24.1.5. Gereedschappen voor lagen

24.1.5.1. Bereik laag uitnemen

Genereert een vectorlaag met het minimale begrenzingsvak (rechthoek met N-Z-oriëntatie) dat alle objecten van de invoer bedekt.

De uitvoerlaag bevat één enkel begrenzingsvak voor de gehele invoerlaag.

../../../../_images/extract_layer_extent.png

Fig. 24.7 In rood het begrenzingsvak van de bronlaag

Standaard menu: Vector ► Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Invoerlaag

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de polygoon vectorlaag voor het bereik van de uitvoer. Één van:

  • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

  • Opslaan naar bestand…

  • Opslaan naar GeoPackage…

  • Opslaan als tabel voor PostGIS…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (polygoon) vectorlaag met het bereik (minimum begrenzingsvak)

Pythoncode

ID algoritme: qgis:polygonfromlayerextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmen gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmen van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.