Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.14. Uitnemen uit puntenwolken

NEW in 3.32

28.1.14.1. Grens

Exporteert een bestand met polygonen die de grenzen voor een laag puntenwolk bevat. Het mag gaten bevatten en het mag een meerdelige polygoon zijn.

../../../../_images/point_cloud_boundary.png

Fig. 28.16 Uitnemen van hoge vegetatie en polygonen voor gebouwen uit een invoerlaag met puntenwolk

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk waarvoor de grenzen moeten worden berekend

Resolutie van gebruikte cellen voor het berekenen van de grenzen

Optioneel

RESOLUTION

[getal]

Resolutie van gebruikte cellen voor het berekenen van de grenzen

Minimale aantal punten in een cel voor overweging of cel gevuld is

Optioneel

THRESHOLD

[getal]

Minimale aantal punten in een cel voor overweging of cel gevuld is

Grens

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand voor puntenwolk voor de uitvoer. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Grens

OUTPUT

[vector: polygoon]

Uitvoer polygoon vectorlaag met de grenzen van de puntenwolk. Momenteel ondersteunde indeling is .GPKG.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:boundary

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.14.2. Dichtheid

Exporteert een rasterbestand, gebaseerd op het aantal punten binnen elke cel van het raster - nuttig voort het controleren van de kwaliteit van gegevenssets van puntenwolken.

../../../../_images/point_cloud_density.png

Fig. 28.17 Dichtheid punten (aantal punten per 2x2 m) als een raster

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te exporteren

Resolutie voor het raster voor de dichtheid

RESOLUTION

[getal]

Standaard: 1.0

Celgrootte van het uitvoer raster

Tegelgrootte voor parallelle uitvoeringen

TILE_SIZE

[getal]

Standaard: 1000

Grootte van de tegels waarin de gegevens moeten worden gesplitst bij parallelle uitvoeringen

Dichtheid

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand waarnaar de gegevens moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

X-origine van een tegel voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_X

[getal]

Y-origine van een tegel voor parallelle uitvoeringen

Optioneel

ORIGIN_Y

[getal]

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Dichtheid

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag met aantal punten in elke cel. Momenteel ondersteunde indeling is .TIF.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:density

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.14.3. Filteren

Neemt punten uit de invoer puntenwolk die voldoen aan de expressie van PDAL en/of die binnen een bijgesneden rechthoek liggen.

../../../../_images/point_cloud_filter.png

Fig. 28.18 Filteren van een klasse voor hoge vegetatie uit een invoerlaag puntenwolk

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[point cloud]

Invoerlaag puntenwolk om te exporteren

Filter-expressie

Optioneel

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Een PDAL-expressie voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Bereik bijsnijden

Optioneel

FILTER_EXTENT

[bereik]

Een kaartbereik voor het selecteren van een subset met objecten uit de gegevens van de puntenwolk

Beschikbare methoden zijn:

 • Berekenen uit laag…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Gefilterd

OUTPUT

[point cloud]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het bestand puntenwolk waarnaar de gegevens moeten worden geëxporteerd. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gefilterd

OUTPUT

[point cloud]

Uitvoerlaag puntenwolk met de gefilterde objecten van de invoerlaag puntenwolk. Momenteel ondersteunde indelingen zijn .LAS, .LAZ, .COPC.LAZ en .VPC.

Pythoncode

ID algoritme: pdal:filter

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.