

 • 11 — q1

 • 12 — q3

 • 13 — iqr

 • 14 — leeg

 • 15 — gevuld

 • 16 — min_length

 • 17 — max_length

 • 18 — mean_length

Discard records which could not be joined

DISCARD_NONMATCHING

[boolean]

Default: False

Remove from the output the input layer records which could not be joined

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer for the join. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Joined layer

OUTPUT

[same as input]

Output vector layer with summarized attributes from the join

Vectorlagen samenvoegen

Combineert meerdere vectorlagen met hetzelfde type geometrie naar één enkele.

Als de attributentabellen verschillen zal de attributentabel van de resulterende laag de attributen bevatten van alle invoerlagen. Niet overeenkomende velden zullen worden toegevoegd aan het einde van de attributentabel.

Als een van de invoerlagen waarden Z of M bevat, dan zal de uitvoerlaag die waarden ook bevatten. Soortgelijk geldt ook dat als een van de invoerlagen meerdelig is, dan zal de uitvoerlaag ook een meerdelige laag zijn.

Optioneel kan het doel coördinaten referentiesysteem (CRS) voor de samengevoegde laag worden ingesteld. Als dat niet is ingesteld zal het CRS uit de eerste invoerlaag worden genomen. Alle lagen zullen opnieuw worden geprojecteerd om overeen te komen met dit CRS.

../../../../_images/merge_vector_layers.png

Standaard menu: Vector ‣ Datamanagement-gereedschap

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layers

LAYERS

[vector: any] [list]

The layers that are to be merged into a single layer. Layers should be of the same geometry type.

Destination CRS

Optioneel

CRS

[crs]

Choose the CRS for the output layer. If not specified, the CRS of the first input layer is used.

Merged

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Merged

OUTPUT

[same as input]

Output vector layer containing all the features and attributes from the input layers.

Sorteren op expressie

Sorteert een vectorlaag overeenkomstig een expressie: wijzigt de index van objecten overeenkomstig een expressie.

Wees voorzichtig, het zou misschien niet werken zoals verwacht met enkele providers, de volgorde zou niet elke keer behouden kunnen worden.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer to sort

Expression

EXPRESSION

[expression]

Expression to use for the sorting

Sort ascending

ASCENDING

[boolean]

Default: True

If checked the vector layer will be sorted from small to large values.

Sort nulls first

NULLS_FIRST

[boolean]

Default: False

If checked, Null values are placed first

Ordered

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Ordered

OUTPUT

[same as input]

Output (sorted) vector layer

Laag opnieuw projecteren

Projecteert een vectorlaag opnieuw naar een ander CRS. De opnieuw geprojecteerde laag zal dezelfde objecten en attributen als de invoerlaag hebben.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer to reproject

Target CRS

TARGET_CRS

[crs]

Default: EPSG:4326 - WGS 84

Destination coordinate reference system

Reprojected

OUTPUT

[same as input]

Default: [Create temporary layer]

Specify the output vector layer. One of:

 • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Save to File…

 • Save to Geopackage…

 • Save to PostGIS Table

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Reprojected

OUTPUT

[same as input]

Output (reprojected) vector layer

Stijl voor vectorlaag instellen

Stelt de stijl van een vectorlaag in. De stijl moet zijn gedefinieerd als een QML-bestand.

Geen nieuwe uitvoer wordt gemaakt: de stijl wordt direct toegewezen aan de vectorlaag.

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer you want to set the style for

Style file

STYLE

[file]

qml file of the style

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[same as input]

The input vector layer with the new style

Vectorlaag splitsen

Maakt een set van vectors in een map voor uitvoer, gebaseerd op een invoerlaag en een attribuut. De map voor de uitvoer zal net zoveel lagen bevatten als de gevonden unieke waarden in het gewenste veld.

The number of files generated is equal to the number of different values found for the specified attribute.

Dit is de tegengestelde bewerking van samenvoegen.

Standaard menu: Vector ‣ Datamanagement-gereedschap

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer

Unique ID field

FIELD

[tablefield: any]

Field to use for splitting

Output directory

OUTPUT

[folder]

Default: [Save to temporary folder]

Specify the directory for the output layers. One of:

 • Save to a Temporary Directory

 • Save to Directory…

The file encoding can also be changed here.

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Output directory

OUTPUT

[folder]

The directory for the output layers

Output layers

OUTPUT_LAYERS

[same as input] [list]

The output vector layers resulting from the split.

Tabel afbreken

Verkleint een laag door alle objecten van die laag te verwijderen.

Waarschuwing

Dit algoritme past de laag ter plekke aan en verwijderde objecten kunnen niet worden teruggeplaatst!

Parameters

Label

Name

Type

Description

Input Layer

INPUT

[vector: any]

Input vector layer

Uitvoer

Label

Name

Type

Description

Truncated layer

OUTPUT

[folder]

The truncated (empty) layer