Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.13. Gegevensbeheer puntenwolken

NEW in 3.32

28.1.13.1. Projectie toekennen

Wijst een Coördinaten ReferentieSysteem toe aan een laag met puntenwolk, als die ontbreekt of verkeerd is. Een nieuwe laag wordt gemaakt.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk waaraan een CRS moeten worden toegewezen

Gewenst CRS

CRS

[crs]

Het CRS dat op de laag moet worden toegepast

Uitvoerlaag

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand voor puntenwolk voor de uitvoer. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk met een nieuw CRS. Momenteel ondersteunde indelingen zijn .LAS, .LAZ, .COPC.LAZ en .VPC.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:assignprojection

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.2. Virtuele puntenwolk bouwen (VPC)

Maakt een virtuele puntenwolk (VPC) uit de gegevens van de puntenwolk voor de invoer.

Als u de optionele parameters niet selecteert, zal het bestand VPC heel snel worden gebouwd, omdat het algoritme alleen de metadata van invoerbestanden zal lezen. Met optionele parameters ingesteld zal het algoritme alle punten lezen, wat enige tijd kan duren.

../../../../_images/point_cloud_buildvpc.png

Fig. 28.13 Maken van een Virtuele Puntenwolk (VPC) met overzicht uit een set bestanden voor puntenwolken

Zie ook

Samenvoegen

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[puntenwolk] [lijst]

Invoerlagen puntenwolk om te combineren in een laag virtuele puntenwolk

Grenzen polygoon berekenen

BOUNDARY

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Ingesteld op True om de exacte grenzen van de gegevens weer te geven (in plaats van slechts een rechthoekig bereik)

Statistieken berekenen

STATISTICS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Ingesteld op True om bereiken van waarden van de verscheidene attributen te begrijpen

Overzicht puntenwolk bouwen

OVERVIEW

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

maakt een enkele “verdunde” puntenwolk uit alle gegevens voor de invoer (gebruikt ongeveer elk 1000-ste punt uit de originele gegevens).

D puntenwolk voor het overzicht zal naast het bestand VPC worden gemaakt - bijvoorbeeld: voor mydata.vpc, zou de puntenwolk voor het overzicht worden genoemd mydata-overview.copc.laz.

Virtuele puntenwolk

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand puntenwolk waarin de gegevens moeten worden gebouwd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Virtuele puntenwolk

OUTPUT

[raster]

Uitvoerlaag puntenwolk die alle invoergegevens combineert, als een virtueel bestand.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:virtualpointcloud

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.3. Clippen

Clipt een laag puntenwolk door een polygoonlaag, zodat de resulterende puntenwolk alleen punten binnen polygonen bevat.

../../../../_images/point_cloud_clip.png

Fig. 28.14 Clippen van invoerlaag puntenwolk door bedekking met een polygoon

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te clippen

Polygonen clippen

OVERLAY

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag om te gebruiken als bedekking voor clippen van de punten

Geclipt

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand puntenwolk waarnaar de geclipte punten moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Geclipt

OUTPUT

[raster]

Uitvoer puntenwolk waarvan de objecten de punten zijn die liggen binnen de bedekking door de polygoonlaag.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:clip

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.4. COPC maken

Maakt de index voor alle bestanden voor invoer puntenwolken in batch-modus.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[puntenwolk] [lijst]

Invoerlagen puntenwolken waarvoor de index moet worden gemaakt

Map voor uitvoer

Optioneel

OUTPUT

[map]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Specificeer de map waarin de nieuwe bestanden moeten worden gemaakt. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Map voor uitvoer die de lagen puntenwolken bevat met begeleidende indexbestanden COPC.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:createcopc

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.5. Informatie

Uitvoeren van basis metadata uit een invoerbestand puntenwolk.

