Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

28.2.1. Rasteranalyse

28.2.1.1. Ligging

Genereert een kaart voor het aspect vanuit elk door GDAL ondersteund hoogteraster. Aspect is de kompasrichting waarnaar de helling kijkt. De pixels zullen een waarde hebben van 0-360°, gemeten in graden vanaf Noord, wat de azimut aangeeft. In de Noordelijke hemisfeer ligt de noordzijde van hellingen vaak in de schaduw (kleine azimut van 0°-90°), terwijl de zuidelijke zijde meer zonnestraling ontvangt (grotere azimut van 180°-270°).

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band die als hoogte moet worden gebruikt

Trigonometrische hoek teruggeven in plaats van azimut

TRIG_ANGLE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeren van de trigonometrische hoek resulteert in verschillende categorieën: 0° (=Oost), 90° (Noord), 180° (=West), 270° (=Zuid).

Geef 0 voor vlak terug in plaats van -9999

ZERO_FLAT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeren van deze optie zal een 0-waarde invoegen voor de waarde -9999 in vlakke gebieden.

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Gebruik formule Zevenbergen&Thorne in plaats van die van Horn

ZEVENBERGEN

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeert de formule Zevenbergen&Thorne voor gladdere landschappen

Aspect

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aspect

OUTPUT

[raster]

Uitvoerraster met waarden voor hoeken in graden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:aspect

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.2. Kleurreliëf

Genereert een kaart met kleurreliëf uit elk door GDAL ondersteund hoogteraster. Kleurreliëfen kunnen in het bijzonder worden gebruikt om hoogten weer te geven. Het algoritme voert een 4-bands raster uit met waarden die zijn berekend uit de hoogte en een op tekst gebaseerd configuratiebestand voor kleur. Standaard worden de kleuren tussen de opgegeven waarden voor de hoogte naadloos gemengd en het resultaat is een leuk gekleurd hoogteraster.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band die als hoogte moet worden gebruikt

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Kleur-configuratiebestand

COLOR_TABLE

[bestand]

Een op tekst gebaseerd configuratiebestand voor kleur

modus Overeenkomst

MATCH_MODE

[enumeratie]

Standaard: 2

Één van:

 • 0 — Strikte kleurovereenkomsten gebruiken

 • 1 — Dichtstbijzijnde RGBA quadruplet gebruiken

 • 2 — Gladde gemengde kleuren gebruiken

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Kleurreliëf

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Kleurreliëf

OUTPUT

[raster]

Een 4-bands uitvoerraster

Pythoncode

ID algoritme: gdal:colorrelief

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.3. ‘Geen gegevens’ vullen

Vult regio’s in het raster met waarden ‘Geen gegevens’ door interpolatie vanaf de randen. De waarden voor de regio’s met ‘Geen gegevens’ worden berekend door de omringende pixelwaarden met behulp van gewogen inverse afstand. Na het interpoleren worden de resultaten gladder gemaakt. Invoer kan elke door GDAL ondersteund rasterlaag zijn. Dit algoritme is in het algemeen geschikt voor het interpoleren van ontbrekende regio’s van nagenoeg doorlopend variërende rasters (zoals bijvoorbeeld hoogtemodellen). Het is ook geschikt voor het vullen van kleine gaten en scheuren in meer onregelmatig variërende afbeeldingen (zoals luchtfoto’s). Het is in het algemeen niet zo geschikt voor interpoleren van een raster met schaarse gegevens voor punten.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL fillnodata utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

De band die moet worden bewerkt. Waarden ‘Geen gegevens’ moeten worden weergegeven door de waarde 0.

Maximale afstand (in pixels) vanaf waar moet worden gezocht om te interpoleren

DISTANCE

[getal]

Standaard: 10

Het aantal pixels waarnaar in alle richtingen moet worden gezocht om vanuit te interpoleren

Aantal doorlopen voor glad maken die moeten worden uitgevoerd na het interpoleren

ITERATIONS

[getal]

Standaard: 0

Het aantal doorlopen van het filter 3x3 dat moet worden uitgevoerd (0 of meer) om de resultaten van de interpolatie gladder te maken.

