Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.7. Gereedschappen voor lagen

28.1.7.1. Informatie van lagen exporteren

Maakt een polygoonlaag met objecten die overeenkomen met het bereik van geselecteerde la(a)g(en).

Aanvullende details van de laag (CRS, provider naam, bestandspad, laagnaam, filter voor subset, abstract en naamsvermelding) worden als attributen aan elk object gehecht.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[vector: elke] [lijst]

Invoer vectorlagen waaruit informatie moet worden verkregen.

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificatie van de uitvoerlaag met de informatie. Één van:

  • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

  • Opslaan als bestand…

  • Opslaan naar GeoPackage…

  • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Uitvoer

OUTPUT

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag die het bereik van de invoerlagen weergeeft en de geassocieerde informatie in attributen.

Pythoncode

ID algoritme: native:exportlayersinformation

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.7.2. Naar werkblad exporteren

Exporteert de attributen van een selectie vectorlagen naar een werkbladdocument of voegt ze optioneel toe aan een bestaand werkbladdocument als aanvullende werkbladen.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlagen

LAYERS

[vector: elke] [lijst]

Invoer vectorlagen. Het werkblad voor de uitvoer zal bestaan uit één blad, voor elke laag, dat de attributen van deze laag bevat.

Aliassen van velden als kolomkoppen gebruiken

USE_ALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Gebruik de aliassen van de velden uit de attributentabel voor het werkblad.

Opgemaakte waarden exporteren in plaats van ruwe waarden

FORMATTED_VALUES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True exporteert het de opgemaakte, voor mensen leesbare waarden (bijv. uit een waardenkaart of waarderelatie) naar het werkblad.

Bestaande werkblad overschrijven

OVERWRITE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Als het gespecificeerde werkblad bestaat, zal het instellen van deze optie naar True het bestaande werkblad overschrijven. Als deze optie False is en het werkblad bestaat, zullen de lagen worden toegevoegd als aanvullende bladen.

Doel werkblad

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoer werkblad met een blad voor elke laag. Één van:

  • Opslaan naar tijdelijk bestand

  • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Doel werkblad

OUTPUT

[bestand]

Werkblad met een blad voor elke laag.

Lagen in werkblad

OUTPUT_LAYERS

[lijst]

Lijst met aan het werkblad toegevoegde bladen.

Pythoncode

ID algoritme: native:exporttospreadsheet

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.7.3. Bereik laag uitnemen

Genereert een vectorlaag met het minimale begrenzingsvak (rechthoek met N-Z-oriëntatie) dat alle objecten van de invoer bedekt.

De uitvoerlaag bevat één enkel begrenzingsvak voor de gehele invoerlaag.

../../../../_images/extract_layer_extent.png

Fig. 28.7 In rood het begrenzingsvak van de bronlaag

Standaard menu: Vector ► Onderzoeksgereedschap

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Laag

INPUT

[laag]

Invoerlaag

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de polygoon vectorlaag voor het bereik van de uitvoer. Één van:

  • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

  • Opslaan als bestand…

  • Opslaan naar GeoPackage…

  • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bereik

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer (polygoon) vectorlaag met het bereik (minimum begrenzingsvak)

Pythoncode

ID algoritme: qgis:polygonfromlayerextent

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.