Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.2. GDAL algoritme provider

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) is een vertaalbibliotheek voor raster en vector georuimtelijke gegevensindelingen. Algoritmes in het Processing Framework zijn afgeleid van de GDAL rasterprogramma’s en GDAL vectorprogramma’s.