Standaard geldigheidsmasker niet gebruiken voor de invoerband

NO_MASK

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeert het gebruiker gedefinieerde geldigheidsmasker

Geldigheidsmasker

MASK_LAYER

[raster]

Een rasterlaag die definieert welke gebieden moeten worden gevuld

Gevuld

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificatie van de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gevuld

OUTPUT

[raster]

Uitvoer raster

Pythoncode

ID algoritme: gdal:fillnodata

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.4. Grid (Data metrics)

Berekent enkele gegevensmetrieken voor gegevens met het gespecificeerde venster en uitvoer geometrie voor het grid.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Te gebruiken gegevensmetrieken

METRIC

[enumeratie]

Standaard: 0

Één van:

 • 0 — Minimum, minimale waarde gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid

 • 1 — Maximum, maximale waarde gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid

 • 2 — Bereik, een verschil tussen de minimale en maximale waarden gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid

 • 3 — Aantal, een aantal gegevenspunten gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid

 • 4 — Gemiddelde afstand, een gemiddelde afstand tussen het knooppunt van het grid (centrum van de zoek-ellips) en alle gegevenspunten gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid

 • 5 — Gemiddelde afstand tussen punten, een gemiddelde afstand tussen de gegevenspunten, gevonden in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid. De afstand tussen elk paar punten binnen de ellips wordt berekend en het gemiddelde van alle afstanden wordt ingesteld als waarde voor het knooppunt van het grid

De eerste radius van de zoek-ellips

RADIUS_1

[getal]

Standaard: 0.0

De eerste radius (X-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

**De tweede radius van de zoek-ellips **

RADIUS_2

[getal]

Standaard: 0.0

De tweede radius (Y-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

Hoek voor de rotatie van de zoek-ellips in graden (tegen de wijzers van de klok in)

ANGLE

[getal]

Standaard: 0.0

Hoek van de rotatie van de ellips in graden. Ellips roteert tegen de wijzers van de klok in.

Minimale aantal te gebruiken gegevenspunten

MIN_POINTS

[getal]

Standaard: 0.0

Minimum aantal gegevenspunten om te middelen. Indien er minder punten worden gevonden in het knooppunt van het grid wordt dat geacht leeg te zijn en zal worden gevuld met de markering voor ‘Geen gegevens’.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (gegevensmetrieken)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (gegevensmetrieken)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:griddatametrics

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.5. Raster (IDW met zoeken naar Nearest neighbor)

Berekent de Inverse Distance to a Power gridding gecombineerd met de methode Nearest neighbor. Ideaal als een maximaal aantal te gebruiken gegevenspunten wordt vereist.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Gewogen macht

POWER

[getal]

Standaard: 2.0

Gewogen macht

Glad maken

SMOOTHING

[getal]

Standaard: 0.0

Parameter voor Glad maken

De radius van de zoekcirkel

RADIUS

[getal]

Standaard: 1.0

De radius van de zoekcirkel

Maximale aantal te gebruiken gegevenspunten

MAX_POINTS

[getal]

Standaard: 12

Zoek niet naar meer punten dan dit aantal.

Minimale aantal te gebruiken gegevenspunten

MIN_POINTS

[getal]

Standaard: 0

Minimum aantal gegevenspunten om te middelen. Indien er minder punten worden gevonden in het knooppunt van het grid wordt dat geacht leeg te zijn en zal worden gevuld met de markering voor ‘Geen gegevens’.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (IDW met NN-zoeken)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (IDW met NN-zoeken)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gridinversedistancenearestneighbor

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.6. Grid (Inverse distance to a power)

De Inverse Distance to a Power gridding methode is een interpolator voor het gewogen gemiddelde.

U zou de arrays voor de invoer moeten vullen met de verspreide waarden voor gegevens inclusief de coördinaten van elk gegevenspunt en geometrie voor het grid moeten uitvoeren. De functie zal de geïnterpoleerde waarde voor de opgegeven positie in het uitvoerraster berekenen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Gewogen macht

POWER

[getal]

Standaard: 2.0

Gewogen macht

Glad maken

SMOOTHING

[getal]

Standaard: 0.0

Parameter voor Glad maken

De eerste radius van de zoek-ellips

RADIUS_1

[getal]

Standaard: 0.0

De eerste radius (X-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

**De tweede radius van de zoek-ellips **

RADIUS_2

[getal]

Standaard: 0.0

De tweede radius (Y-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

Hoek voor de rotatie van de zoek-ellips in graden (tegen de wijzers van de klok in)

ANGLE

[getal]

Standaard: 0.0

Hoek van de rotatie van de ellips in graden. Ellips roteert tegen de wijzers van de klok in.

