Svarbu

Vertimas yra bendruomenės pastangos jūs galite prisijungti. Šis puslapis šiuo metu išverstas 100.00%.

3. Susitarimai

Šiame skyriuje aprašomi bendri stiliai, kurie bus naudojami šiame vadove.

3.1. GUI susitarimai

GUI susitarimų stilių paskirtis - atkartoti GUI išvaizdą. Stilius atspindės išvaizdą, kai pelės žymeklis nėra užvestas ant elemento, kad naudotojas galėtų vizualiai peržiūrėti GUI ir rasti kažką kas atrodo panašiai į tai, kas matoma vadove.

 • Meniu parinktys: Sluoksnis ► Pridėti rastro sluoksnį arba Nustatymai ► Įrankinės ► Skaitmeninimas

 • Įrankis: addRasterLayer Pridėti rastro sluoksnį

 • Mygtukas : Įrašyti kaip numatytąjį

 • Dialogo antraštė: Sluoksnio savybės

 • Kortelė: Bendra

 • Varnelė: checkbox Braižyti

 • Pasirinkimo mygtukas: radioButtonOn Postgis SRID radioButtonOff EPSG ID

 • Parinkite skaičių: selectNumber

 • Parinkite eilutę: selectString

 • Nurodykite failą:

 • Parinkite spalvą: selectColor

 • Slankiklis: slider

 • Įvesties tekstas: inputText

Šešėlis indikuoja paspaudžiamą GUI komponentą.

3.2. Teksto ir klaviatūros susitarimai

Šiame vadove taip pat yra su tekstu, klavišų komandomis ir programiniu kodu susiję stiliai, rodantys skirtingas esybes, tokias kaip klasės ar metodai. Šie stiliai neatitinka realios QGIS teksto ar kodo išvaizdos.

 • Nuorodos: https://qgis.org

 • Klavišų kombinacijos: Spauskite Ctrl+B, reiškia paspausti ir laikyti Ctrl mygtuką ir tuo pačiu metu paspausti mygtuką B.

 • Failo pavadinimas: ežerai.shp

 • Klasės pavadinimas: NaujasSluoksnis

 • Metodas: classFactory

 • Serveris: manoserveris.lt

 • Naudotojo tekstas: qgis --help

Kodo linijos vaizduojamos fiksuoto pločio šriftu:

PROJCS["NAD_1927_Albers",
 GEOGCS["GCS_North_American_1927",

3.3. Nuo platformos priklausančios instrukcijos

GUI sekos ir nedideli teksto kiekiai gali būti formatuojami vietoje: Spauskite nix win Failas osx QGIS ► Išeiti QGIS uždarymui. Tai rodo, kad Linux, Unix ir Windows platformose jums reikia iš pradžių spausti meniu Failas, o tada, Išeiti, o štai macOS platformose jūs iš pradžių spaudžiate QGIS meniu, o tada Išeiti.

Didesni teksto kiekiai gali būti formatuojami kaip sąrašas:

 • nix Darykite tą

 • win Darykite aną

 • osx Arba dar šitą

arba kaip paragrafai:

nix osx Darykite šitą ir šitą. Tada darykite šitą ir tą, ir aną, bei šitą ir šitą, dar šitą ir aną.

win Darykite šitą ir šitą. Tada darykite šitą ir tą, ir aną, bei šitą ir šitą, dar šitą ir aną.

Ekrano nuotraukos gali būti naudojamos visame vadove padarytos skirtingose platformose.