Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.1.2. Cartografie

28.1.2.1. Punten uitlijnen op objecten

Berekent de vereiste rotatie om puntobjecten uit te lijnen met hun dichtstbijgelegen object van een andere verwijzingslaag. Een nieuw veld wordt aan de uitvoerlaag toegevoegd, dat is gevuld met de hoek (in graden, met de wijzers van de klok mee) tot het dichtstbijgelegen verwijzingsobject.

Optioneel kan de symbologie van de uitvoerlaag worden ingesteld om automatisch het veld voor de berekende rotatie te gebruiken om markeringssymbolen te draaien. Indien gewenst kan een maximaal te gebruiken afstand voor het uitlijnen van punten worden ingesteld, om te voorkomen dat geïsoleerde punten worden uitgelijnd aan verafgelegen objecten.

Hint

Dit algoritme is ontworpen om te worden gebruikt in gevallen zoals het uitlijnen van puntsymbolen voor gebouwen om de dichtstbijzijnde richting van een weg te volgen.

checkbox Maakt objecten op hun plaats aanpassen mogelijk voor objecten punt

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: punt]

Puntobjecten waarvoor de rotatie moet worden berekend

Referentielaag

REFERENCE_LAYER

[vector: elke]

Laag waarvan het dichtstbijzijnde object moet worden gevonden voor berekenen van de rotatie

Maximale te overwegen afstand

Optioneel

MAX_DISTANCE

[getal]

Standaard: Niet ingesteld

Indien geen verwijzingsobject wordt gevonden binnen deze afstand, wordt geen rotatie toegewezen aan het puntobject.

Hoek veldnaam

FIELD_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘rotation’

Veld waarin de waarde voor de rotatie moet worden opgeslagen.

Automatisch symbologie toepassen

APPLY_SYMBOLOGY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Roteert de markeringssymbolen van de objecten met de waarde van het veld voor de hoek

Uitgelijnde laag

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de geroteerde uitvoer vectorlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitgelijnde laag

OUTPUT

[vector: punt]

De puntenlaag met een toegevoegd veld voor de rotatie. Indien geladen in QGIS wordt het standaard voorzien van de symbologie voor de invoerlaag, met een data-bepaalde rotatie van zijn markeringssymbool.

Pythoncode

ID algoritme: native:angletonearest

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.2. Stijldatabases combineren

Combineert meerdere stijldatabases van QGIS naar één enkele stijldatabase. Als items van hetzelfde type met dezelfde naam bestaan in verschillende brondatabases, zullen die worden hernoemd, zodat zij unieke namen hebben in de gecombineerde database van de uitvoer.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoer databases

INPUT

[bestand] [lijst]

Bestanden die QGIS stijlitems bevatten

Te combineren objecten

OBJECTS

[enumeratie] [lijst]

Typen van stijlitems in de invoerdatabases die u in de nieuwe database wilt plaatsen. Dit kunnen zijn:

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoerbestand .XML dat de geselecteerde items voor de stijl combineert. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal kleurverlopen

COLORRAMPS

[getal]

Aantal instellingen voor labels

LABELSETTINGS

[getal]

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Uitvoerbestand .XML dat de geselecteerde stijlitems combineert

Aantal symbolen

SYMBOLS

[getal]

Aantal tekstindelingen

TEXTFORMATS

[getal]

Pythoncode

ID algoritme: native:combinestyles

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.3. Renderer Categorieën maken uit stijlen

Stelt een renderer voor een vectorlaag in op een Renderer Categorieën met overeenkomende symbolen uit een database met stijlen. Als er geen stijlbestand wordt gespecificeerd, worden in plaats daarvan symbolen uit de gebruikers huidige symboolbibliotheek gebruikt.

Een gespecificeerde expressie (of veld) wordt gebruikt om categorieën voor de renderer te maken. Elke categorie komt individueel overeen met de symbolen die bestaan binnen de gespecificeerde QGIS XML-database met stijlen. Wanneer een overeenkomende symboolnaam is gevonden, wordt het symbool van de categorie ingesteld op dit overeenkomende symbool.