Maximale aantal te gebruiken gegevenspunten

MAX_POINTS

[getal]

Standaard: 0

Zoek niet naar meer punten dan dit aantal.

Minimale aantal te gebruiken gegevenspunten

MIN_POINTS

[getal]

Standaard: 0

Minimum aantal gegevenspunten om te middelen. Indien er minder punten worden gevonden in het knooppunt van het grid wordt dat geacht leeg te zijn en zal worden gevuld met de markering voor ‘Geen gegevens’.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (IDW)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (IDW)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gridinversedistance

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.7. Raster (Lineair)

De methode Lineair voert een lineaire interpolatie uit door een Delaunay-triangulatie te berekenen voor de wolk met punten, uitzoekt in welke driehoek van de triangulatie het punt ligt, en een lineaire interpolatie uit te voeren vanuit de coördinaten voor het massacentrum in de driehoek. Als het punt niet in een driehoek ligt. afhankelijk van de straal, zal het algoritme de waarde nemen van het dichtstbij zijnde punt of de waarde ‘Geen gegevens’.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

Zoekafstand

RADIUS

[getal]

Standaard: -1.0

In het geval het punt dat moet worden geïnterpoleerd niet past in een driehoek van de Delaunay-triangulatie, gebruik dan de maximum afstand om te zoeken naar een dichtstbijzijnde buur, of gebruik anders ‘Geen gegevens’. Indien ingesteld op -1 is de zoekafstand oneindig. Indien ingesteld op 0 zal de waarde ‘Geen gegevens’ worden gebruikt.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (Lineair)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (Lineair)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gridlinear

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.8. Grid (Moving average)

Het Moving Average is een eenvoudig algoritme voor gemiddelden. Het gebruikt een verplaatsend venster van elliptische vorm om naar waarden te zoeken en middelt alle gegevenspunten binnen het venster. De zoek-ellips kan worden geroteerd naar een gespecificeerde hoek, het centrum van de ellips geplaatst op het knooppunt van het raster. Ook kan het minimum aantal gegevenspunten dat moet worden gemiddeld worden ingesteld. Als er niet genoeg punten in het venster zijn, wordt het knooppunt van het raster geacht leeg te zijn en zal worden gevuld met de gespecificeerde waarde ‘Geen gegevens’.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

De eerste radius van de zoek-ellips

RADIUS_1

[getal]

Standaard: 0.0

De eerste radius (X-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

**De tweede radius van de zoek-ellips **

RADIUS_2

[getal]

Standaard: 0.0

De tweede radius (Y-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

Hoek voor de rotatie van de zoek-ellips in graden (tegen de wijzers van de klok in)

ANGLE

[getal]

Standaard: 0.0

Hoek van de rotatie van de ellips in graden. Ellips roteert tegen de wijzers van de klok in.

Minimale aantal te gebruiken gegevenspunten

MIN_POINTS

[getal]

Standaard: 0.0

Minimum aantal gegevenspunten om te middelen. Indien er minder punten worden gevonden in het knooppunt van het grid wordt dat geacht leeg te zijn en zal worden gevuld met de markering voor ‘Geen gegevens’.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (gemiddelde verplaatsing)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (gemiddelde verplaatsing)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gridaverage

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.9. Grid (Nearest neighbor)

De methode Nearest Neighbor voert geen interpolatie of glad maken uit, het neemt eenvoudigweg de waarde van het dichtstbijzijnde gevonden punt in de zoek-ellips van het knooppunt van het grid en geeft dat als resultaat terug. Indien er geen punt wordt gevonden, wordt de gespecificeerde waarde voor ‘Geen gegevens’ teruggegeven.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL grid utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Puntenlaag

INPUT

[vector: punt]

Invoer punt-vectorlaag

De eerste radius van de zoek-ellips

RADIUS_1

[getal]

Standaard: 0.0

De eerste radius (X-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

**De tweede radius van de zoek-ellips **

RADIUS_2

[getal]

Standaard: 0.0

De tweede radius (Y-as als de rotatiehoek 0 is) van de zoek-ellips

Hoek voor de rotatie van de zoek-ellips in graden (tegen de wijzers van de klok in)

ANGLE

[getal]

Standaard: 0.0

Hoek van de rotatie van de ellips in graden. Ellips roteert tegen de wijzers van de klok in.

