27.1.7. Mazen

27.1.7.1. Contouren exporteren

Maakt contouren als een vectorlaag vanuit een mazen scalaire gegevensset.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Verhogen voor contourniveaus

Optioneel

INCREMENT

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Interval tussen gemaakte niveaus.

Minimum contourniveau

Optioneel

MINIMUM

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Startniveau voor waarden van contouren.

Maximum contourniveau

Optioneel

MAXIMUM

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Maximum waarden van contouren, d.i. geen van de gemaakte niveaus mag groter zijn dan deze waarde.

Lijst van niveaus contouren

Optioneel

CONTOUR_LEVEL_LIST

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Lijst van gewenste niveaus van contouren (gescheiden door komma’s). Indien gevuld wordt geen rekening gehouden met de velden voor verhoging, minimum, en maximum.

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Geëxporteerde contourlijnen

OUTPUT_LINES

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer lijnlaag die de contouren van de laag met mazen weergeeft. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Geëxporteerde contourpolygonen

OUTPUT_POLYGONS

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer polygonenlaag die de contouren van de laag met mazen weergeeft. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerde contourlijnen

OUTPUT_LINES

[vector: lijn]

Lijnlaag die de contouren van de laag met mazen weergeeft.

Geëxporteerde contourpolygonen

OUTPUT_POLYGONS

[vector: polygoon]

Polygonenlaag die de contouren van de laag met mazen weergeeft.

Pythoncode

ID algoritme: native:meshcontours

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.2. Doorsnede exporteren van waarden van gegevensset op lijnen van mazen

Neemt de waarden van een gegevensset met mazen uit lijnen die zijn opgenomen in een vectorlaag.

Elke lijn wordt afzonderlijk gemaakt met een parameter voor de afstand van de resolutie voor het uitnemen van waarden op zijn punten.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Lijnen voor exporteren van gegevens

INPUT_LINES

[vector: lijn]

Lijnen waarvan de gegevens zullen worden uitgenomen uit de gegevensset met mazen

Resolutie voor segmenteren lijn

RESOLUTION

[getal]

Standaard: 10.0

De afstand tussen punten op de lijnen waarvan de gegevens zullen worden uitgenomen uit de gegevensset met mazen.

Telling getallen voor waarden gegevensset

DATASET_DIGITS

[getal]

Standaard: 2

Aantal getallen waarop waarden van de gegevensset moeten worden afgerond

Geëxporteerd CSV-bestand gegevens

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerd CSV-bestand gegevens

OUTPUT

[bestand]

Pythoncode

ID algoritme: native:meshexportcrosssection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.3. Randen mazen exporteren

Exporteert de randen van een laag met mazen naar een lijn vectorlaag, met de waarden op randen van de gegevensset als waarden voor attributen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Optie vector exporteren

VECTOR_OPTION

[enumeratie]

Type coördinaat van waarde van de vector voor exporteren.

 • 0 — Cartesiaans (x,y)

 • 1 — Polair (omvang, graad)

 • 2 — Cartesiaans en polair

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: lijn]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: lijn]

Uitvoer vector lijnlaag die de randen van de invoerlaag met mazen bevat met geassocieerde waarden van de gegevensset

Pythoncode

ID algoritme: native:exportmeshedges

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.4. Zijden mazen exporteren

Exporteert de zijden van een laag met mazen naar een polygoon vectorlaag, met de waarden op zijden van de gegevensset als waarden voor attributen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Optie vector exporteren

VECTOR_OPTION

[enumeratie]

Type coördinaat van waarde van de vector voor exporteren.

 • 0 — Cartesiaans (x,y)

 • 1 — Polair (omvang, graad)

 • 2 — Cartesiaans en polair

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer vector polygonenlaag die de zijden van de invoerlaag met mazen bevat met geassocieerde waarden van de gegevensset

Pythoncode

ID algoritme: native:exportmeshfaces

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.5. Mazen op raster exporteren

Exporteert de waarden van een gegevensset van een laag met mazen naar een gerasterde punt vectorlaag, met de waarden op dit punt als waarden voor attributen.

Voor gegevens in volume (3D-gestapelde waarden voor gegevensset), worden de geëxporteerde waarden van de gegevensset gemiddeld op de zijden met de methode die is gedefinieerd in de eigenschappen van de laag met mazen (standaard is de methode Multi-niveau gemiddelde). 1D-mazen worden niet ondersteund.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Specificeer het ruimtelijke bereik waarvan de gegevens moeten worden verwerkt.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Rasterafstand

Optioneel

GRID_SPACING

[getal]

Standaard: 10.0

Te gebruiken afstand tussen de monsterpunten

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Optie vector exporteren

VECTOR_OPTION

[enumeratie]

Type coördinaat van waarde van de vector voor exporteren.

 • 0 — Cartesiaans (x,y)

 • 1 — Polair (omvang, graad)

 • 2 — Cartesiaans en polair

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer vector puntenlaag met waarden van de gegevensset die zijn berekend voor de overgelegde zijde.

Pythoncode

ID algoritme: native:exportmeshongrid

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.6. Punten van mazen exporteren

Exporteert de punten van een laag met mazen naar een punt vectorlaag, met de waarden op punten van de gegevensset als waarden voor attributen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Optie vector exporteren

VECTOR_OPTION

[enumeratie]

Type coördinaat van waarde van de vector voor exporteren.