Indien gewenst kan uitvoer ook naar tabellen die lijsten bevatten van de categorieën die niet overeenkwamen met symbolen, en symbolen die niet overeenkwamen met categorieën.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: elke]

Vectorlaag waarop een gecategoriseerde stijl moet worden toegepast

Categoriseren met expressie

FIELD

[expressie]

Veld of expressie om de objecten te categoriseren

Stijldatabase (leeg laten om opgeslagen symbolen te gebruiken)

STYLE

[bestand]

Bestand (.XML) dat de symbolen bevat die moeten worden toegepast op de categorieën van de invoerlaag. Het bestand kan worden verkregen met het gereedschap Symbolen delen uit de Stijlmanager. Als geen bestand is gespecificeerd, wordt de lokale bibliotheek van symbolen van QGIS gebruikt.

Hoofdlettergevoelige overeenkomst gebruiken voor namen van symbolen

CASE_SENSITIVE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) wordt een hoofdlettergevoelige vergelijking toegepast op de namen van categorieën en symbolen.

Niet-alfanumerieke tekens negeren in overeenkomsten

TOLERANT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True (geselecteerd) worden niet-alfanumerieke tekens in de namen van categorieën en symbolen genegeerd, wat een grotere tolerantie bij de vergelijking mogelijk maakt.

Niet overeenkomende categorieën

Optioneel

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor categorieën die niet overeenkomen met enig symbool in de database. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Niet overeenkomende namen voor symbolen

Optioneel

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Standaard: [Uitvoer overslaan]

Uitvoertabel voor symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeenkomen met een categorie. Één van:

 • Uitvoer overslaan

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Niet overeenkomende categorieën

NON_MATCHING_CATEGORIES

[tabel]

Vermeldt categorieën die niet overeen kwamen met enig symbool in de verschafte stijldatabase

Niet overeenkomende namen voor symbolen

NON_MATCHING_SYMBOLS

[tabel]

Vermeldt symbolen uit de verschafte stijldatabase die niet overeen kwamen met een categorie

Laag met categorieën

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoer vectorlaag met daarop de stijl met categorieën toegepast. Er wordt geen nieuwe laag uitgevoerd.

Pythoncode

ID algoritme: native:categorizeusingstyle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.4. Stijldatabase uit project maken

Neemt alle stijlobjecten (symbolen, kleurverlopen, tekstindelingen en instellingen voor labels) uit een project van QGIS.

De uitgenomen symbolen worden opgeslagen naar een stijldatabase van QGIS (indeling XML), die kan worden beheerd en geïmporteerd via het dialoogvenster Stijlmanager.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerproject (laat leeg om huidige te gebruiken)

Optioneel

INPUT

[bestand]

Een projectbestand van QGIS om de stijlitems uit te nemen

Uit te nemen objecten

OBJECTS

[enumeratie] [lijst]

Typen van stijlitems in het invoerproject die u in de nieuwe database wilt plaatsen. Dit kunnen zijn:

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer het uitvoerbestand .XML voor de geselecteerde items voor de stijl. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Aantal kleurverlopen

COLORRAMPS

[getal]

Aantal kleurverlopen

Aantal instellingen voor labels

LABELSETTINGS

[getal]

Aantal instellingen voor labels

Uitvoer stijldatabase

OUTPUT

[bestand]

Uitvoerbestand .XML voor de geselecteerde stijlitems

Aantal symbolen

SYMBOLS

[getal]

Aantal symbolen

Aantal tekstindelingen

TEXTFORMATS

[getal]

Aantal tekstindelingen

Pythoncode

ID algoritme: native:stylefromproject

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.5. Lay-out atlas als afbeelding exporteren

Exporteert een afdruklay-out van een atlas als een afbeeldingsbestand (bijv. afbeeldingen PNG of JPEG).