Geen gegevens

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Markering ‘Geen gegevens’ om lege punten te vullen

Geïnterpoleerd (Dichtstbijzijnde buur)

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Z-waarde uit veld

Optioneel

Z_FIELD

[tabelveld: numeriek]

Veld voor de interpolatie

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Geïnterpoleerd (Dichtstbijzijnde buur)

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:gridnearestneighbor

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.10. Schaduw voor heuvels

Voert een raster uit met een keurig effect van een reliëf van schaduwen. Het is zeer nuttig voor het visualiseren van het terrein. U kunt optioneel de azimut en hoogte van de lichtbron specificeren, een verticale factor voor vergroten en een schaalfactor om rekening te houden met verschillen tussen verticale en horizontale eenheden.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Band die de informatie voor de hoogte bevat

Z-factor (verticale overdrijving)

Z_FACTOR

[getal]

Standaard: 1.0

De factor overdrijft de hoogte van het uitvoer hoogteraster

Schaal (ratio van verticale eenheden naar horizontale)

SCALE

[getal]

Standaard: 1.0

De verhouding van verticale eenheden tot horizontale eenheden

Azimut van het licht

AZIMUTH

[getal]

Standaard: 315.0

Definieert het azimut van het licht dat schijnt op het hoogteraster in graden. Als het van de bovenzijde van het raster komt is de waarde 0, als het uit het oosten komt is het 90, enzovoort.

Hellingshoek van het licht

ALTITUDE

[getal]

Standaard: 45.0

Definieert de hoogte van het licht, in graden. 90 als het licht van boven het hoogteraster komt, 0 als het scheerlicht is.

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Gebruik formule Zevenbergen&Thorne (in plaats van die van Horn)

ZEVENBERGEN

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeert de formule Zevenbergen&Thorne voor gladdere landschappen

Gecombineerde schaduw

COMBINED

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Multidirectionele schaduw

MULTIDIRECTIONAL

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Schaduw voor heuvels

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag met geïnterpoleerde waarden. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Schaduw voor heuvels

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterbestand met geïnterpoleerde waarden

Pythoncode

ID algoritme: gdal:hillshade

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.11. Near black

Converteert bijna zwarte/witte grenzen naar zwart.

Dit algoritme zal een afbeelding scannen en proberen om alle pixels, die bijna of exact zwart, wit of een of meer aangepaste kleuren zijn, rondom de rand, instellen op zwart of wit. Dit wordt vaak gebruikt om met verlies gecomprimeerde luchtfoto’s “te repareren” zodat kleurpixels kunnen worden behandeld als transparant bij mozaïeken.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL nearblack utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Hoe ver vanaf zwart (wit)

NEAR

[getal]

Standaard: 15

Selecteer hoe ver de pixelwaarden mogen zijn vanaf zwart, wit of de aangepaste kleuren en nog steeds beschouwd worden als bijna zwart, wit of aangepaste kleur.

Zoek naar bijna witte pixels in plaats van bijna zwarte

WHITE

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Zoek naar bijna witte (255) pixels in plaats van bijna zwarte pixels

Bijna zwart

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Bijna zwart

OUTPUT

[raster]

Uitvoer raster

Pythoncode

ID algoritme: gdal:nearblack

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.12. Proximity (raster afstand)

Maakt een nabijheidskaart voor een raster die de afstand aangeeft van het centrum van elke pixel tot het centrum van de dichtstbijzijnde pixel die is geïdentificeerd als een doelpixel. Doelpixels zijn die in het bronraster waarvoor de raster pixelwaarde in de verzameling van waarden van doelpixels ligt.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL proximity utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Band die de informatie voor de hoogte bevat

Een lijst van pixelwaarden in de bronafbeelding die als doelpixels moeten worden beschouwd

Optioneel

VALUES

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Een lijst van waarden voor doelpixels in de bronafbeelding die als doelpixels moeten worden beschouwd. Indien niet gespecificeerd, worden alle pixels met een waarde die niet nul is beschouwd als doelpixels.

