Belangrijk

Vertalen is een inspanning van de gemeenschap waaraan u deel kunt nemen. Deze pagina is momenteel voor 100.00% vertaald.

3. Conventies

Hier worden een aantal uniforme stijlen beschreven die gebruikt worden in deze handleiding.

3.1. Conventies GUI

De GUI stijlen voor conventie zijn bedoeld om de weergave in de GUI zo goed mogelijk na te bootsen. Zo kan een gebruiker binnen de toepassing van QGIS snel vinden wat er in de handleiding getoond wordt.

 • Menu-opties: Kaartlagen ► Laag toevoegen ► Rasterlaag toevoegen… of Beeld ► Werkbalken ► Digitaliseren

 • Knop in werkbalk: addRasterLayer Rasterlaag toevoegen

 • Knop: Opslaan als standaard

 • Titel dialoogvenster: Laageigenschappen

 • Tab: Algemeen

 • Keuzevak: checkbox (Her)teken

 • Optieknop: radioButtonOn Postgis SRID radioButtonOff EPSG ID

 • Selecteer een numerieke waarde: selectNumber

 • Selecteer een alfanumerieke waarde: selectString

 • Bladeren naar een bestand:

 • Selecteer een kleur: selectColor

 • Schuifbalk: slider

 • Tekstinvoer: inputText

Een schaduw geeft aan dat het om een aanklikbaar GUI-component gaat.

3.2. Conventies tekst of toetsenbord

Deze handleiding bevat ook stijlen voor teksten, sneltoetsen voor het toetsenbord en codes waarmee verschillende zaken, zoals klassen en functies, worden aangegeven. Deze komt niet overeen met de werkelijke weergave van tekst of code binnen QGIS.

 • Hyperlinks: https://qgis.org

 • Toetsencombinaties: De sneltoets Ctrl+B betekent, houdt de Ctrl-toets ingedrukt en druk dan op de toets B.

 • Bestandsnaam: lakes.shp

 • Naam van een klasse: NewLayer

 • Functie: classFactory

 • Server: myhost.nl

 • Invoer door gebruiker: qgis --help

Regels met programmacode worden getoond in een lettertype met vaste breedte:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

3.3. Platform-specifieke instructies

Reeksen voor de GUI en kleine stukken tekst mogen in de regel worden opgemaakt: Selecteer nix win Bestand osx QGIS ► QGIS afsluiten. Dit betekent dat onder de besturingssystemen Linux, Unix en Windows, u eerst het menu Bestand moet kiezen en daarna Afsluiten, maar onder macOS u eerst het menu QGIS opent en daarna Afsluiten.

Grotere teksten kunnen als lijst zijn opgemaakt:

 • nix Doe dit

 • win Doe dat

 • osx Of doe dat

of als alinea’s:

nix osx Doe dit en dit en dit. Doe daarna dit en dit en dit, en dit en dit en dit, en dit en dit en dit en dit.

win Doe dat. Doe daarna dat en dat en dat, en dat en dat en dat, en dat en dat en dat, en dat en dat.

Schermvoorbeelden die in de handleiding voorkomen zijn gemaakt op verschillende platforms.