Als een bedekkingslaag is ingesteld, zullen de geselecteerde instellingen voor de lay-out van de atlas die worden weergegeven in dit algoritme worden overschreven. In dat geval zal een leeg filter of sorteren op expressie deze instellingen uitschakelen.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Atlas lay-out

LAYOUT

[lay-out]

Lay-out om te exporteren

Bedekkingslaag

Optioneel

COVERAGE_LAYER

[vector: elke]

Te gebruiken laag voor het maken van de atlas

Filter-expressie

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het filteren van de objecten van de atlas

Sorteerexpressie

Optioneel

SORTBY_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het sorteren van de objecten van de atlas

Omgekeerde volgorde sorteren

Optioneel

SORTBY_REVERSE

[Booleaanse waarde]

Omgekeerde volgorde sorteren. Gebruikt als een expressie voor sorteren is opgegeven.

Expressie Uitvoer bestandsnaam

FILENAME_EXPRESSION

[expressie]

Standaard: ‘output_’||@atlas_featurenumber

Expressie om te gebruiken voor het maken van bestandsnamen

Map voor uitvoer

FOLDER

[map]

Doelmap waar de afbeeldingen zullen worden gemaakt

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartlagen toe te wijzen aan niet vastgezette kaartitem(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeratie] [laag]

Weer te geven lagen in de kaartitem(s) waarvan de inhoud niet is vergrendeld

Indeling afbeelding

EXTENSION

[enumeratie]

Standaard: png

Bestandsindeling van de gemaakt uitvoer. De lijst met beschikbare indelingen varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en geïnstalleerde stuurprogramma’s.

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI voor de uitvoerbestanden. Indien niet ingesteld zal de waarde, die is ingesteld in de instellingen voor de afdruklay-out, worden gebruikt.

‘World file’ aanmaken

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een ‘world file’ zou moeten worden gemaakt

RDF-metadata exporteren

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of RDF-metadata (titel, auteur, …) zou moeten worden gemaakt

Antialiasing inschakelen

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een anti-aliasing zou moeten worden ingeschakeld

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Afbeeldingsbestand

OUTPUT

[bestand]

Afbeeldingsbestanden gemaakt door de lay-out van atlas

Pythoncode

ID algoritme: native:atlaslayouttoimage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.6. Lay-out van atlas als PDF exporteren (meerdere bestanden)

Exporteert de atlas van een afdruklay-out naar meerdere PDF-bestanden.

Als een bedekkingslaag is ingesteld, zullen de geselecteerde instellingen voor de lay-out van de atlas die worden weergegeven in dit algoritme worden overschreven. In dat geval zal een leeg filter of sorteren op expressie deze instellingen uitschakelen.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Atlas lay-out

LAYOUT

[lay-out]

Lay-out om te exporteren

Bedekkingslaag

Optioneel

COVERAGE_LAYER

[vector: elke]

Te gebruiken laag voor het maken van de atlas

Filter-expressie

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het filteren van de objecten van de atlas

Sorteerexpressie

Optioneel

SORTBY_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het sorteren van de objecten van de atlas

Omgekeerde volgorde sorteren

Optioneel

SORTBY_REVERSE

[Booleaanse waarde]

Omgekeerde volgorde sorteren. Gebruikt als een expressie voor sorteren is opgegeven.

Uitvoer bestandsnaam

Optioneel

OUTPUT_FILENAME

[expressie]

Patroon voor de naam van de PDF uitvoerbestanden.

Map voor uitvoer

OUTPUT_FOLDER

[map]

Doelmap voor de PDF uitvoerbestanden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartlagen toe te wijzen aan niet vastgezette kaartitem(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeratie] [laag]

Weer te geven lagen in de kaartitem(s) waarvan de inhoud niet is vergrendeld

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI voor de uitvoerbestanden. Indien niet ingesteld zal de waarde, die is ingesteld in de instellingen voor de afdruklay-out, worden gebruikt.

