Gereedschappen voor lagen

Bereik laag uitnemen

Genereert een vectorlaag met het minimale begrenzingsvak (rechthoek met N-Z-oriëntatie) dat alle objecten van de invoer bedekt.

De uitvoerlaag bevat één enkel begrenzingsvak voor de gehele invoerlaag.

../../../../_images/extract_layer_extent.png

In rood het begrenzingsvak van de bronlaag

Standaard menu: Vector ‣ Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Invoerlaag

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de polygoon vectorlaag voor het bereik van de uitvoer. Één van:

  • Uitvoer overslaan

  • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

  • Opslaan naar bestand…

  • Opslaan naar GeoPackage…

  • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (polygoon) vectorlaag met het bereik (minimum begrenzingsvak)