Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.4. Gereedschappen voor bestanden

28.1.4.1. Bestand downloaden

Downloadt een met een URL gespecificeerd bestand (met bijvoorbeeld http: of file:). Met andere woorden: u kunt een URL kopiëren/plakken en het bestand downloaden.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

URL

URL

[tekenreeks]

De URL van het te downloaden bestand.

Doel bestand

Optioneel

OUTPUT

[tekenreeks]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van het doel van het bestand. Één van:

  • Uitvoer overslaan

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Methode

METHOD

[enumeratie]

Standaard: 0

De voor het verzoek gebruikte methode HTTP. Opties zijn:

  • 0 — GET

  • 1 — POST

Gegevens

Optioneel

DATA

[tekenreeks]

De in het tekstblok toe te voegen gegevens als het verzoek POST is.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Doel bestand

OUTPUT

[tekenreeks]

De locatie van het gedownloade bestand

Pythoncode

ID algoritme: qgis:filedownloader

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.