Altijd als vectoren exporteren

FORCE_VECTOR

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of vectorgegevens als vectoren zouden moeten worden gelaten

Altijd als raster exporteren

FORCE_RASTER

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert dat alle items in de kaart worden gerasteriseerd. Deze parameter heeft voorrang boven de parameter FORCE_VECTOR.

Voeg georeferentie informatie toe

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een ‘world file’ zou moeten worden gemaakt

RDF-metadata exporteren

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of RDF-metadata (titel, auteur, …) zou moeten worden gemaakt

Uitschakelen getegelde rasterlagen export

DISABLE_TILED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of raster zou moeten worden getegeld

Geometrieën vereenvoudigen om de bestandsgrootte te verkleinen

SIMPLIFY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of geometrieën zouden moeten worden vereenvoudigd om de grootte van het uitvoerbestand te verkleinen

Tekst exporteren

TEXT_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt of tekst zou moeten worden geëxporteerd als pad of als tekstobjecten. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Tekst altijd als paden exporteren (Aanbevolen)

 • 1 - Tekst altijd als tekstobjecten exporteren

Compressie afbeelding

IMAGE_COMPRESSION

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt het niveau van compressie voor de afbeelding en hoe geschikt het bestand zou kunnen zijn voor afgedrukte uitvoeren of post-productie in externe toepassingen. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Met verlies (JPEG)

 • 1 - Zonder verlies

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

PDF-bestand

OUTPUT

[bestand]

PDF-bestand dat overeenkomt met de geëxporteerde atlas van de lay-out

Pythoncode

ID algoritme: native:atlaslayouttomultiplepdf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.7. Lay-out van atlas als PDF exporteren (enkel bestand)

Exporteert de atlas van een afdruklay-out naar één enkel PDF-bestand.

Als een bedekkingslaag is ingesteld, zullen de geselecteerde instellingen voor de lay-out van de atlas die worden weergegeven in dit algoritme worden overschreven. In dat geval zal een leeg filter of sorteren op expressie deze instellingen uitschakelen.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Atlas lay-out

LAYOUT

[lay-out]

Lay-out om te exporteren

Bedekkingslaag

Optioneel

COVERAGE_LAYER

[vector: elke]

Te gebruiken laag voor het maken van de atlas

Filter-expressie

FILTER_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het filteren van de objecten van de atlas

Sorteerexpressie

Optioneel

SORTBY_EXPRESSION

[expressie]

Expressie voor het sorteren van de objecten van de atlas

Omgekeerde volgorde sorteren

Optioneel

SORTBY_REVERSE

[Booleaanse waarde]

Omgekeerde volgorde sorteren. Gebruikt als een expressie voor sorteren is opgegeven.

PDF-bestand

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Naam (inclusief pad) voor het uitvoerbestand. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartlagen toe te wijzen aan niet vastgezette kaartitem(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeratie] [laag]

Weer te geven lagen in de kaartitem(s) waarvan de inhoud niet is vergrendeld

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI voor de uitvoerbestanden. Indien niet ingesteld zal de waarde, die is ingesteld in de instellingen voor de afdruklay-out, worden gebruikt.

Altijd als vectoren exporteren

FORCE_VECTOR

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of vectorgegevens als vectoren zouden moeten worden gelaten

Altijd als raster exporteren

FORCE_RASTER

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert dat alle items in de kaart worden gerasteriseerd. Deze parameter heeft voorrang boven de parameter FORCE_VECTOR.

Voeg georeferentie informatie toe

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een ‘world file’ zou moeten worden gemaakt

RDF-metadata exporteren

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of RDF-metadata (titel, auteur, …) zou moeten worden gemaakt

Uitschakelen getegelde rasterlagen export

DISABLE_TILED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of raster zou moeten worden getegeld

Geometrieën vereenvoudigen om de bestandsgrootte te verkleinen

SIMPLIFY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of geometrieën zouden moeten worden vereenvoudigd om de grootte van het uitvoerbestand te verkleinen

Tekst exporteren

TEXT_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt of tekst zou moeten worden geëxporteerd als pad of als tekstobjecten. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Tekst altijd als paden exporteren (Aanbevolen)

