Vector selectie

Uitnemen op attribuut

Maakt twee vectorlagen uit een invoerlaag: een zal alleen de overeenkomende objecten bevatten terwijl de tweede alle niet overeenkomende objecten zal bevatten.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag is gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Laag waaruit de objecten moeten worden uitgenomen.

Attribuut selecteren

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld om de laag te filteren

Operator

OPERATOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Veel verschillende operatoren zijn beschikbaar:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

 • 8 — is null

 • 9 — is niet null

 • 10 — bevat niet

Waarde

Optioneel

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden geëvalueerd

Uitgenomen (attribuut)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor overeenkomende objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitgenomen (niet overeenkomend)

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet-overeenkomende objecten. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (attribuut)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Uitgenomen (niet overeenkomend)

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met niet-overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Uitnemen met expressie

Maakt twee vectorlagen uit een invoerlaag: een zal alleen de overeenkomende objecten bevatten terwijl de tweede alle niet overeenkomende objecten zal bevatten.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag is gebaseerd op een expressie van QGIS.

Bekijk, voor meer informatie over expressies, de Expressies.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Expressie

EXPRESSION

[expressie]

Expressie om de vectorlaag te filteren

Overeenkomende objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor overeenkomende objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet overeenkomend

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor niet-overeenkomende objecten. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Overeenkomende objecten

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Niet overeenkomend

FAIL_OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met niet-overeenkomende objecten uit de invoerlaag

Extract by location

Maakt een nieuwe vectorlaag die alleen overeenkomende objecten uit een invoerlaag bevat.

De criteria voor het toevoegen van objecten aan de resulterende laag wordt gedefinieerd gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten uitnemen uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waar de objecten (geometrisch voorvoegsel)

PREDICATE

[enumeratie] [lijst]

Standaard: [0]

Ruimtelijke voorwaarde voor de selectie. Een of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — raakt niet

 • 3 — gelijk zijn aan

 • 4 — raken

 • 5 — overlappen

 • 6 — zijn binnen

 • 7 — kruisen

Als meer dan één voorwaarde wordt gekozen, moet aan tenminste één worden voldaan (bewerking OR) om een object uit te kunnen nemen.

Door objecten te vergelijken van

INTERSECT

[vector: elke]

Kruisingslaag

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de objecten die de gekozen ruimtelijke relatie(s) hebben met één of meer objecten in de vergelijkingslaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (locatie)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag met objecten uit de invoerlaag die de gekozen ruimtelijke relatie(s) hebben met objecten in de vergelijkingslaag.

Random extract

Gebruikt een vectorlaag en maakt een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Bron vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitgenomen (willekeurig)

OUTPUT

[vector: elke]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de willekeurig geselecteerde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

Vectorlaag die willekeurig geselecteerde objecten bevat

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (willekeurig)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die willekeurig geselecteerde objecten uit de invoerlaag bevat

Willekeurige selectie binnen subsets

Gebruikt een vectorlaag en maakt een nieuwe die alleen een subset van de objecten in de invoerlaag bevat.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, gebaseerd op object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren. De waarde van het percentage/aantal wordt niet op de gehele laag toegepast, maar in plaats daarvan op elke categorie. Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Veld ID

FIELD

[tabelveld: elk]

Categorie van de bron vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitgenomen (willekeurig gestratificeerd)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de willekeurig geselecteerde objecten. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitgenomen (willekeurig gestratificeerd)

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

Vectorlaag die willekeurig geselecteerde objecten uit de invoerlaag bevat

Willekeurige selectie

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gemaakt.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

Standaard menu: Vector ‣ Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag voor de selectie

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Willekeurige selectie binnen subsets

Gebruikt een vectorlaag en selecteert een subset van de objecten daarvan. Er wordt door het algoritme geen nieuwe laag gemaakt.

De subset wordt willekeurig gedefinieerd, op basis van object-ID’s, met behulp van een percentage of waarde voor telling om het totale aantal objecten in de subset te definiëren.

De waarde voor percentage/telling wordt niet toegepast op de gehele laag, maar in plaats daarvan op elke categorie.

Categorieën worden gedefinieerd overeenkomstig een opgegeven attribuut, dat ook is gespecificeerd als een parameter voor de invoer van het algoritme.

Er wordt geen uitvoer gemaakt.

Standaard menu: Vector ‣ Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Veld ID

FIELD

[tabelveld: elk]

Categorie van de vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Methoden voor willekeurige selectie. Één van:

 • 0 — Aantal geselecteerde objecten

 • 1 — Percentage geselecteerde objecten

Aantal/percentage geselecteerde objecten

NUMBER

[getal]

Standaard: 10

Aantal/percentage van te selecteren objecten

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Op attribuut selecteren

Maakt een selectie in een vectorlaag.

De criteria voor geselecteerde objecten is gedefinieerd gebaseerd op de waarden van een attribuut van de invoerlaag.

Er wordt geen uitvoer gemaakt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waaruit de objecten moeten worden geselecteerd

Attribuut selecteren

FIELD

[tabelveld: elk]

Veld om de laag te filteren

Operator

OPERATOR

[enumeratie]

Standaard: 0

Veel verschillende operatoren zijn beschikbaar:

 • 0 — =

 • 1 — ≠

 • 2 — >

 • 3 — >=

 • 4 — <

 • 5 — <=

 • 6 — begint met

 • 7 — bevat

 • 8 — is null

 • 9 — is niet null

 • 10 — bevat niet

Waarde

Optioneel

VALUE

[tekenreeks]

Waarde die moet worden geëvalueerd

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Selecteren met expressie

Dit algoritme maakt een selectie in een vectorlaag. De criteria voor het selecteren van objecten zijn gebaseerd op een expressie van QGIS. Bekijk voor meer informatie over expressies, de Expressies.

Er wordt geen uitvoer gemaakt.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Expressie

EXPRESSION

[expressie]

Expressie om de vectorlaag te filteren

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd

Selecteren op plaats

Maakt een selectie in een vectorlaag. De criteria voor het selecteren van objecten is gebaseerd op de ruimtelijke relatie tussen elk object en de objecten in een aanvullende laag.

Er wordt geen uitvoer gemaakt.

Standaard menu: Vector ‣ Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Objecten selecteren uit

INPUT

[vector: elke]

Invoer vectorlaag

Waar de objecten (geometrisch voorvoegsel)

PREDICATE

[enumeratie] [lijst] Standaard: [0]

Ruimtelijke voorwaarde voor de selectie. Een of meer van:

 • 0 — kruist met

 • 1 — bevat

 • 2 — raakt niet

 • 3 — gelijk zijn aan

 • 4 — raken

 • 5 — overlappen

 • 6 — zijn binnen

 • 7 — kruisen

Als meer dan één voorwaarde wordt gekozen, moet aan tenminste één worden voldaan (bewerking OR) om een object uit te kunnen nemen.

Door objecten te vergelijken van

INTERSECT

[vector: elke]

Kruisingslaag

Bestaande selectie aanpassen met

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

Hoe de selectie van het algoritme zou moeten worden beheerd. Één van:

 • 0 — nieuwe selectie maken

 • 1 — toevoegen aan bestaande selectie

 • 2 — binnen huidige selectie selecteren

 • 3 — verwijderen uit bestaande selectie

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met objecten geselecteerd