24.1.5. Layer tools

24.1.5.1. Extract layer extent

Generates a vector layer with the minimum bounding box (rectangle with N-S orientation) that covers all the input features.

The output layer contains a single bounding box for the whole input layer.

../../../../_images/extract_layer_extent.png

Fig. 24.7 In red the bounding box of the source layer

Default menu: Vector ► Research Tools

Parametri

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Layer

INPUT

[layer]

Input layer

Extent

OUTPUT

[vector: polygon]

Default: [Create temporary layer]

Specify the polygon vector layer for the output extent. One of:

  • Create Temporary Layer (TEMPORARY_OUTPUT)

  • Save to File…

  • Save to Geopackage…

  • Save to PostGIS Table…

The file encoding can also be changed here.

Rezultat

Etichetă

Nume

Tipul

Descriere

Extent

OUTPUT

[vector: polygon]

Output (polygon) vector layer with the extent (minimum bounding box)

Python code

Algorithm ID: qgis:polygonfromlayerextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

ID-ul algoritmului se afișează atunci când treceți peste algoritmul din caseta instrumentelor de procesare. Dicționarul parametrilor furnizează valorile și NUMELE parametrilor. Pentru detalii despre rularea algoritmilor de procesare din consola Python, parcurgeți Utilizarea algoritmilor de procesare din consolă.