Afstandseenheden

UNITS

[enumeratie]

Standaard: 1

Geef aan of gegenereerde afstanden in pixels of in geo-verwezen coördinaten zouden moeten zijn. Één van:

 • 0 — Coördinaten met geoverwijzingen

 • 1 — Pixelcoördinaten

De maximale afstand die moet worden gemaakt

Optioneel

MAX_DISTANCE

[getal]

Standaard: 0.0

De maximale te maken afstand. De waarde ‘Geen gegevens’ zal worden gebruikt voor pixels buiten deze afstand. Indien geen waarde ‘Geen gegevens’ wordt opgegeven, zal de band voor uitvoer worden bevraagd naar zijn waarde ‘Geen gegevens’. Als de uitvoerband geen waarde ‘Geen gegevens’ heeft, dan zal de waarde 65535 worden gebruikt. Afstand wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de waarde van Afstandseenheden.

Waarde die moet worden toegepast op alle pixels die binnen de -maxdist van doelpixels liggen

Optioneel

REPLACE

[getal]

Standaard: 0.0

Specificeer een waarde die moet worden toegepast op alle pixels die dichterbij liggen dan de maximum afstand vanaf doelpixels (inclusief de doelpixels) in plaats van een waarde voor de afstand.

Waarde ‘Geen gegevens’ om te gebruiken voor het doel-nabijheidsraster

Optioneel

NODATA

[getal]

Standaard: 0.0

Specificeer de waarde ‘Geen gegevens’ om te gebruiken voor het uitvoerraster

Nabijheidskaart

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Type uitvoergegevens

DATA_TYPE

[enumeratie]

Standaard: 5

Definieert het gegevenstype voor het uitvoer rasterbestand. Opties:

 • 0 — Byte (8-bit unsigned integer (quint8))

 • 1 — Int16 (16-bit signed integer (qint16))

 • 2 — UInt16 (16-bit unsigned integer (quint16))

 • 3 — UInt32 (32-bit unsigned integer (quint32))

 • 4 — Int32 (32-bit signed integer (qint32))

 • 5 — Float32 (32-bit floating point (float))

 • 6 — Float64 (64-bit floating point (double))

 • 7 — CInt16 (Complex Int16)

 • 8 — CInt32 (Complex Int32)

 • 9 — CFloat32 (Complex Float32)

 • 10 — CFloat64 (Complex Float64)

 • 11 — Int8 (Acht bit signed integer (qint8))

Beschikbare opties zijn afhankelijk van de versie van GDAL die is ingebouwd in QGIS (bekijk menu Help ► Info)

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Nabijheidskaart

OUTPUT

[raster]

Uitvoer raster

Pythoncode

ID algoritme: gdal:proximity

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.13. Ruw

Voert een enkelbands raster uit met berekende waarden uit de hoogte. Ruwheid is de mate van onregelmatigheid van het oppervlak. Het wordt berekend door het grootste verschil tussen cellen van een centrale pixel en de omringende cellen. De bepaling van de ruwheid speelt een rol bij de analyse van terreinhoogte-gegevens, het is nuttig bij berekeningen van de morfologie van rivieren, in klimatologie en fysische geografie in het algemeen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band die als hoogte moet worden gebruikt

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Ruwheid

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Ruwheid

OUTPUT

[raster]

Enkelbands uitvoerraster voor ruwheid. De waarde -9999 wordt gebruikt als waarde ‘Geen gegevens’.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:roughness

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.14. Sieve

Verwijdert raster-polygonen die kleiner zijn dan een opgegeven drempelwaarde (in pixels) en vervangt ze door de pixelwaarde van het grootste buur-polygoon. Het is nuttig als u een groot aantal kleine gebieden heeft op uw rasterkaart.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL sieve utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Drempel

THRESHOLD

[getal]

Standaard: 10

Alleen rasterpolygonen die kleiner zijn dan deze grootte zullen worden verwijderd

8-connectedness gebruiken

EIGHT_CONNECTEDNESS

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

8-connectedness gebruiken in plaats van 4-connectedness

Standaard geldigheidsmasker niet gebruiken voor de invoerband

NO_MASK

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Geldigheidsmasker

Optioneel

MASK_LAYER

[raster]

