24.1.12. Raster-gereedschappen

24.1.12.1. Kaart naar raster converteren

Maakt een rasterafbeelding van de inhoud van het kaartvenster.

Een kaartthema kan worden geselecteerd om een vooraf bepaalde set van lagen met een gedefinieerde stijl voor elke laag te renderen.

Als alternatief kan één enkele laag worden geselecteerd als er geen kaartthema is ingesteld.

Als noch een thema voor de kaart, noch een laag is ingesteld, zal de huidige inhoud van het kaartvenster worden gerenderd. Het minimale ingevoerde bereik zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Minimale bereik om te renderen (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik voor de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Kaartbereik gebruiken

 • Bereik in kaartvenster selecteren

 • Laagbereik gebruiken…

Het zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Tegelgrootte

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1024

Grootte van de tegel voor de uitvoer rasterlaag. Minimale waarde: 64.

Kaarteenheden per pixel

MAP_UNITS_PER_PIXEL

[getal]

Standaard: 100.0

Pixelgrootte (in kaarteenheden). Minimum waarde: 0.0

Achtergrond transparant maken

MAKE_BACKGROUND_TRANSPARENT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Altijd de kaart exporteren met een transparante achtergrond. Voert een afbeelding RGBA uit (in plaats van RGB) indien ingesteld op True.

Kaartthema om te renderen

Optioneel

MAP_THEME

[enumeratie]

Gebruik een bestaand kaartthema voor het renderen.

Enkele laag om te renderen

Optioneel

LAYER

[enumeratie]

Kies één enkele laag voor het renderen.

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: Opslaan naar tijdelijk bestand

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag

Pythoncode

ID algoritme: qgis:rasterize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.12.2. Cellen met Geen gegevens vullen

Stelt de waarden Geen gegevens in het invoerraster opnieuw in op een gekozen waarde, wat resulteert in een raster gegevensset zonder pixels Geen gegevens.

Het algoritme respecteert het gegevenstype van het invoerraster, bijv. een vulwaarde van een floating point zal worden afgebroken indien toegepast op een raster met integers.

../../../../_images/fill_nodata.png

Fig. 24.25 Waarden Geen gegevens vullen (in grijs) voor een raster

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerraster

INPUT

[raster]

Het te verwerken raster.

Bandnummer

BAND

[getal]

Standaard: 1

De band van het raster

Vulwaarde

FILL_VALUE

[getal]

Standaard: 1.0

Stel de te gebruiken waarde in voor de pixels Geen gegevens

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerraster

OUTPUT

[raster]

Het uitvoerraster met gevulde gegevenscellen.

Pythoncode

ID algoritme: native:fillnodata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.12.3. XYZ-tegels maken (Map)

Maakt raster-“XYZ”-tegels uit het huidige project van QGIS als individuele afbeeldingen naar een mappenstructuur.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de tegels. Één van:

 • Kaartbereik gebruiken

 • Bereik in kaartvenster selecteren

 • Laagbereik gebruiken…

Het zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Minimum zoom

ZOOM_MIN

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

Maximum zoom

ZOOM_MAX

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

DPI

DPI

[getal]

Standaard: 96

Minimum 48, maximum 600.

Achtergrondkleur

Optioneel

BACKGROUND_COLOR

[kleur]

Standaard: QColor(0, 0, 0, 0)

Kies de achtergrondkleur voor de tegels

Indeling tegels

TILE_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — PNG

 • 1 — JPG

Kwaliteit (alleen JPG)

Optioneel

QUALITY

[getal]

Standaard: 75

Minimum 1, maximum 100.

Grootte Metatile

Optioneel

METATILESIZE

[getal]

Standaard: 4

Specificeer een aangepaste grootte voor metatile bij het maken van XYZ-tegels. Hogere waarden kunnen het renderen van tegels versnellen en beter labelen verschaffen (minder gaten zonder labels) ten koste van het gebruiken van meer geheugen. Minimum 1, maximum 20.

Tegelbreedte

Optioneel

TILE_WIDTH

[getal]

Standaard: 256

Minimum 1, maximum 4096.

Tegelhoogte

Optioneel

TILE_HEIGHT

[getal]

Standaard: 256

Minimum 1, maximum 4096.

Gebruik geïnverteerde Y-as tegel (TMS-conventies)

Optioneel

TMS_CONVENTION

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Map voor uitvoer

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijke map]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer html (Leaflet)

OUTPUT_HTML

[html]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het uitvoer HTML-bestand. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT_DIRECTORY

[map]

Map voor de uitvoer (voor de tegels)

Uitvoer html (Leaflet)

OUTPUT_HTML

[html]

Het uitvoer XML-bestand (Leaflet)

Pythoncode

ID algoritme: qgis:tilesxyzdirectory

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

24.1.12.4. XYZ-tegels maken (MBTiles)

Maakt raster-“XYZ”-tegels uit het huidige project van QGIS als één enkel bestand in de indeling “MBTiles”.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik (xmin, xmax, ymin, ymax)

EXTENT

[bereik]

Specificeer het bereik van de tegels. Één van:

 • Kaartbereik gebruiken

 • Bereik in kaartvenster selecteren

 • Laagbereik gebruiken…

Het zal intern worden uitgebreid tot een veelvoud van de tegelgrootte.

Minimum zoom

ZOOM_MIN

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

Maximum zoom

ZOOM_MAX

[getal]

Standaard: 12

Minimum 0, maximum 25.

DPI

DPI

[getal]

Standaard: 96

Minimum 48, maximum 600.

Achtergrondkleur

Optioneel

BACKGROUND_COLOR

[kleur]

Standaard: QColor(0, 0, 0, 0)

Kies de achtergrondkleur voor de tegels

Indeling tegels

TILE_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — PNG

 • 1 — JPG

Kwaliteit (alleen JPG)

Optioneel

QUALITY

[getal]

Standaard: 75

Minimum 1, maximum 100.

Grootte Metatile

Optioneel

METATILESIZE

[getal]

Standaard: 4

Specificeer een aangepaste grootte voor metatile bij het maken van XYZ-tegels. Hogere waarden kunnen het renderen van tegels versnellen en beter labelen verschaffen (minder gaten zonder labels) ten koste van het gebruiken van meer geheugen. Minimum 1, maximum 20.

Uitvoerbestand (voor MBTiles)

OUTPUT_FILE

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan naar bestand…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerbestand (voor MBTiles)

OUTPUT_FILE

[bestand]

Het uitvoerbestand.

Pythoncode

ID algoritme: qgis:tilesxyzmbtiles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.