 • 1 - Tekst altijd als tekstobjecten exporteren

Compressie afbeelding

IMAGE_COMPRESSION

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt het niveau van compressie voor de afbeelding en hoe geschikt het bestand zou kunnen zijn voor afgedrukte uitvoeren of post-productie in externe toepassingen. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Met verlies (JPEG)

 • 1 - Zonder verlies

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

PDF-bestand

OUTPUT

[bestand]

PDF-bestand dat overeenkomt met de geëxporteerde atlas van de lay-out

Pythoncode

ID algoritme: native:atlaslayouttopdf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.8. Afdruklay-out als afbeelding exporteren

Exporteert een afdruklay-out als een afbeeldingsbestand (bijv. afbeeldingen PNG of JPEG).

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Afdruklay-out

LAYOUT

[lay-out]

Lay-out om te exporteren

Afbeeldingsbestand

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Naam (inclusief pad) voor het uitvoerbestand. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartlagen toe te wijzen aan niet vastgezette kaartitem(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeratie] [laag]

Weer te geven lagen in de kaartitem(s) waarvan de inhoud niet is vergrendeld

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI voor de uitvoerbestanden. Indien niet ingesteld zal de waarde, die is ingesteld in de instellingen voor de afdruklay-out, worden gebruikt.

‘World file’ aanmaken

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een ‘world file’ zou moeten worden gemaakt

RDF-metadata exporteren

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of RDF-metadata (titel, auteur, …) zou moeten worden gemaakt

Antialiasing inschakelen

ANTIALIAS

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een anti-aliasing zou moeten worden ingeschakeld

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Afbeeldingsbestand

OUTPUT

[bestand]

Afbeeldingsbestand dat overeenkomt met de geëxporteerde afdruklay-out

Pythoncode

ID algoritme: native:printlayouttoimage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.9. Afdruklay-out als PDF exporteren

Exporteert een afdruklay-out als een PDF-bestand.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Afdruklay-out

LAYOUT

[lay-out]

Lay-out om te exporteren

PDF-bestand

OUTPUT

[bestand]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Naam (inclusief pad) voor het uitvoerbestand. Één van:

 • Opslaan als tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartlagen toe te wijzen aan niet vastgezette kaartitem(s)

Optioneel

LAYERS

[enumeratie] [laag]

Weer te geven lagen in de kaartitem(s) waarvan de inhoud niet is vergrendeld

DPI

Optioneel

DPI

Standaard: Niet ingesteld

[getal]

DPI voor de uitvoerbestanden. Indien niet ingesteld zal de waarde, die is ingesteld in de instellingen voor de afdruklay-out, worden gebruikt.

Altijd als vectoren exporteren

FORCE_VECTOR

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of vectorgegevens als vectoren zouden moeten worden gelaten

Altijd als raster exporteren

FORCE_RASTER

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Forceert dat alle items in de kaart worden gerasteriseerd. Deze parameter heeft voorrang boven de parameter FORCE_VECTOR.

Voeg georeferentie informatie toe

GEOREFERENCE

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of een ‘world file’ zou moeten worden gemaakt

RDF-metadata exporteren

INCLUDE_METADATA

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of RDF-metadata (titel, auteur, …) zou moeten worden gemaakt

Uitschakelen getegelde rasterlagen export

DISABLE_TILED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Bepaalt of raster zou moeten worden getegeld

Geometrieën vereenvoudigen om de bestandsgrootte te verkleinen

SIMPLIFY

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Bepaalt of geometrieën zouden moeten worden vereenvoudigd om de grootte van het uitvoerbestand te verkleinen

Tekst exporteren

TEXT_FORMAT

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt of tekst zou moeten worden geëxporteerd als pad of als tekstobjecten. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Tekst altijd als paden exporteren (Aanbevolen)

 • 1 - Tekst altijd als tekstobjecten exporteren

Compressie afbeelding

IMAGE_COMPRESSION

[enumeratie]