Te gebruiken geldigheidsmasker in plaats van de standaard

Gezeefd

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Gezeefd

OUTPUT

[raster]

Uitvoer rasterlaag.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:sieve

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.15. Helling

Maakt een hellingskaart uit elk door GDAL ondersteund hoogteraster. Helling is de stijgingshoek ten opzichte van horizontaal. U heeft de optie om te specificeren welk type waarde u voor de helling wilt: graden of percentage helling.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Band die de informatie voor de hoogte bevat

Verhouding van verticale eenheden naar horizontale

SCALE

[getal]

Standaard: 1.0

De verhouding van verticale eenheden tot horizontale eenheden

Helling weergeven in procenten (in plaats van graden)

AS_PERCENT

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Helling weergeven in procenten in plaats van in graden

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Gebruik formule Zevenbergen&Thorne (in plaats van die van Horn)

ZEVENBERGEN

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Activeert de formule Zevenbergen&Thorne voor gladdere landschappen

Helling

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Aanvullende parameters opdrachtregel

Optioneel

EXTRA

[tekenreeks]

Standaard: Geen

Extra GDAL opties voor opdrachtregel toevoegen

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Helling

OUTPUT

[raster]

Uitvoer raster

Pythoncode

ID algoritme: gdal:slope

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.16. Terrein Ruwheid Index (TRI)

Voert een enkelbands raster uit met waarden die zijn berekend uit de hoogten. TRI staat voor Terrain Ruggedness Index, wat wordt gedefinieerd als het gemiddelde verschil tussen een centrale pixel en zijn omringende cellen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band die als hoogte moet worden gebruikt

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Terrein Ruwheid Index

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Terrein Ruwheid Index

OUTPUT

[raster]

Enkelbands uitvoerraster. De waarde -9999 wordt gebruikt als waarde ‘Geen gegevens’.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:triterrainruggednessindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.

28.2.1.17. Topografische Positie Index (TPI)

Voert een enkelbands raster uit met waarden die zijn berekend uit de hoogte. TPI staat voor Topographic Position Index, die wordt gedefinieerd als het verschil tussen een centrale pixel en het gemiddelde van zijn omringende cellen.

Dit algoritme is afgeleid van de GDAL DEM utility.

Standaard menu: Raster ► Analyse

Parameters

Basis parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Invoerlaag

INPUT

[raster]

Invoer hoogte rasterlaag

Bandnummer

BAND

[rasterband]

Standaard: 1

Het nummer van de band om als waarden voor hoogte te gebruiken

Randen berekenen

COMPUTE_EDGES

[Booleaanse waarde]

Standaard: False

Maakt randen uit het hoogteraster

Terrein Ruwheid Index

OUTPUT

[raster]

Standaard: [Opslaan naar tijdelijk bestand]

Specificeer de uitvoer rasterlaag. Één van:

 • Opslaan naar tijdelijk bestand

 • Opslaan als bestand…

Gevorderde parameters

Label

Naam

Type

Beschrijving

Aanvullende opties voor maken

Optioneel

OPTIONS

[tekenreeks]

Standaard: ‘’

Voor toevoegen van een of meer opties voor het beheren van het te maken bestand (kleuren, blokgrootte, bestandsompressie…). Voor het gemak kunt u vertrouwen op vooraf gedefinieerde profielen (bekijk :ref:` het gedeelte over opties voor GDAL driver <gdal_createoptions>`).

Voor Batch-processen en Modelontwerper: scheid meerdere opties door een teken pipe (|).

Uitvoer

Label

Naam

Type

Beschrijving

Terrein Ruwheid Index

OUTPUT

[raster]

Uitvoer raster.

Pythoncode

ID algoritme: gdal:tpitopographicpositionindex

import processing
processing.run("algorithm_id", {parameter_dictionary})

Het ID voor het algoritme wordt weergegeven als u over het algoritme gaat met de muisaanwijzer in de Toolbox van Processing. Het woordenboek voor de parameters verschaft de NAME’s en waarden van de parameters. Bekijk Processing algoritmes gebruiken vanaf de console voor details over hoe algoritmes van Processing uit te voeren vanuit de console voor Python.