Cartografie

Renderer Categorieën maken uit stijlen

Stelt een renderer voor een vectorlaag in op een Renderer Categorieën met overeenkomende symbolen uit een database met stijlen. Als er geen stijlbestand wordt gespecificeerd, worden in plaats daarvan symbolen uit de gebruikers huidige symboolbibliotheek gebruikt.

Een gespecificeerde expressie (of veld) wordt gebruikt om categorieën voor de renderer te maken. Elke categorie komt individueel overeen met de symbolen die bestaan binnen de gespecificeerde QGIS XML-database met stijlen. Wanneer een overeenkomende symboolnaam is gevonden, wordt het symbool van de categorie ingesteld op dit overeenkomende symbool.

Indien gewenst kan uitvoer ook naar tabellen die lijsten bevatten van de categorieën die niet overeenkwamen met symbolen, en symbolen die niet overeenkwamen met categorieën.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waarop een gecategoriseerde stijl moet worden toegepast

Categoriseren met expressie

FIELD

[expressie]

Veld of expressie om de objecten te categoriseren

Stijldatabase (leeg laten om opgeslagen symbolen te gebruiken)

STYLE

[bestand]

Bestand (.XML) dat de symbolen bevat die moeten worden toegepast op de categorieën van de invoerlaag. Het bestand kan worden verkregen met het gereedschap Symbolen delen uit de Stijlmanager. Als geen bestand is gespecificeerd, wordt de lokale bibliotheek van symbolen van QGIS gebruikt.

Hoofdlettergevoelige overeenkomst gebruiken voor namen van symbolen

CASE_SENSITIVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) wordt een hoofdlettergevoelige vergelijking toegepast op de namen van categorieën en symbolen.

Niet-alfanumerieke tekens negeren in overeenkomsten

TOLERANT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) worden niet-alfanumerieke tekens in de namen van categorieën en symbolen genegeerd, wat een grotere tolerantie bij de vergelijking mogelijk maakt.

Niet overeenkomende categorieën

Optioneel

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor categorieën die niet overeenkomen met enig symbool in de database. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet overeenkomende namen voor symbolen

Optioneel

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeenkomen met een categorie. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Niet overeenkomende categorieën

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Vermeldt categorieën die niet overeen kwamen met enig symbool in de verschafte stijldatabase

Niet overeenkomende namen voor symbolen

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Vermeldt symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeen kwamen met een categorie

Laag met categorieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoer vectorlaag met daarop de stijl met categorieën toegepast. Er wordt geen nieuwe laag uitgevoerd.

Topologische kleuring

Wijst een kleurindex toe aan polygoonobjecten op een dusdanige manier dat aaneensluitende objecten niet dezelfde kleurindex delen, onderwijl het vereiste aantal kleuren minimaliserend.

Het algoritme maakt het mogelijk de te gebruiken methoden voor het toewijzen van de kleuren te kiezen.

Indien gewenst kan een minimum aantal kleuren worden gespecificeerd. De kleurindex wordt opgeslagen in een nieuw attribuut, genaamd color_id.

Het volgende voorbeeld laat het algoritme zien met vier gekozen verschillende kleuren; zoals u kunt zien heeft elke kleurklasse hetzelfde aantal objecten.

../../../../_images/topological_color.png

Voorbeeld Topologische kleuring

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

De invoer polygoonlaag

Minimaal aantal kleuren

MIN_COLORS

[getal]

Standaard: 4

Het minimale aantal toe te wijzen kleuren. Minimum 1, maximum 1000.

Minimale afstand tussen objecten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

Voorkomt dat nabijgelegen (maar niet rakende) objecten gelijke kleuren krijgen toegewezen. Minimum 0.0.

Kleurtoekenning uitbalanceren

BALANCE

[enumeratie]

Standaard: 0

Opties zijn:

 • 0 — Op aantal objecten

  Probeert kleuren zo toe te wijzen dat er een balans is tussen het aantal objecten en elke individuele kleurindex.

 • 1 — Op toegekende oppervlakte

  Wijst kleuren zo toe dat er een balans is tussen het totale gebied van objecten dat is toegewezen aan elke kleur. Deze modus kan nuttig zijn om grote objecten, waardoor een van de kleuren meer dominant zou verschijnen op een gekleurde kaart, te vermijden.

 • 2 — Op afstand tussen kleuren

  Wijst kleuren dusdanig toe dat de afstand tussen objecten van dezelfde kleur wordt gemaximaliseerd. Deze modus helpt om een meer uniforme verdeling van kleuren over een kaart te krijgen.

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan naar bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag met een toegevoegde kolom color_id