Standaard: 0

Bepaalt het niveau van compressie voor de afbeelding en hoe geschikt het bestand zou kunnen zijn voor afgedrukte uitvoeren of post-productie in externe toepassingen. Mogelijke opties zijn:

 • 0 - Met verlies (JPEG)

 • 1 - Zonder verlies

Lagen exporteren als afzonderlijke PDF-bestanden

SEPARATE_LAYERS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Indien True zal een afzonderlijk PDF-bestand worden gemaakt per laag per kaartitem in de lay-out. Aanvullend kunnen afzonderlijke PDF-bestanden worden gemaakt voor andere complexe lay-outitems, resulterend in set PDF-bestanden die logische atomische componenten van de lay-out bevatten.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

PDF-bestand

OUTPUT

[bestand]

PDF-bestand(en dat overeenkomt met de geëxporteerde afdruklay-out

Pythoncode

ID algoritme: native:printlayouttopdf

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.10. Labels uitnemen

Neemt informatie van labels uit van een gerenderde kaart met een opgegeven bereik en schaal.

Als een kaartthema wordt verschaft zal de gerenderde kaart overeenkomen met de zichtbaarheid en symbologie van dat thema. Indien leeg gelaten zullen alle zichtbare lagen van het project worden gebruikt. Uitgenomen informatie van de label omvat: positie (weergegeven als geometrieën punt), de naam van de geassocieerde laag en object-ID, labeltekst, rotatie (in graden, met de wijzers van de klok mee), meerregelige uitlijning en details over het lettertype.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartbereik

EXTENT

[bereik]

Bereik van de kaart waaruit de labels moeten worden uitgenomen

Beschikbare methoden zijn:

 • Uit laag berekenen…: gebruikt het bereik van een laag die in het huidige project is geladen

 • Berekenen uit kaart afdruklay-out…: gebruikt het bereik van een afdruklay-out kaart-item in het actieve project

 • Berekenen uit Favoriete plaats…: gebruikt het bereik van een opgeslagen Favoriete plaats

 • Huidige bereik van kaartvenster gebruiken

 • Tekenen in kaartvenster: klik en sleep een rechthoek die het gebied beperkt tot dat waarmee rekening moet worden gehouden

 • Voer de coördinaten in als xmin, xmax, ymin, ymax

Schaal kaart

SCALE

[schaal]

Uitgenomen labels zullen worden gerenderd met hun eigenschappen ingesteld op deze schaal.

Kaartthema

Optioneel

MAP_THEME

[maptheme]

Een kaartthema dat de lagen weergeeft waaruit de labels moeten worden uitgenomen. Indien niet ingesteld zullen labels van de momenteel zichtbare lagen worden uitgenomen.

Niet geplaatste labels opnemen

Optioneel

INCLUDE_UNPLACED

[Booleaanse waarde]

Standaard: True

Specificeer of alle overlappende labels zouden moeten worden uitgenomen, inclusief de conflicterende (dus niet geplaatste).

Uitgenomen labels

OUTPUT

[vector: punt]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoer vectorlaag voor de/het bereik(en). Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Kaartresolutie (in DPI)

Optioneel

DPI

Standaard: 96.0

[getal]

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Uitgenomen labels

OUTPUT

[vector: punt]

Punt vectorlaag die de opgehaalde labels weergeeft. Elk object heeft attributen die zijn bronlaag identificeren (laag, object-ID) en de toegewezen eigenschappen voor labelen (tekst, lettertype, grootte, rotatie, …). Een standaard stijl met labelen en symbool null wordt ook toegepast op de laag.

Waarschuwing

Omdat enkele van de gemaakte velden namen hebben met meer dan 10 tekens, zou het gebruiken van de indeling ESRI shapefile (.SHP) om de uitvoer op te slaan kunnen leiden tot onverwacht renderen bij het laden van de laag in QGIS.

Pythoncode

ID algoritme: native:extractlabels

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.12. Stijl laag instellen

Stelt de opgegeven stijl voor een laag in. De stijl moet zijn gedefinieerd als een QML -bestand.

