Raster-gereedschappen

Kaart naar raster converteren

Maakt een rasterafbeelding van de inhoud van het kaartvenster.

Een kaartthema kan worden geselecteerd om een vooraf bepaalde set van lagen met een gedefinieerde stijl voor elke laag te renderen.

Als alternatief kan één enkele laag worden geselecteerd als er geen kaartthema is ingesteld.

Als noch een thema voor de kaart, noch een laag is ingesteld, zal de huidige inhoud van het kaartvenster worden gerenderd. Het minimale ingevoerde bereik zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Minimale bereik om te renderen (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik voor de uitvoer rasterlaag. Één van:

  • Kaartbereik gebruiken

  • Bereik in kaartvenster selecteren

  • Laagbereik gebruiken…

Het zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Tegelgrootte

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1024

Grootte van de tegel voor de uitvoer rasterlaag. Minimale waarde: 64.

Kaarteenheden per pixel

MAP_UNITS_PER_PIXEL

[getal]

Standaard: 100.0

Pixelgrootte (in kaarteenheden). Minimum waarde: 0.0

Achtergrond transparant maken

MAKE_BACKGROUND_TRANSPARENT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Altijd de kaart exporteren met een transparante achtergrond. Voert een afbeelding RGBA uit (in plaats van RGB) indien ingesteld op True.

Kaartthema om te renderen

Optioneel

MAP_THEME

[enumeratie]

Gebruik een bestaand kaartthema voor het renderen.

Enkele laag om te renderen

Optioneel

LAYER

[enumeratie]

Kies één enkele laag voor het renderen.

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: Opslaan naar tijdelijk bestand

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Constante rasterlaag maken

Maakt een rasterlaag waarop alle pixels dezelfde waarde hebben.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gewenst bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik voor de uitvoer rasterlaag. Één van:

  • Kaartbereik gebruiken

  • Bereik in kaartvenster selecteren

  • Laagbereik gebruiken…

Het zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Doel-CRS

TARGET_CRS

[crs]

Standaard: project CRS

CRS voor de uitvoer rasterlaag

Pixelgrootte

PIXEL_SIZE

[getal]

Standaard: 0.1

Pixelgrootte (X=Y) in kaarteenheden. Minimum waarde: 0.01

Constante waarde

NUMBER

[getal]

Standaard: 1

Constante pixelwaarde voor de uitvoer rasterlaag.

Constant

OUTPUT

[raster]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Constant

OUTPUT

[raster]

Raster dat het gewenste bereik bedekt met de gespecificeerde pixelgrootte en waarde.

Stijl voor rasterlaag instellen

Stelt de stijl van een rasterlaag in. De stijl moet zijn gedefinieerd als een QML-bestand.

Geen nieuwe uitvoer wordt gemaakt: de stijl QML is toegewezen aan de gekozen rasterlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT

[raster]

De rasterlaag

Stijlbestand

STYLE

[bestand]

Pad naar bestand van de stijl QML.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Rasterlaag

INPUT

[raster]

De rasterlaag met de gekozen stijl