Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1. QGIS algoritme provider

De QGIS algoritme provider implementeert verschillende bewerkingen voor analyses en geo-verwerking door middel van, meestal, alleen de API van QGIS. Dus nagenoeg alle algoritmes van deze provider zullen “out of the box” werken, zonder enige aanvullende configuratie.

Deze provider bevat enkele algoritmes uit plug-ins en voegt ook zijn eigen algoritmes toe.