Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.12. Conversie van puntenwolken

NEW in 3.32

28.1.12.1. Indeling converteren

Converteert een puntenwolk naar een andere bestandsindeling, maakt bijvoorbeeld een gecomprimeerd .LAZ.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te converteren

Geconverteerd

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand voor puntenwolk voor de uitvoer. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geconverteerd

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk in een aangepaste bestandsindeling. Momenteel ondersteunde indelingen zijn .LAS, .LAZ, .COPC.LAZ en .VPC.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:convertformat

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.12.2. Exporteren naar raster

Exporteert gegevens van puntenwolk naar een 2D-raster dat een celgrootte heeft met de opgegeven resolutie, waarden geschreven uit het gespecificeerde attribuut.

../../../../_images/point_cloud_exportraster.png

Fig. 28.10 Rasteruitvoer met attribuut Intensiteit van punten

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te exporteren

Attribuut

ATTRIBUTE

[veld] [enumeratie]

Een veld uit de laag puntenwolk waaruit de waarde moet worden uitgenomen

Resolutie voor het raster voor de dichtheid

RESOLUTION

[getal]

Standaard: 1.0

Celgrootte van het uitvoer raster

Tegelgrootte voor parallelle uitvoeringen

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1000

Geëxporteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand waarnaar de gegevens moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

X-origine van een tegel; voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_X

[getal]

Y-origine van een tegel voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_Y

[getal]

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag waar de objecten van de laag puntenwolk naartoe zijn geëxporteerd. Momenteel ondersteunde indeling is .TIF.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:exportraster

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.12.3. Raster exporteren (met triangulatie)

Exporteert gegevens van puntenlaag naar een 2D-raster met een triangulatie van punten en dan interpoleren van celwaarden uit driehoeken.

Notitie

Gebruiken van dit algoritme kan trager zijn als u werkt met een grote gegevensset. Als uw puntenwolk dichtbevolkt is, kunt u uw grondpunten als een raster exporteren met het algoritme Exporteren naar raster.

../../../../_images/point_cloud_exportrastertin.png

Fig. 28.11 Terrein rasteruitvoer gemaakt met triangulatie van puntenwolk

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te exporteren

Resolutie voor het raster voor de dichtheid

RESOLUTION

[getal]

Standaard: 1.0

Celgrootte van het uitvoer raster

Tegelgrootte voor parallelle uitvoeringen

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1000

Geëxporteerd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand waarnaar de gegevens moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

X-origine van een tegel; voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_X

[getal]

Y-origine van een tegel voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_Y

[getal]

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerd (met triangulatie)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag waar de objecten van de laag puntenwolk naartoe zijn geëxporteerd. Momenteel ondersteunde indeling is .TIF.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:exportrastertin

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.12.4. Exporteren naar vector

Exporteert gegevens van puntenwolk naar een vectorlaag met 3D-punten (een GeoPackage), optioneel met extra attributen.

../../../../_images/point_cloud_exportvector.png

Fig. 28.12 Exporteren van puntenwolk (grondpunten) naar een vectorlaag, stijl gebaseerd op de hoogte

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te exporteren

Attribuut

Optioneel

ATTRIBUTE

[veld] [lijst]

Een of meer velden van de laag puntenwolk om met de punten te exporteren.

Geëxporteerd

OUTPUT

[vector]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het vectorbestand waarnaar de gegevens moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geëxporteerd

OUTPUT

[vector]

Uitvoer vectorlaag waar de objecten van de laag puntenwolk naartoe zijn geëxporteerd. Momenteel ondersteunde indeling is .GPKG.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:exportvector

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.