Voorbeeld van uitgevoerde informatie:

LAS      1.4
point format 6
count     56736130
scale     0.001 0.001 0.001
offset    431749.999 5440919.999 968.898
extent    431250 5440420 424.266
       432249.999 5441419.999 1513.531
crs      ETRS89 / UTM zone 34N (N-E) (EPSG:3046) (vertical CRS missing!)
units     horizontal=metre vertical=unknown

Attributes:
- X floating 8
- Y floating 8
- Z floating 8
- Intensity unsigned 2
- ReturnNumber unsigned 1
- NumberOfReturns unsigned 1
- ScanDirectionFlag unsigned 1
- EdgeOfFlightLine unsigned 1
- Classification unsigned 1
- ScanAngleRank floating 4
- UserData unsigned 1
- PointSourceId unsigned 2
- GpsTime floating 8
- ScanChannel unsigned 1
- ClassFlags unsigned 1

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk waaruit de informatie van de metadata moet worden genomen

Laaginformatie

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand waarin de informatie van de metadata moet worden opgeslagen. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Laaginformatie

OUTPUT

[vector]

bestand HTML om de informatie van de metadata in op te slaan.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:info

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.6. Samenvoegen

Voegt meerdere bestanden puntenwolken samen tot een enkel bestand.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[puntenwolk] [lijst]

Invoerlagen puntenwolken die moeten worden samengevoegd tot een enkel bestand

Samengevoegd

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer puntenwolk met de samengevoegde invoerbestanden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Samengevoegd

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk met alle samengevoegde invoerbestanden.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:merge

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.7. Opnieuw projecteren

Projecteert een puntenwolk opnieuw naar een ander Coördinaten ReferentieSysteem (CRS).

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk die opnieuw moet worden geprojecteerd naar een ander CRS

Doel-CRS

CRS

[crs]

Het CRS dat op de laag moet worden toegepast

Opnieuw geprojecteerd

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand voor de opnieuw geprojecteerde puntenwolk. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Coördinaten bewerken

Optioneel

OPERATION

[datum]

De te gebruiken datumtransformatie om de gegevens opnieuw te projecteren tussen het originele en het doelsysteem.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

REPROJECTED

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk in het doel-CRS.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:reproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.8. Verdunnen (door straal te monsteren)

Maakt een verdunde versie van de puntenwolk door monsters te nemen op afstand van punten (reduceert het aantal punten binnen een bepaalde straal).

../../../../_images/point_cloud_thin.gif

Fig. 28.15 Verdunde puntenwolk (door straal te monsteren)

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk waarvan een verdunde versie moet worden gemaakt

Straal voor nemen monsters (in kaarteenheden)

SAMPLING_RADIUS

[getal]

Standaard: 1.0

Afstand waarbinnen de punten worden gemonsterd tot een uniek punt

Verdund (op straal)

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer puntenwolk met de gereduceerde punten. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Verdund (op straal)

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk met gereduceerde punten.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:thinbyradius

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.9. Verdunnen (door punten over te slaan)

Maakt een verdunde versie van de puntenwolk door alleen elk N-de punt te behouden (reduceert het aantal punten door nabijgelegen punten over te slaan).

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk waarvan een verdunde versie moet worden gemaakt

Aantal punten dat moet worden overgeslagen

POINTS_NUMBER

[getal]

Standaard: 1

Behoud alleen elk N-de punt in de invoerlaag

Vedund (door decimeren)

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer puntenwolk met de gereduceerde punten. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Vedund (door decimeren)

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk met gereduceerde punten.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:thinbydecimate

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.13.10. Tegel

Maakt tegels uit bestanden voor invoer puntenwolk, aanbevolen voor beste uitvoering (in weergave of analyse) met zulke gegevenssets in QGIS.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[puntenwolk] [lijst]

Invoerlagen puntenwolken waarvan de tegels moeten worden gemaakt

Lengte tegel

LENGTH

[getal]

Standaard: 1000.0

Grootte van de rand van elke gemaakte tegel

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de map waarin de gemaakte tegels moeten worden opgeslagen. Één van:

 • Opslaan in tijdelijke map

 • Opslaan naar map

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

CRS toewijzen

Optioneel

CRS

[crs]

Het CRS dat op de laag moet worden toegepast

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Map voor uitvoer

OUTPUT

[map]

Map voor de uitvoer die de uit de invoerbestanden gemaakte tegels bevat.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:tile

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.