Nieuwe uitvoer wordt niet gemaakt: de stijl wordt direct toegewezen aan de laag.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[laag]

Invoerlaag waarop u de stijl wilt toepassen

Stijlbestand

STYLE

[bestand]

Pad naar het .qml-bestand van de stijl

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

OUTPUT

[hetzelfde als invoer]

De invoerlaag met daarop de nieuwe stijl toegepast. Er wordt geen nieuwe laag gemaakt.

Pythoncode

ID algoritme: native:setlayerstyle

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.13. Topologische kleuring

Wijst een kleurindex toe aan polygoonobjecten op een dusdanige manier dat aaneensluitende objecten niet dezelfde kleurindex delen, onderwijl het vereiste aantal kleuren minimaliserend.

Het algoritme maakt het mogelijk de te gebruiken methoden voor het toewijzen van de kleuren te kiezen.

Indien gewenst kan een minimum aantal kleuren worden gespecificeerd. De kleurindex wordt opgeslagen in een nieuw attribuut, genaamd color_id.

Het volgende voorbeeld laat het algoritme zien met vier gekozen verschillende kleuren; zoals u kunt zien heeft elke kleurklasse hetzelfde aantal objecten.

../../../../_images/topological_color.png

Fig. 28.1 Voorbeeld Topologische kleuring

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Invoerlaag

INPUT

[vector: polygoon]

De invoer polygoonlaag

Minimaal aantal kleuren

MIN_COLORS

[getal]

Standaard: 4

Het minimale aantal toe te wijzen kleuren. Minimum 1, maximum 1000.

Minimale afstand tussen objecten

MIN_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

Voorkomt dat nabijgelegen (maar niet rakende) objecten gelijke kleuren krijgen toegewezen. Minimum 0.0.

Kleurtoekenning uitbalanceren

BALANCE

[enumeratie]

Standaard: 0

Opties zijn:

 • 0 — Op aantal objecten

  Probeert kleuren zo toe te wijzen dat er een balans is tussen het aantal objecten en elke individuele kleurindex.

 • 1 — Op toegekende oppervlakte

  Wijst kleuren zo toe dat er een balans is tussen het totale gebied van objecten dat is toegewezen aan elke kleur. Deze modus kan nuttig zijn om grote objecten, waardoor een van de kleuren meer dominant zou verschijnen op een gekleurde kaart, te vermijden.

 • 2 — Op afstand tussen kleuren

  Wijst kleuren dusdanig toe dat de afstand tussen objecten van dezelfde kleur wordt gemaximaliseerd. Deze modus helpt om een meer uniforme verdeling van kleuren over een kaart te krijgen.

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Standaard: [Tijdelijke laag maken]

Specificeer de uitvoerlaag. Één van:

 • Tijdelijke laag maken (TEMPORARY_OUTPUT)

 • Opslaan als bestand…

 • Opslaan naar GeoPackage…

 • Opslaan als tabel voor database…

De bestandscodering kan hier ook gewijzigd worden.

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Gekleurd

OUTPUT

[vector: polygoon]

Polygoon vectorlaag met een toegevoegde kolom color_id

Pythoncode

ID algoritme: qgis:topologicalcoloring

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.1.2.14. Annotaties verplaatsen vanaf hoofdlaag

Verplaatst alle annotations vanaf de hoofdlaag voor annotaties in een project naar een nieuwe laag met annotaties. Plaatsing van items kan dan worden aangepast in de laagstapel.

Parameters

Label

Naam

Type

Omschrijving

Nieuwe laagnaam

LAYER_NAME

[tekenreeks]

Standaard: ‘Annotaties’

Naam van de te maken laag met annotaties

Uitvoer

Label

Naam

Type

Omschrijving

Nieuwe laagnaam

OUTPUT

[laag]

Een laag met items vanaf de hoofdlaag met annotaties

Pythoncode

ID algoritme: native:transferannotationsfrommain

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.