 • 0 — Cartesiaans (x,y)

 • 1 — Polair (omvang, graad)

 • 2 — Cartesiaans en polair

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer vectorlaag

OUTPUT

[vector: punt]

Uitvoer vector puntenlaag die de punten van de invoerlaag met mazen bevat met geassocieerde waarden van de gegevensset

Pythoncode

ID algoritme: native:exportmeshvertices

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.7. Waarden van tijdreeksen van punten van een gegevensset met mazen exporteren

Neemt de waarden uit van tijdreeksen van punten van een gegevensset met mazen die zijn opgenomen in een vectorlaag.

Als de tijdstap wordt behouden op zijn standaardwaarde (0 uren), is de gebruikte tijdstap die van de eerste twee gegevenssets van de eerste geselecteerde groep van de gegevensset.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden uitgenomen

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Begintijd

STARTING_TIME

[datetime]

Het begin van de tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Eindtijd

FINISHING_TIME

[datetime]

Het einde van de tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Tijdstap (uren)

Optioneel

TIME_STEP

[getal]

Standaard: 0

Tijd tussen twee opvolgende stappen om uit te nemen. Behoud 0 om de tijdstap van de eerste geselecteerde groep van de gegevensset te gebruiken.

Punten voor exporteren van gegevens

INPUT_POINTS

[vector: punt]

Vectorlaag die de punten bevat waarvan de gegevens zullen worden uitgenomen uit de gegevensset met mazen

Telling getallen voor coördinaten

COORDINATES_DIGITS

[getal]

Aantal getallen waarop waarden van de coördinaten moeten worden afgerond

Standaard: 2

Telling getallen voor waarden gegevensset

DATASET_DIGITS

[getal]

Standaard: 2

Aantal getallen waarop waarden van de gegevensset moeten worden afgerond

Geëxporteerd CSV-bestand gegevens

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerd CSV-bestand gegevens

OUTPUT

[bestand]

.CSV-bestand dat de waarden van de tijdreeksen van de gegevensset met mazen bevat uit de overgelegde puntobjecten

Pythoncode

ID algoritme: native:meshexporttimeseries

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.8. Gegevensset laag met mazen rasteriseren

Maakt een rasterlaag uit een gegevensset met mazen.

Voor gegevens in volume (3D-gestapelde waarden voor gegevensset), worden de geëxporteerde waarden van de gegevensset gemiddeld op de zijden met de methode die is gedefinieerd in de eigenschappen van de laag met mazen (standaard is de methode Multi-niveau gemiddelde). 1D-mazen worden niet ondersteund.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoer laag met mazen

INPUT

[mazen]

De laag met mazen waaruit de gegevens moeten worden geëxporteerd

Groepen gegevenssets

DATASET_GROUPS

[layer] [list]

De groepen gegevenssets

Tijd gegevensset

DATASET_TIME

[datetime]

De tijdsperiode waarmee rekening moet worden gehouden

 • 0 — Huidige tijd kaartvenster

 • 1 — Gedefinieerde datum/tijd

 • 2 — Tijdstap groep gegevensset

Bereik

Optioneel

EXTENT

[bereik]

Specificeer het ruimtelijke bereik waarvan de gegevens moeten worden verwerkt.

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Pixelgrootte

PIXEL_SIZE

[getal]

Standaard: 1.0

Pixelgrootte van de uitvoer rasterlaag.

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Uitvoer rasterlaag

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer rasterlaag

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met waarden van de gegevensset die zijn berekend uit de laag met mazen.

Pythoncode

ID algoritme: native:meshrasterize

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

27.1.7.9. TIN-mazen maken

Maakt een TIN-laag met mazen uit vector lagen. De TIN met mazen wordt gemaakt met een Delaunay-triangulatie.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

SOURCE_DATA

[vector: elke] [lijst]

Te combineren vectorlagen om de laag met mazen te maken.

Vectorlaag

GUI ONLY

[vector: elke] [lijst]

Een selectiemiddel voor de te combineren vectorlagen om de laag met mazen te maken.

Waarde op punt

GUI ONLY

[tabelveld: elk]

Een selectiemiddel voor het te gebruiken veld uit de geselecteerde laag. Elk punt krijgt de corresponderende waarde van zijn originele object toegewezen.

Gerbuik Z-coördinaat voor waarde op punt

GUI ONLY

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien geselecteerd wordt de waarde Z van de punten van de vectorlaag of punten van polygonen/lijnen gebruikt om de waarde Z van het punt van de laag met mazen toe te wijzen. Alleen beschikbaar als de invoerlagen 3D zijn.

Indeling uitvoer

MESH_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 2DM

Indeling uitvoer van de gemaakte laag

 • 0 — 2DM

 • 1 — SELAFIN

 • 2 — PLY

 • 3 — Ugrid

Uitvoer coördinatensysteem

Optioneel

CRS_OUTPUT

[crs]

Op de uitvoer toe te wijzen coördinaten referentiesysteem

Uitvoerbestand

OUTPUT_MESH

[mazen]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoerlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoerbestand

OUTPUT_MESH

[mazen]

Uitvoer laag met mazen met waarden van de gegevensset die zijn berekend uit de vectorlagen.

Pythoncode

ID algoritmer: native:tinmeshcreation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.